Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.06 – 27 maart 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

CD&V-Zelzate voerde actie tegen een coffeeshop nabij de grens

CD&V-Zelzate heeft op zaterdag 17 maart actie gevoerd tegen de mogelijke komst van een coffeeshop nabij de grens.

Terneuzen kampt met overlastproblemen door de aanwezigheid van de twee coffeeshops Checkpoint en Miami in het centrum. Meer dan 90% van de klanten van die shops zouden Belgen en Fransen zijn. Enige tijd geleden lanceerde het gemeentebestuur de oprichting van een derde coffeeshop dichtbij de grens met Zelzate als oplossing om de overlast te verminderen.

CD&V-Zelzate verzet zich tegen dit plan. De problemen van overlast zullen zich dan immers verplaatsen van het centrum van Terneuzen naar Zelzate. Er valt extra criminaliteit te vrezen. De drempel om drugs aan te schaffen zal voor onze jongeren ongetwijfeld verlagen en de lopende preventiecampagnes van gemeentebestuur en scholen tegen drugs worden met dit plan doorkruist.

In een geïmproviseerde coffeeshop aan de Traktaatweg, vlak aan de grens, boden een dozijn CD&V-mandatarissen en bestuursleden in de namiddag aan alle passanten gratis 'coffee' en 'tsjeefcake' aan: twee volledig veilige produkten als alternatief voor wiet en spacecake. Meteen vroegen ze de klanten een petitie te ondertekenen tégen de plannen van Terneuzen.

De actie kon op zeer ruime belangstelling van televisie, radio en kranten langs beide zijden van de grens rekenen. Heel wat bezorgde in woners van Zelzate kwamen hun steun betuigen en tal van passerende automobilisten namen gewillig een flyer in ontvangst of stopten om de petitie te ondertekenen. Ook enkele CD&V-mandatarissen van de grensgemeenten Moerbeke en Assenede kwamen hun steun betuigen aan de Zelzaatse actievoerders. Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege en regionaal CD&V-voorzitster Odette Van Hamme kwamen de troepen keuren en zagen dat het goed was.

De maandag nadien werd de petitieactie verdergezet op de wekelijkse markt in het centrum van Zelzate en ze loopt nog een tijdje verder in diverse wijken en straten van onze gemeente. Nadien worden de formulieren overgemaakt aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen met de vraag af te zien van alle verdere plannen voor de oprichting van een coffeeshop in de nabijheid van de grens.

Zie ook website CD&V-Zelzate

 

OCMW-Raad op dinsdag 27 maart 2007

De eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op dinsdag 27 maart 2007 om 18.00 uur in de vergaderzaal van het OCMW-Zelzate, Sociaal & Administratief Centrum, Kleine Landeigendomlaan 2a te 9060 Zelzate. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde inwoners.

OPENBARE ZITTING

1. Notulen openbare zitting dd. 15-01-2007
2. Notulen openbare zitting dd. 30-01-2007
3. Notulen openbare zitting dd. 08-02-2007
4. Notulen openbare zitting dd. 27-02-2007
5. Kennisname notulen overlegcomité OCMW-Gemeente dd. 12-02-2007
6. Juridische ondersteuning algemene werking + aanstelling raadsman voor zaken waarbij het OCMW optreedt als verweerder
7. Aanbod tankvoordelen voor personeelsleden
8. Budget 2007 - voorlopige twaalfden
9. Kwijting aan ontvanger voor afgelegde rekening 2003
10. Kwijting aan ontvanger voor afgelegde rekening 2004
11. Budgetwijziging 2006 - investeringsbudget
12. Problemen met de geplande werken om een aantal bejaardenhuisjes op Zelzate-West vochtvrij te maken (op verzoek van PvdA+-raadslid R. Verspreet)
13. Hinderlijke geluiden van de chauffages in een aantal bejaardenhuisjes op Zelzate-West (op verzoek van PvdA+-raadslid R. Verspreet)
14. Hoe beter communiceren met lang ingeschreven kandidaten voor bejaardenappartement of huisje (op verzoek van PvdA+-raadslid R. Verspreet)
15. Vraag naar de concrete aanpak van het in vorige raad goedgekeurde punt: "Het organiseren van een grondige bevraging van alle bewoners van de wijk Klein Rusland" (op verzoek van PvdA+-raadslid R. Verspreet)
16. Aankoop van een geluidsinstallatie voor de opname van de raad voor maatschappelijk welzijn (op verzoek van CD&V-raadslid E. Colpaert)

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

17. Notulen geheime zitting dd. 15-01-2007
18. Notulen geheime zitting dd. 27-02-2007
19. Kennisname arrest Arbeidshof te Gent
20. Kennisname notulen vast bureau dd. 02-02-2007
21. Kennisname notulen vast bureau dd. 20-02-2007
22. Proces-verbaal van de vastgelegde uitgaven

 

ACW-Zelzate wil kindvriendelijke gemeente

Wellicht herinnert u zich nog de ‘Graag Traag schildpadjes”, een ACW-actie van enkele jaren terug waarmee de weggebruiker werd aangemaand om zijn snelheid te matigen, vooral in bebouwde zones. U ziet ze nog hier en daar hangen.

Vorige week pakte ACW ook in Zelzate uit met een volgende de actie “Kinderen willen spelen, lopen, fietsen”.

- Lopen staat voor open ruimte en vrije natuur waar kinderen kunnen ravotten; - Spelen staat voor de behoefte van kinderen om zich uit te leven in parken en speelpleinen; - Fietsen slaat dan weer op het creëren van een verkeersveilige omgeving waarin kinderen zich onbekommerd kunnen verplaatsen naar school, sportclub, jeugdbeweging, muziekschool,…

Op 21 maart werd in samenwerking met de Zelzaatse scholen actie gevoerd in de schoolomgevingen en langs de R4 van aan de Assenedesteenweg tot aan de Kerkstraat en Leegstraat. Dit is een traject waarvan dagelijks honderden kinderen gebruik maken om naar school te fietsen.

In de omgeving van de scholen werd een affichecampagne gelanceerd en op een paar kruispunten in Zelzate-Oost en West werden flyers bedeeld aan de automobilisten. Ook binnen de scholen werden de ouders bewust gemaakt van de actie en kregen de kleinsten een ballon met het actielogo mee naar huis.

Met deze actie wil ACW vooral aandringen om Zelzate kindvriendelijker te maken. Ouders en grootouders hebben dikwijls schrik om hun (klein)kinderen buiten te laten spelen of naar school te laten fietsen. Kinderen hebben nochtans nood aan ruimte en beweging. Ruimte creëren voor kinderen is een verantwoordelijkheid voor de inwoners en de weggebruikers, maar zeker ook voor de gemeentelijke overheid. ACW hoopt alle betrokkenen te kunnen sensibiliseren.

 

Gemeentelijk Verbroederingscomité

Het gemeentebestuur van Zelzate wenst een oproep te doen aan alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente, ouder dan 25 jaar, om lid te worden van de Algemene Vergadering van het gemeentelijk verbroederingscomité.

De doelstellingen van het gemeentelijk verbroederingscomité zijn: - het stimuleren van de Europese éénwording; - het organiseren en uitwisselen van bezoeken en activiteiten met onze verbroederingsgemeenten Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland), Schwarzenbek (Duitsland), Delfzijl (Nederland) en Cesenatico (Italië); - de bevolking betrekken bij het verstevigen van de Europese banden inzake onze verbroedering.

U kan uw kandidatuur richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate uiterlijk tot 30 maart 2007.

 

Week van de amateurkunsten

Dagelijks besteden duizenden liefhebbers hun vrije tijd aan kunst. Deze mensen hebben een passie voor kunst en voelen een onweerstaanbare drang zich creatief te uiten. Uit cijfers blijkt dat 25% van de Vlaamse bevolking actief bezig is met het beoefenen van kunst in een of andere kunsttak. Toch krijgt deze vrijetijdsbesteding van de buitenwereld vaak niet de erkenning en ondersteuning die ze verdient, wordt dit creatief talent wel eens miskend en kunnen deze kunstenaars soms moeilijk een breed publiek bereiken.

Het is in dit kader dat de Week van de Amateurkunsten (de WAK) in 1996 het levenslicht zag en in 2007 van 27 april tot en met 6 mei 2007 reeds voor de 12de keer zal plaats vinden.

De WAK nodigt kunstenaars, groepen en verenigingen uit om met een kunstzinnige activiteit, workshop of evenement naar buiten te treden. Alles kan en alles mag: een toneelopvoering, dansrecital, musical, kooroptreden, tentoonstelling, festival, kunstenaarsroute, concert, culturele happening,... Deze kunstenaars staan er niet alleen voor. Ze worden ondersteund door het Forum voor Amateurkunsten, negen landelijke amateurkunstorganisaties, Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten en de Vlaamse Overheid.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven op www.wak.be

 

Voor Zelzate staat momenteel één initiatief gepland.

Woordkunstenaars van 7 tot 99 jaar kunnen op 28 april 2007 ten huize van Valentina Van Peteghem, Franz Wittoucklaan 5 te 9060 Zelzate, doorlopend participeren aan een 'Woordmarathon' van 10u tot 22u met o.a. poëzie, een monoloog, een kortverhaal,... Er zijn muzikale tussendoortjes met o.a. gitaar, accordeon, ... Tot slot is er ook een poëziewedstrijd voor de jeugd in de leeftijdscategorieën van 9 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 16 jaar.

De organisatie ligt in handen van de “Dichters van het Noorden”. Voor meer info over deze activiteit: telefoneer 09 345 56 66 of e-mail naar valentinav@yucom.be

 

Afvoer van landbouwfolies

Van 02 april 2007 tot 31 mei 2007 en van 03 september tot 28 september 2007 zal opnieuw 1 container ter beschikking gesteld worden voor de inlevering van landbouwfolies bij IDM, Zelebaan 42 te 9160 Lokeren.

Deze folies kunnen worden aangeleverd tegen een reële onkostenvergoeding van 0,075 euro/kg excl. BTW.

Let wel op:

- De folies moeten dik en homogeen zijn (hetzij volledig zwart, hetzij zwart boven en wit aan de onderkant, hetzij volledig transparant of volledig wit). Voederzakken, afdekfolie van bietputten, krimpfolie op inleghooi en inpakfolie van hooibalen worden eveneens aanvaard. - De folies moeten volledig proper zijn en mogen geen vreemde bestanddelen bevatten. - Deze folies zullen max. 5% aan vervuiling bevatten (bv. zand of grondresten). Er mogen geen putresten of andere vervuilingen aanwezig zijn, m.a.w. ze moeten veeg- of bezemschoon zijn! - Andere folies mogen niet vermengd worden met de landbouwfolies. - De folies moeten bij het aanleveren worden ontdaan van alle bindmiddelen (zoals touwen, enz.).

 

Paashazenspel op Paasmaandag 9 april

Voor de Zelzaatse kinderen van 2 tot 10 jaar wordt er op maandag 09 april 2007 van 13u30 tot 16u00 een groot feest georganiseerd in het park aan de Watertoren.

Met behulp van tientallen Paashazen zullen de kinderen een parcours kunnen afleggen in ruil voor gratis paaseieren. Er is randanimatie voorzien met springkastelen, talrijke spelen, paaseierenzoektocht, enz...

Het Gemeentelijk Feestcomité staat in voor de organisatie. Deelname is gratis mits u per kind over een ingangsticket beschikt. Dit is af te halen op het gemeentehuis van Zelzate van maandag 26 maart 2007 t.e.m. vrijdag 30 maart 2007 bij Kelly Schenkels aan het onthaal.

 

Internationaal Volleybal Tornooi Spectrum

Op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2007 organiseert vzw V.C. Spectrum uit Moerbeke voor de 32ste keer zijn Internationaal Volleybaltornooi voor de reeksen heren en dames nationaal, provinciaal A, provinciaal B, recreatief, recreatief geoefend en recreatief gemengd.

De prijzenpot heeft een waarde van 2.500 euro. Elke ploeg ontvangt een aandenken.

Ploegen die zich hiervoor willen inschrijven kunnen terecht bij:

Linda Van Megroot, Kloosterstraat 32, 9190 Stekene (België),
Tel. 09 346 79 06, Fax 09 346 82 37, E-mail
linda.vanmegroot@myonline.be
of on-line op http://www.vcspectrum.be .

Inschrijven kost 50 euro per ploeg en moet gebeuren vóór 15 juni 2007. Slechts 250 ploegen kunnen deelnemen.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven