Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.20 – 07 november 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Wegenwerken R4-West

Momenteel wordt aan beide zijden van de R4–West tussen de brug van Zelzate en het kruispunt met de Assenedesteenweg het fietspad verbreed. Aangezien het verkeer plaatselijk op 1 rijstrook wordt gebracht, verloopt het verkeer daar niet zoals het moet. Vermoedelijk komt er eind november 2006 een einde aan de hinder.

 

Openbaar onderzoek omtrent het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

De Zelzaatste gemeenteraad stelde op 19 september 2006 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorlopig vast.

De volgende fase is een openbaar onderzoek dat loopt van 25 oktober 2006 tot en met 22 januari 2007. Gedurende deze periode liggen de documenten ter inzage op het gemeentehuis.

Een positieve wending is dat het gemeentebestuur de documenten eveneens uitgebreid ter beschikking stelt via de gemeentelijke website. Dit ligt volledig in de lijn van openheid inzake communicatie die CD&V-Zelzate en ook ikzelf via mijn nieuwsbrief en website al jaren nastreven. Participatie en inspraak van de inwoners is voor ons immers zeer belangrijk.

Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Eventuele bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 22 januari 2007 ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op het gemeentehuis in Zelzate.

De CD&V-fractie heeft het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op de gemeenteraad van 19 september goedgekeurd. Toch had de fractie diverse opmerkingen en bedenkingen bij bepaalde keuzes.

Opmerkingen CD&V bij ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Laat ons gerust weten welke bedenkingen u persoonlijk bij het ontwerpplan heeft.

 

Informatievergadering op 9 november.

In het kader van het openbaar onderzoek rond het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt op donderdag 09 november 2006 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een informatievergadering georganiseerd. U wordt hierop vriendelijk uitgenodigd.

 

Jeugdbeleid in Zelzate

Het jeugdwerkbeleidsplan voor de periode 2005 – 2007 loopt bijna ten einde. De Zelzaatse jeugddienst staat voor de uitdaging om tegen juni 2007 een nieuw plan voor de periode 2008 – 2010 op te stellen. Dit is trouwens nodig om subsidies te krijgen van de Vlaamse Gemeenschap.

In zo’n plan wordt vastgelegd wat het gemeentebestuur de komende drie jaar voor de jongeren van Zelzate zal doen. Het is dan ook zeer belangrijk dat dit in nauw overleg met de jeugd zelf gebeurt. Het spreekt vanzelf dat de gemeentelijke jeugdraad in de opmaak van het beleidsplan een belangrijke rol speelt maar ook anderen kunnen helpen om het plan zoveel mogelijk af te stemmen op de noden en vragen van de jeugd. Daarom wordt een stuurgroep opgericht. Jong of oud, leerkrachten of jeugdwerkers, iedereen die denkt een steentje te kunnen bijdragen is welkom. Voor meer informatie, neem contact op voor 10 november 2006 met Daphne van de jeugddienst: 09/342 75 44 of 0498/48 90 99. E-mail: jeugddienst.zelzate@skynet.

Het lopende jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007

 

Tentoonstelling kunstenaar Richard Buyle

In het kader van de cultuurmaand zal van 10 tot en met 17 november 2006 in de raadzaal van het gemeentehuis door de gemeentelijke culturele raad een tentoonstelling van kunstenaar Richard Buyle worden georganiseerd.

 

Opleiding voor rijbewijs B

Op woensdag 22 november 2006 van 14 tot 17 uur gaat in de raadzaal van het gemeentehuis een basisles door voor kandidaten die nog een rijbewijs moeten behalen. De verkeerslessen zijn gratis en enkel toegankelijk voor Zelzaatse inwoners vanaf 17 jaar. De les wordt gegeven door een lesgever van Touring Rijscholen.

Inschrijvingen:

schriftelijk:
Politiezone Regio Puyenbroeck - Dienst Verkeer & Mobiliteit
De heer Alex De Graeve – Hoofdinspecteur
Dr. J. Persynplein 3 te 9185 Wachtebeke

telefonisch: 09-345 01 08
per fax: 09 -342 86 94
via e-mail:
verkeer@pandora.be

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven