Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.09 – 26 mei 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


ACW huldigt op 29 mei Groenplein in

Vorig jaar werd het Groenplein grondig heraangelegd. Het resultaat is dan ook ronduit prachtig. Het ACW van Zelzate organiseerde in het najaar van 2002 een buurtonderzoek en een informatievergadering omtrent deze renovatie. Diverse voorstellen werden nadien via de CD&V-fractie aangebracht op de gemeenteraad. Een aantal daarvan werden opgenomen in de uiteindelijke werken.

Zie tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke in de gemeenteraad van 7 januari 2003 
Rapport "De toekomst van het Groenplein en omgeving" van ACW-Zelzate 

Het zou echter zonde zijn dat de renovatie van het Groenplein enkel maar bij een werk van beton, stenen en groen zou blijven. Een aangename leefomgeving wordt evenzeer bepaald door communicatie, veiligheid, milieu en groenvoorzieningen, welzijn en cultuur en verenigingsleven. Het Groenplein heeft nu diverse troeven in handen om het centrum van Zelzate-West te worden, maar daaraan moet gewerkt worden. En daar willen wij aan meewerken.

De officiële opening van het vernieuwde Groenplein bleef maar uit. Daarom nam ACW-Zelzate hiervoor het initiatief door het gratis aanbieden van een aperitiefconcert aan de Zelzaatse bevolking. De Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring van Zelzate, onder leiding van dirigent Henk Mulder, zorgt ongetwijfeld voor een mooi en gevarieerd optreden.

Hopelijk wordt met dit evenement de aanzet gegeven voor een nieuwe traditie van Groenplein Kermis. Het aperitief staat klaar! Afspraak op zondag 29 mei 2005 vanaf 11 uur op het Groenplein in Zelzate-West.

 

De hoeveelheid restafval stagneert

De inzamelcijfers van het restafval vertoonden in 2004 een lichte stijging of een stagnatie. Het lijkt erop dat ook binnen onze intercommunale IDM de sorteergrens bereikt is.

Meer dan 70% van het huishoudelijk afval wordt in Vlaanderen selectief ingezameld voor hergebruik of recyclage. Maar er zal altijd een fractie blijven die moet worden verbrand of gestort. Uitgaande van het principe "de vervuiler betaalt" heeft Zelzate in juli 2001, samen met de intercommunale IDM, het Diftar-systeem ingevoerd. Zelzate en Moerbeke fungeerden aanvankelijk als pilootgemeenten maar het jaar nadien zijn ook Wachtebeke, Lochristi, Lokeren en Zele met het systeem gestart.

De gedifferentieerde tarifering levert resultaten op. Dat blijkt duidelijk uit onderstaande cijfers. Onze intercommunale scoort met 108 kg restafval per inwoner het best van gans Vlaanderen. Voor de Vlaamse intercommunales schommelde dit cijfer in 2004 van 108 tot 209 kg/inwoner. Ook voor GFT haalt IDM goede resultaten met 56 kg per inwoner, amper nog de helft van 6 jaar geleden. Niet voor niets wordt veel promotie gemaakt voor het thuiscomposteren.

Huishoudelijk afval = restafval, grofvuil, gemeentevuil, zwerfvuil, afval van sluikstorten, evenementen en vervuiling uit de PMD-zak.

Huishoudelijk afval (kg/inwoner)

Jaar

Zelzate

Gemiddelde IDM

1998

220,42

188,24

1999

156,80

153,04

2000

141,31

146,22

2001

105,60

144,29

2002

89,84

113,83

2003

98,56

102,39

2004

106,38

107,78

GFT-afval = Groente-, Fruit- en Tuinafval

GFT-afval (kg/inwoner)

Jaar

Zelzate

Gemiddelde IDM

1998

135,79

117,72

1999

139,37

126,58

2000

147,01

133,69

2001

97,65

123,45

2002

68,38

78,60

2003

63,37

54,95

2004

65,29

56,27

Meer gegevens over de resultaten van de inzameling van huishoudelijk afval
 

Internationaal volleybaltornooi Moerbeke

Op 2 en 3 juli 2005 organiseert Spectrum Moerbeke de 30ste editie van hun bekend Internationaal Volleybaltornooi.

Geïnteresseerde volleybalploegen kunnen nog inschrijven tot 15 juni voor dit sportief evenement. Een idee voor de Zelzaatse volleyballiefhebbers, al of niet georganiseerd in clubverband.

Er wordt gespeeld in volgende reeksen:
Heren: nationaal, provinciaal A, provinciaal B, recreatief geoefend en recreatief;
Dames: 1 = (nationaal & provinciaal A), dames 2 = (provinciaal B & recreatie);
Gemengd: recreatief geoefend en recreatief.

De organisatie voorziet een gratis jubileumtombola voor alle deelnemende ploegen.

Inschrijving online via de website www.vcspectrum.be

 

Kattenbakvulling kan naar containerpark

Sedert 01 april 2005 kunnen de inwoners van Zelzate op het containerpark terecht voor afgifte van kattenbakvulling. Er werd daartoe een extra container geplaatst.

Meer informatie op pagina "Afvalverwijdering"

 

Wanneer komen er huizen in de zone tussen R4-Oost en de Vlasstraat?

Het gemeentebestuur wenst de zone tussen R4-Oost en Vlasstraat te bestemmen als woongebied. Hiervoor zal het Bijzonder Plan van Aanleg Molenstukken moeten worden uitgebreid. Of er voldoende ruimte zal overblijven voor een aarden wal als geluidsscherm is onzeker.

Bedoeling is om dit via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te regelen. Dat betekent meteen dat realisatie nog niet voor morgen is. Er is immers nog een ganse weg af te leggen vooraleer Zelzate over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal beschikken. Eerstdaags komt daarvoor de aanzet via een startnota.

Naar aanleiding van het artikel in mijn vorige nieuwsbrief werd intussen de Gecoro samengeroepen. Na een verkennende vergadering op 25 mei onder leiding van de nieuwe voorzitter Ingrid Clapp, is het de bedoeling dat deze adviesraad zich de komende weken en maanden grondig zal buigen over het structuurplan in al zijn facetten.

Zie artikel over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in mijn vorige nieuwsbrief

 

Appartementsgebouw aan hoek Grote Markt en Martktstraat op maandag onbereikbaar

De discussie i.v.m. de bereikbaarheid van appartementen in de Marktstraat tijdens de wekelijkse markt blijft maar duren. Door de opstelling van marktkramen in de Marktstraat kunnen niet alleen een aantal inwoners hun garage niet in of uit, maar is er ook sprake van een veiligheidsprobleem bij brand of nood aan medische hulpverlening.

Het college van burgemeester en schepenen is al minstens sinds de zomer van 1999 op de hoogte van dit veiligheidsprobleem, maar blijft de zaak voor zich uit schuiven. Nochtans besliste het schepencollege reeds op 14 oktober 2003 om in de Marktstraat geen standplaatsen voor marktkramers meer te voorzien omwille van voornoemde redenen.

Beloftes doen en beslissingen nemen is één zaak, maar ze uitvoeren is blijkbaar iets anders. Feit is dat het gemeentebestuur op 8 maart 2005 nog maar eens een klachtenbrief kreeg omtrent deze situatie. Terug stelde het schepencollege dat op termijn alle standplaatsen in de Marktstraat zullen verdwijnen en verplaatst worden naar de Grote Markt. In afwachting van deze oplossing zal de brandweer controles uitvoeren teneinde de bereikbaarheid van de appartementen in hoogdringende gevallen te garanderen.

We zijn benieuwd of de beslissing "onverwijld" wordt uitgevoerd of dat het terug anderhalf jaar zal duren vooraleer dit al lang aanslepend probleem nu eindelijk eens ten gronde wordt aangepakt.

 

Opbrengst Tsunami-actie Zelzate gaat niet naar Talarambe

Eind maart kreeg het gemeentebestuur een schrijven van het Consortium Tsnunami 12-12 met de mededeling dat geen enkele van de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium voor Noodhulpsituaties (Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Rode Kruis Vlaanderen en Unicef België) direct betrokken is bij de wederopbouw van Talarambe in het zuiden van Sri Lanka.

Dit betekent dat de giften die werden gestort op het algemeen nummer 000-0000012-12 niet expliciet kunnen worden bestemd voor Talarambe, zoals de gemeente Zelzate nochtans had gevraagd. Ook al komt het geld niet terecht in het dorp dat Zelzate voor ogen had, toch zal het zeer nuttig kunnen worden aangewend voor het zwaar getroffen Sri Lanka.

De gemeente legt zich hierbij neer. De ontvanger kreeg opdracht om het bedrag van 20.000,00 euro (15.161,22 ingezameld geld + 4.838,78 euro gemeentelijke bijdrage) te storten op rekening 000-0000012-12.

 

Wegdek Sint-Stevenstraat in slechte staat

In afwachting van de uitvoering van de werken kreeg de technische dienst opdracht tot plaatsing van een gevaarsbord met onderbord ‘wegdek in slechte staat’ in het stuk Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en de Vissersverkorting (Nederland).

De CD&V-fractie ijverde de voorbije jaren meermaals voor herstelling van de Sint-Stevenstraat en verzette zich tegen uitstel van de werken:

Zie tussenkomst van CD&V-fractieleider in de gemeenteraad van 7 december 2004

Dank zij dit aandringen komt er nu eindelijk schot in de zaak. Op het schepencollege van 19 april laatstleden werden de wegen- en rioleringswerken gegund aan NV Van Den Berghe Gebroeders uit Verrebroek voor een bedrag van 344.737,70 euro. En nu maar duimen dat de werken spoedig starten.

 

Zelzaatse bevolking status quo

Vlaanderen kende het voorbije jaar een toename van 26.652 inwoners (+0,44%). Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van de Vlaamse gemeenten die de Vlaamse Gemeenschap op 17 mei 2005 in het Belgisch Staatsblad publiceerde.

Helaas geen al te goed nieuws voor Zelzate. Op 01 januari 2005 telde onze gemeente officieel 12.118 inwoners. Dit is amper één inwoner meer dan vorig jaar (+0,01%). In onze regio doen enkel Assenede en Sint-Laureins het slechter. Lochristi en Evergem zijn de trendsetters in de positieve zin.

Werkelijke bevolking op 1 januari 2005 voor de gemeenten uit onze regio:

 

2004

2005

evolutie

 

Vlaanderen

6.016.024

6.042.676

+26.652

+0,44%

   Arrondissement Eeklo

79.464 

79.678 

+214

+0,27%

      Assenede

13.499 

13.489 

-10

-0,07%

      Eeklo

19.234 

19.353 

+119

+0,61%

      Maldegem

22.014 

22.129 

+115

+0,52%

      Sint-Laureins

6.528 

6.518 

-10

-0,15%

      Zelzate

12.117 

12.118 

+1

+0,01%

 

 

 

 

 

    Arrondissement Gent

502.492 

505.019 

+2.527

+0,50%

      Evergem

31.657 

31.953 

+296

+0,93%

      Gent

229.344 

230.735 

+1.391

+0,60%

      Lochristi

19.644 

19.918 

+274

+1,38%

      Moerbeke

5.781 

5.812 

+31

+0,53%

      Wachtebeke

6.815 

6.853 

+38

+0,55%

 

Eerste weekend van juni: Hoekskenskermis

Enige tijd geleden rees er een conflict tussen het feestcomité van Hoekskenskermis en het gemeentebestuur. Het schepencollege had immers beslist om op de Grote Markt een antiek- en brocante markt te laten organiseren op zondag 05 juni 2005, krek hetzelfde weekend van Hoekskenskermis.

Schepen Schatteman wou deze planningsfout deels rechtzetten door de activiteit op de Grote Markt vroeger te beëindigen. Het feestcomité vond dat geen goede oplossing en bleef aandringen om deze markt naar een andere datum te verplaatsen. Tevergeefs. Het college van burgemeester en schepenen stelt overtuigd te zijn dat de markt in het centrum voor geen concurrentie zal zorgen voor Hoekskenskermis. Het feestcomité betreurt dit en merkte niet onterecht op "Als een koek moet verdeeld worden zijn de stukken voor ieder kleiner".

Een gelijkaardige situatie doet zich begin augustus voor bij Kattekermis. Men zou toch minstens mogen verwachten dat het gemeentebestuur wat meer coördinatie aan de dag legt en tracht te vermijden dat er concurrentie ontstaat tussen de plaatselijke organisaties. Een gemiste kans.

Het programma van Hoekskenskermis en tal van andere initiatieven in Zelzate kan u raadplegen op:

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven