Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.11 – 15 juni 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Doe-aan-sportbeurs op 18 juni in Eurohal

De gemeentelijke sportdienst organiseert in samenwerking met de Zelzaatse sportclubs en de sportraad op zaterdag 18 juni e.k. van 13 tot 19 uur haar eerste doe-aan-sport beurs in de sporthal Eurohal.

Deze sportbeurs wil de bevolking laten kennismaken met het wekelijkse sportaanbod van de sportdienst en het ruime sportaanbod van de Zelzaatse sportclubs. Via demonstraties en het zelf uitproberen van verschillende sportactiviteiten kan u proeven van de verschillende disciplines. Anderzijds zullen de deelnemende clubs via infostanden promotie kunnen voeren voor hun werking.

Een greep uit het sportaanbod: tai chi, kinderdans, seniorengym, aquajogging, hydrobics, tennis, minibasketbal, badminton, voetbal, kayak – eskimoteren, … Doe tevens mee aan CM-Fit. Aan de stand van CM-Zelzate heeft u de mogelijkheid om uw conditie te meten aan de hand van een paar testen.

De volgende verenigingen werken alvast mee: de sportraad, badmintonclub Speedy, basketbalclub Silaba, petanqueclub PC Zelzate, tennisclub KTC Zelzate, de Zelzaatse zwemvereniging voor vrouwen ZZVV, visclub De Katvissers, kano- en kayakcenter, de Christelijke Mutualiteit en de sportdienst van Zelzate.

De doe-aan-sportbeurs is gratis toegankelijk en er kan vrij worden deelgenomen aan alle activiteiten. Voor informatie of deelname kunt u terecht bij de sportdienst Zelzate: (09)345 74 22 of e-mail:
dirk-willems@skynet.be.


De komende dagen worden de punten op de website van commentaar voorzien

 

Informatievergadering over wegenwerken

In de maand augustus zullen verschillende aannamers starten met de geplande wegen- en rioleringswerken in de Wachtebekestraat, Sint-Sebastiaanstraat en Sint-Stevenstraat.

Om de inwoners goed in te lichten over het verloop van deze werken, organiseert het gemeentebestuur hierover een informatievergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Afspraak op dinsdag 21 juni 2005 om 19u00. Eerst worden de werken in de Wachtebekestraat besproken. Daarna volgen de Sint-Sebastiaanstraat en de Stevenstraat.

Iedereen is welkom.

 

Actie 'Zelzate Trakteert'

De brug zal van 13 juni tot eind augustus onderbroken zijn. Dat zal uiteraard geen goede invloed hebben op het handelsgebeuren binnen de gemeente. Daarom heeft het gemeentebestuur geopteerd om, in samenwerking met de plaatselijke middenstandsorganisaties, een promotiecampagne op te starten ten voordele van de Zelzaatse handelaars en ondernemers.

Het principe is eenvoudig: de klant die, ondanks de minder goede bereikbaarheid, aankopen doet in Zelzate wordt beloond met een traktatie. Wat deze traktatie precies inhoudt dat laten wij over aan de vindingrijkheid van de ondernemers: een extra korting, een leuke attentie, een extraatje, …

Het gemeentebestuur neemt de kosten voor bekendmaking van deze promotiecampagne voor haar rekening. Er zal minstens tweemaal een extra katern van minimum 4 pagina’s verschijnen in het Reklameblad van Zelzate & Omstreken onder de kop ‘ZELZATE TRAKTEERT’. Alle handelaars, dienstenverstrekkers en horecazaken kregen de gelegenheid hierin gratis te adverteren. De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze gratis advertentie(s) is dat zij tijdens de bedoelde periode (13 juni – 31 augustus 2005) naar hun klanten toe een bijzondere actie ondernemen.

Daardoor kan het extra aantrekkelijk worden om te komen winkelen in Zelzate in de vakantieperiode. Laat ons hopen dat deze mooie promotiecampagne de deelnemende handelaars geen windeieren legt en dat zij het leed veroorzaakt door de onderbroken brug op zijn minst voor een deel verzacht.

 

Tijdelijke verkeerslichten aan OCAS

Op vrijdag 10 juni werden aan het kruispunt van OCAS op de Kennedybaan tijdelijke verkeerslichten in dienst genomen. Net op tijd voordat de brug van Zelzate voor lange tijd wordt onderbroken en het kruispunt daardoor veel extra verkeer moet slikken. Zonder lichten zou het immers praktisch onmogelijk zijn om daar nog de R4 te kruisen.

De verkeerslichten hebben ongetwijfeld groot nut voor de doorstroming van het verkeer. De politie betwijfelt echter dat deze maatregel ook tot een vermindering van het aantal ongevallen zal leiden. Vroeger deden zich daar vooral zijdelingse aanrijdingen voor. Men vreest nu vooral meer kop-staartbotsingen. De situatie zal daar pas veiliger worden wanneer de geplande reuzerotonde er komt. De aanleg daarvan werd precies omwille van de te verwachten verkeerstoename door de onderbreking van Zelzate-brug uitgesteld tot volgend jaar.

Vrijdag 10 juni was het al meteen aanschuiven op de R4 richting in de richting van Zelzate. Het buitenrijden bij het staalbedrijf Sidmar werd daardoor ernstig bemoeilijkt. Anderzijds kon het verkeer afkomstig vanuit de tunnel vlotter en veiliger invoegen op de R4. Wellicht zal men de komende weken via aanpassing van de rood- en groentijden proberen streven naar een optimaler doorstroming van het verkeer. De nieuwe verkeerssituatie met onderbroken brug zal dus nauwlettend moeten worden opgevolgd.
 

 

Gemeentesecretaris Willy De Meyer blijft in Zelzate

Een vijftal jaren terug deed onze gemeentesecretaris Willy De Meyer mee aan het examen voor de vacant gekomen betrekking van gemeenteontvanger in Evergem. Hij slaagde hierin en het gemeentebestuur van Evergem benoemde hem kort daarna tot gemeenteontvanger. De beëdiging heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden. Een personeelslid van de gemeente Evergem, die meende bij voorrang aanspraak te kunnen maken op de functie van ontvanger, diende bezwaar in tegen de benoeming bij de Raad van State. Deze zaak loopt nog, doch betrokken bezwaarindiener zou nu geen belang meer hebben in de zaak waardoor Willy De Meyer binnenkort dan toch effectief gemeenteontvanger van Evergem zou kunnen worden.

Onze gemeentesecretaris heeft het gemeentebestuur van Evergem echter laten weten te verzaken aan het ambt. Hij wenst uiteindelijk toch gemeentesecretaris in Zelzate te blijven, ook al betekent een benoeming in een grote gemeente zoals Evergem een serieuze bevordering. Willy De Meyer stelde dat het vertrouwen en de waardering dat hij van de Zelzaatse burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden geniet bij de uitoefening van de veeleisende maar boeiende en afwisselende job van gemeentesecretaris hem hiertoe heeft doen beslissen, naast het feit dat hij kan rekenen op loyale en gedreven personeelsleden.

 

Gemeenteraad van 16 mei

Bij diverse agendapunten is op de website reeds een toelichting voorzien:

Zie agenda gemeenteraad van 16 juni 2005

 

Politieraad op 20 mei 2005

De eerstvolgende zitting van de politieraad van de politiezone Puyenbroeck, waartoe Zelzate behoort, gaat door op maandag 20 juni 2005 om 19.00 in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

- Jaarrekening 2003
- Goedkeuring bestek met oog op aankoop informaticamateriaal april 2005, deel 2
- Goedkeuring bestek met oog op aankoop kogelwerende vesten
- Verkoop afgeschreven politievoertuig (Citroën AX, wijk Wachtebeke)
- Boetefonds 2005: stand van zaken
- Versterkte wijkwerking: stand van zaken

II. GEHEIME ZITTING

- Indisponibiliteitstelling inspecteur Mees Caroline
- 2de mobiliteit: vacante bedieningen: 2 plaatsen HINP operationele dienst, 1 plaats HINP operationele steundienst en 2 plaatsen basiskader operationele dienst
- Selectie en aanduiding van hinp Erik Denoyel als hinp wijk Lochristi bij opruststelling hinp Antoine Claeys
- Beslissing inzake langdurige ziekte van mevrouw Marianne Van De Voorde
- Pensioenaanvraag HINP Roland D’Hooghe (operationele steundienst) vanaf 1 april 2006
- Pensioenaanvraag HINP Jean Mussche (dienst personeel en logistiek) vanaf 1 september 2005
- Pensioenaanvraag CP Hubert Panis (operationele dienst) vanaf 1 mei 2006
- Voorstel tot baremische bevordering van De Meyer Mario vanaf 01 april 2005
- Voorstel tot baremische bevordering van De Court Yves vanaf 01 mei 2005.

 

Waarheen komend weekend?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven