Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.19 – 11 oktober 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

CD&V-Zelzate dankt haar kiezers

1.285 maal dank voor de stemmen die we van de Zelzatenaars kregen. Daardoor kunnen we vanaf januari 2007 uw belangen met drie in plaats van met twee gemeenteraadsleden verdedigen:

Martin Acke
Carine Van Belleghem
Rik Laureys

Intussen is bekend dat we, niettegenstaande de mooie winst, terug in de oppositie belanden. Het zij zo. Wij zullen onze opdracht, net zoals de voorbije jaren, zo goed mogelijk ter harte nemen... in uw gemeente, uw wijk, uw straat. Daar kan u op rekenen.

 

De uitslag van de verkiezingen

De teerlingen zijn geworpen. De kiezer heeft beslist. Geen mens durfde voorspellingen doen. De uitslag was dan ook een complete verrassing.

Partij

Verkiezingen 2000Verkiezingen 2006Verschil 2006-2000
 stemmen% totaalzetelsstemmen% totaalzetelsstemmen% totaalzetels
Sp.a2.98935,34%102.36827,19%7-621-8,15%-3
VLD1.72820,43%52.01923,19%6+2912,76%+1
Groen!---3453,96%0+3453,96%s.q.
CD&V1.06312,79%21.28514,76%3+2221,97%+1
ZOW-ZVD1.59718,88%48049,23%1-793-9,65%-3
PVDA+1.08212,79%21.88721,67%6+8058,88%+4

Sp.a en ZOW zijn de grote verliezers van deze verkiezingsstrijd. Sp.a verliest ruim één op vijf kiezers t.o.v. 2000, voor ZOW-ZVD is dit nagenoeg de helft. De winnaars zijn PVDA+, VLD en CD&V met respectievelijk een stijging van 74%, 21% en 17% ten opzichte van het stemmenaantal van 2000.

Freddy De Vilder is de grote verliezer met nog niet eens de helft van de voorkeurstemmen van huidig burgemeester John Schenkels. Toch mag hij burgemeester worden, dankzij de steun van de Zelzaatse VLD (zie volgend artikel in deze nieuwsbrief).

De verkozen gemeenteraadsleden:

Via onderstaande link kan u de huidige en toekomstige samenstelling van de Zelzaatse gemeenteraad raadplegen. De voornaamste vaststelling is dat maar liefst de helft nieuwkomers zijn. De lijst kan nog wijzigen als verkozen gemeenteraadsleden beslissen om hun mandaat over te laten aan opvolgers.

Zie pagina "Gemeenteraad” op www.martin-acke.be 

De top 10 van de stemmentrekkers:

VolgordeNaamPartijStemmenPartijstemmen% van partijstemmen
1 Frank BruggemanVLD9792.01948,50%
2 Freddy De VilderSp.a9732.36841,10%
3 Frans Van AcoleyenPVDA+9101.88748,20%
4 Rony SchattemanSp.a6482.36827,40%
5 Martin AckeCD&V5961.28546,40%
6 Kurt Van WeynsbergheSp.a4732.36820,00%
7 Dirk GoemaerePVDA+4121.88721,80%
8 Erick De WispelaereZOW-ZVD40580450,40%
9 Dirk AsmanPVDA+3571.88718,90%
10 Jan De BeuleSp.a3352.36814,10%

 De bestuursmeerderheid:

Op het debat der lijsttrekkers voor de verkiezingen dienden Freddy De Vilder en Frank Bruggeman toe te geven dat er tussen sp.a en VLD een voorakkoord bestond om de huidige coalitie voort te zetten. Siegfried Bracke stelde toen dat elke stem voor de VLD een stem voor De Vilder als burgemeester betekende. En hij kreeg gelijk. Niettegenstaande de zware pandoering die de sp.a kreeg te verwerken, hielp Frank Bruggeman met zijn VLD Freddy De Vilder als burgemeester in het zadel. Ook nu weer kwamen Verhofstadt en Van den Bossche tussen om te bemiddelen bij de coalitievorming. Had de Zelzaatse VLD-kiezer beseft dat hij voor Freddy De Vilder als burgemeester stemde, dan was de uitslag vast anders geweest.

Binnen de sp.a waren er zware interne discussies over de invulling van de postjes, omwille van tweedracht tussen de groep medestanders en tegenstanders van De Vilder. De krappe meerderheid van 13 op 23 maakte een oplossing niet gemakkelijker. Uiteindelijk kwamen volgende namen uit de bus:

 Functie NaamPartijAantal stemmen
 Burgemeester Freddy De VilderSp.a973
 OCMW-voorzitter Frank BruggemanVLD979
 Schepen Rony SchattemanSp.a648
 Schepen Kurt Van WeynsbergheSp.a473
 Schepen Marleen MaenhoutVLD330
 Schepen Kristof StevelinckVLD275
 Schepen Luc VerstraetenVLD205

 Besluit:

Deze opgedrongen coalitie houdt absoluut geen rekening met de wens van de Zelzaatse kiezer die PVDA+, VLD en CD&V duidelijk als winnaars en de sp.a en ZOW-ZVD als verliezers van de verkiezingen uitriep. De VLD met Bruggeman op kop had de sleutel in handen om het beleid in Zelzate samen met CD&V eindelijk te wijzigen. Hij heeft dit niet gedaan omwille van eigen postjesgewin en bedriegt daarmee zijn kiezers. Spijtig voor Zelzate! Ik voorspel nu al dat hem zware tijden te wachten staan in het OCMW. Burgemeester De Vilder moet en zal de geldkraan van het OCMW toedraaien, en Frank Bruggeman zal er de pijnlijke maatregelen moeten nemen. Geen compassie... eigen schuld... dikke bult.

 

Freddy De Vilder wordt burgemeester van Zelzate dank zij Frank Bruggeman en de VLD

Eindelijk was er een gedroomde gelegenheid om Zelzate een andere koers te laten varen. Zwaar verlies voor sp.a, winst voor VLD en winst voor CD&V. Toch heeft VLD’er Frank Bruggeman gekozen voor een huwelijk met de grote verliezers. Bij zijn coalitieonderhandelingen met de sp.a is hij niet verder gekomen dan het voorzitterschap van het OCMW en drie VLD-schepenen. Dat lijkt een mooi resultaat maar het betekent dat de VLD zowel in het schepencollege als in de OCMW-raad in de minderheid blijft t.o.v. de sp.a. Simpel gezegd: Freddy De Vilder blijft alle controle in handen houden en de VLD mag terug meebesturen maar zal zich, zoals de voorbij zes jaar, koest moeten houden.

Wanneer Frank Bruggeman zijn verstand had gebruikt en ingegaan was op het aanbod van CD&V, dan hadden VLD en CD&V met 9 gemeenteraadszetels tegenover 7 zetels van sp.a samen de meerderheid in schepencollege én OCMW-raad. Hij had dan inderdaad één VLD-schepenzetel moeten inleveren aan de CD&V maar was dan zelf burgemeester geweest. In die omstandigheden kon er echt iets veranderen aan het beleid in Zelzate. Nu mag de VLD de komende 6 jaar verder naar de pijpen dansen van de sp.a en met Freddy De Vilder als burgemeester.

De Zelzatenaar heeft zich nochtans duidelijk uitgesproken dat hij niet moet weten van de sp.a met De Vilder als burgemeester. Frank Bruggeman pakt wel een zeer grote verantwoordelijkheid op zich met deze keuze. De eigen VLD-postjes blijken belangrijker te zijn dan de toekomst van Zelzate. Een gemiste kans. Afspraak binnen zes jaar.

 

Over de Zelzaatse financiën

Zelzate zit op het financieel vlak in zeer slechte papieren. De liberalisering van de energiemarkt wordt als één van de hoofdoorzaken aangehaald. Dat klopt voor een stuk: in alle gemeenten zijn de ontvangsten via de elektriciteits- en gasintercommunales sterk gedaald.

Maar in Zelzate is de daling op zijn minst spectaculair te noemen. ten tijde van VEM ontving Zelzate jaarlijks zelfs tot 1,9 miljoen euro. In 2006 is dit amper 381.000 euro, amper één vijfde dus. Dit heeft zeer veel te maken met de beslissing van de meerderheid om het elektriciteits- en gasnet te verkopen aan IVEG. Dit was een strategische blunder die de gemeente binnen een paar jaren zuur zal opbreken. Een gat van 1,5 miljoen euro dichten in de begroting zal geen gemakkelijke opgave worden. Ter vergelijking: de gezinsbelasting die sp.a en ZOW in 2003 door de strot van de inwoners duwden bracht “amper” 707.000 euro op.

Nu teert de gemeente op het miljoenenbedrag dat zij ontving voor de verkoop van het energienet maar dit volstaat amper voor 3 jaar. En ondertussen blijft huidig OCMW-voorzitter De Vilder maar investeringen aankondigen alsof er niets aan de hand is.

Het toekomstige gemeentebestuur staat voor de zware opgave structurele maatregelen te nemen om het puin te ruimen van 18 jaar rood-blauw bestuur. Zij kozen ervoor om het samen zelf te proberen. We zijn benieuwd hoe dit zal lukken. Het wordt in elke geval een moeilijke opdracht.

 

Actie “Kom op tegen kanker”

De actie “Kom op tegen Kanker” kon op behoorlijk wat steun rekenen van de inwoners van Zelzate. Heel wat inwoners kochten een bloemetje of gaven een vrijwillige donatie. De totale opbrengst voor de actie bedroeg 7.536,35 euro.

Heel wat Zelzaatse verenigingen stuurden mensen op pad: Albatros, ATB-Natuurvrienden, Buurtcomité Wittouck, Curieus, Davidsfonds, FC Zelzate, Judoklub Aka Karui, Harmonie Noorderlicht, KAV-Centrum, KAV-Debbautshoek, SVV, Turnclub SLTOS, Willemsfonds en Zwemclub ZZVV.

Een hartelijke dank aan alle vrijwilligers, ook diegenen die niet aangesloten zijn bij een vereniging, die hun medewerking hebben verleend en aan de milde schenkers.

 

Gemeenteraad op 17 (en 19?) oktober

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 17 oktober 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 19 oktober 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
Om 19.30 uur worden een aantal personen gehuldigd

1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Intercommunale Westlede - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
4. Intercommunale lDM - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
5. Intercommunale TeveOost - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
6. Aankoop van speeltoestellen ten behoeve van de jeugd
7. Sportmanifestaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst - tariefaanpassing
8. Eindejaarstoelage
9. Aankoop van zonnewering voor 4 klaslokalen in de basisschool Debbautshoek
10. Aankoop van bijkomend kleutermeubilair wegens toegenomen aantal leerlingen in de basisschool Debbautshoek
11. Aankoop van een radio/CD-combinatie ter vervanging van de defecte radio/CD-combinatie in school Wittouck
12. Aankoop en plaatsen van 2 dubbele aluminium ingangsdeuren in de turnzaal van de basisschool Debbauthsoek
13. Onderwijs - convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland voor de schooljaren 2006-2007 - wijzigingen
14. Onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2006-2007
15. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling betrekking
16. Jeugdambtenaar - functieomschrijving en bijzondere aanwervingsvoorwaarden
17. Jeugdambtenaar - openstelling betrekking
18. Aanpassingswerken Grote Markt - principebeslissing
19. Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van overbouwde of met de grond verankerde terrassen op de Grote Markt of op het Pierets - De Colvenaerplein
20. Ontwerp Strategisch Plan Gentse Kanaalzone
21. Openbare verlichting - investeringen
22. Voorzien van openbare verlichting aan bushalte hoek Tweede Gidsenlaan met de Tunnellaan (op verzoek van de CD&V-fractie)

GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2006-2007
2. Onderwijzend personeel - loopbaanhalvering
3. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties wegens familiale of sociale redenen
4. Onderwijzend personeel - verlof voor het tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht
5. Onderwijzend personeel - gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+
6. Onderwijzend personeel - aanstelling administratieve hulp
7. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling
8. Machtiging rechtszaken

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld  

 

Etnowiskunde-show Afrika+

Op donderdag 26 oktober om 19u30 gaat in de feestzaal van de campus ASO van het Sint-Laurensinstituut, Patronagestraat 51, een uniek evenement door: de Etnowiskunde-show Afrika+.

Het gaat hem over een totaalspektakel met percussie, afgewisseld met enkele boeiende verhalen rond Afrikaanse etnowiskunde, geïlllustreerd met bijhorende beelden.

De drummers zijn meesters in hun vak : Gert Meert die voor alle grote Belgische artisten speelt, Frank Michiels die o.a. al voor Axelle Red en More Kante optrad en N'daye Rose, een Senegalees Wolof-ritmespeler die al voor de Rollings Stones en Peter Gabriel werkte. Dr. Dirk Huylebrouck uit Oostende vertelt tussendoor een en ander over de tel- en rekenkunsten van de Afrikaanse volkeren.

Dankzij sponsoring van Belgische Ontwikkelingssamenwerking kan de toegang worden beperkt tot 1,5 €.

Iedereen is van harte welkom op deze voorstelling. Graag wel even registreren op Laurensafrika@hotmail.com of telefonisch op 09-345 53 19 met vermelding van het aantal personen.

Meer informatie over deze activiteit  

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven