Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.01 – 16 januari 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Zelzate@rem gaat vijfde jaargang in !

Met deze uitgave gaat de nieuwsbrief Zelzate@rem zijn vijfde jaargang in. Een nieuw jaar verdient een nieuw kleurtje. In de nieuwsbrieven van 2005 zal ook meer gebruik worden gemaakt van interactieve communicatie. Zo zal ik regelmatig uw mening vragen over bepaalde gemeentelijke thema's.

De eerste nieuwsbrief Zelzate@rem N° 1.01 verscheen op 14 januari 2001, kort na het online gaan van mijn website. De nieuwsbrief en de website bewezen intussen elkaar perfect aan te vullen. Mijn voornaamste betrachting is de inwoners van Zelzate te informeren over wat gebeurt in hun gemeente en hoe hun gemeente wordt bestuurd. De nieuwsbrief geeft me tegelijk de mogelijkheid de Zelzatenaren op de hoogte te houden van de politieke standpunten en activiteiten van de CD&V-fracties in gemeenteraad en OCMW. Ook voor ex-Zelzatenaren of Zelzatenaren die voor langere tijd in het buitenland verblijven betekenen website en nieuwsbrief interessante mogelijkheden om van het thuisfront op de hoogte te blijven.

De nieuwsbrieven verschijnen regelmatig echter zonder vaste frequentie: 26 in 2001, 29 in 2002, 32 in 2003 en 30 in 2004. Begin 2001 werd de nieuwsbrief toegestuurd aan ongeveer 150 e-mailadressen. Op 1 juli 2004 waren dit er ongeveer 800 waarvan 750 in eigen gemeente. Rekening houden met de verstrengde wetgeving ter verspreiding van ongewenste SPAM, stopte ik in augustus de verzending naar e-mailadressen waarvoor ik geen schriftelijke toelating had. Dit ging gepaard met een stevige terugval, die stilaan terug wordt gerecupereerd. Deze eerste nieuwsbrief van 2005 wordt aan 539 abonnees toegestuurd.

Wie enkel over een e-mail-functie beschikt kan deze nieuwsbrieven ontvangen en raadplegen, doch wie bovendien de mogelijkheid heeft om te surfen op het internet, kan via de ingebouwde “links” dieper ingaan op de aangebrachte onderwerpen.

Op die manier houden de nieuwsbrieven permanent de aandacht levendig voor de website en aangezien die regelmatig wordt bijgewerkt met nuttige of interessante informatie bleef de belangstelling niet achterwege. De tellergegevens voor het aantal “pagehits” tijdens de maanden december van de voorbije vier jaar spreken voor zich: 151 pagehits in 2000, 1.915 in 2001, 3.483 in 2002, 4.636 in 2003 en 5.559 in 2004. Mei 2004 betekende een topmaand met maar liefst 7.339 pagehits of 237 hits per dag. Gedurende 2004 werd 72.190 keer een pagina bekeken, dit is een gemiddelde van 197 per dag. Dit is een mooi resultaat. Veel gemeentelijke of commerciële websites moeten het met minder stellen.

De nieuwsbrieven en de website liggen ook vaak aan de basis van reacties, vragen of tips van inwoners. Die helpen me enorm in de uitvoering van mijn mandaat als gemeenteraadslid. De ervaring heeft ook geleerd dat sommige mensen niet rechtstreeks durven of willen aankloppen bij gemeente of politie, maar dit liever doen via een vertrouwenspersoon. Het spreekt vanzelf dat zij kunnen rekenen op anonimiteit.

Het doet me deugd te mogen vaststellen dat mijn elektronische nieuwsbrief Zelzate@rem veel gelezen wordt. Daarvoor dank ik u allen. U kan ook in 2005 blijven rekenen op mijn inzet.

 

Voormalige parochiezaal Debbautshoek

Na aandringen van de CD&V-fractie bij het gemeentebestuur werd de aankoopakte voor de parochiezaal van Debbautshoek op 6 december getekend en zal de gemeente weldra met geld over de brug komen.

De gemeentelijke culturele raad deed alvast een voorstel voor de nieuwe naam: Cultureel Gemeenschapscentrum ‘De Brug’. Begin februari wordt deze naam ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inmiddels kreeg studiebureau Atelier 4 de opdracht om een ontwerp te maken voor een parking tussen de zaal en de Hans Kochlaan. Er komen 71 parkeerplaatsen zodat bij activiteiten in de zaal de parkeerproblemen op de Assenedesteenweg tot het verleden zullen behoren. Tijdens de schooluren zal het personeel van de basisschool van Sint-Laurens van de parking gebruik kunnen maken.

 

Verhuur van manifestatiehokjes

Het gemeentebestuur van Zelzate kocht van de gemeente Izegem 25 manifestatiehokjes voor 350 euro per stuk. De hokjes zijn drie jaar oud maar in perfecte staat en zijn 3 meter breed, 3 meter diep en 2,75 meter hoog.

Deze manifestatiehokjes zullen worden gebruikt naar aanleiding van diverse gemeentelijke manifestaties doch kunnen ook worden uitgeleend aan verenigingen en privé-personen. Er zal hiervoor per hokje een borg van 50 euro moeten worden betaald. De huurprijs wordt 25 euro per week voor de erkende verenigingen, 100 euro per week voor de Zelzaatse inwoners en 200 euro per week voor alle andere gebruikers.

De hokjes zijn eenvoudig en snel te monteren, maar zullen steeds door mensen van de technische dienst worden opgezet. Daardoor zal de uitlening mede afhankelijk zijn van de inzetbaarheid van het gemeentepersoneel.

 

Zelzate helpt Zuidoost-Azië

Vlaanderen verzamelde momenteel ruim 38 miljoen euro voor hulp aan Zuidoost-Azië dat zwaar getroffen werd door de vloedgolven van zaterdag 26 december 2004.

Ook in Zelzate stak men de handen uit de mouwen. Op initiatief van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling hebben diverse verenigingen op zaterdag 8 januari een grote inzamelactie gehouden.  Tijdens deze deur tot deur geldinzamelactie werd 14.423,85 euro opgehaald. Het gemeentebestuur van Zelzate verhoogde dit bedrag tot 20.000,00 euro. De volledige opbrengst wordt doorgestort naar 12-12. Bovenop dit bedrag werd ongetwijfeld nog heel wat geld rechtstreeks door Zelzatenaars gestort op de rekening 12-12 of op andere hulprekeningen. Ook een aantal lokale bedrijven zoals BnS zetten acties op touw.

Zelzate heeft aangekondigd projecten in Talarambe te willen steunen, een dorp in het uiterste zuiden van Sri Lanka. Het dorp ligt vlakbij Matara op een afstand van zowat 120 kilometer van de hoofdstad Colombo. Het zuiden van Sri Lanka werd zeer zwaar getroffen door de tsunami. In die regio vielen meer dan 10.000 doden te betreuren, ongeveer een derde van het totale aantal in Sri Lanka. In het Matara-district alleen al werden 20.675 families getroffen door de ramp. De balans is zwaar: 1.342 doden, 8.288 gekwetsten en er worden nog 613 personen vermist. Maar liefst 7.188 huizen werden totaal verwoest en nog eens 5.659 beschadigd.

Website van het "Centre for National Operations" van Sri Lanka

 

Aangekondigde werken

Eind januari start normaal gezien de aanleg van de verkeersdrempels in de wijk Klein Rusland, meer bepaald in de Schoolstraat, Dimitri Peniakofflaan, Strijderslaan, Verminktenlaan, Vrijwilligerslaan, Kardinaal Mercierplein en Achille De Clercqlaan. Dit werk wordt in fases uitgevoerd door de firma Wulteputte uit Eksaarde. In deze wijk komt nagenoeg uitsluitend lokaal bestemmingsverkeer, waardoor weinig verkeersproblemen worden verwacht.

Half januari, tenminste als het weer het toelaat, start de heraanleg van de voetpaden van een aantal straten van de wijk Vogelzang en van gedeelten van de Assenedesteenweg, de Burg. C. Leynlaan, de Kerkstraat en de Boerenstraat. Tijdens de werken zal er in deze straten geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De uitvoerder van deze opdracht is de firma GRABEVA uit Sint Niklaas. De werken vatten in fases aan op 17 januari 2005 en zullen in totaal 90 kalenderdagen duren.

Martin Acke vroeg aan het gemeentebestuur om bij de vervanging van de voetpaden in de wijk Vogelzang ook meteen de oude resterende bomen te rooien en een nieuwe laanbeplanting te voorzien met een boomsoort die voor minder vuil zorgt en waarvan de wortels het voetpad niet beschadigen.

Het is een goede zaak dat de slechte voetpaden aangepakt worden, doch dit gebeurt te traag. Op de vorige gemeenteraad vroeg de CD&V-fractie om in 2005 een inhaaloperatie te doen voor herstelling van de slechtste voetpaden in de gemeente. Wij vroegen om in de begroting enkele niet prioritaire zaken te schrappen en 595.000 euro in plaats van 125.000 euro geld voor de voetpaden te voorzien. Helaas wou de meerderheid hier niet op in gaan.

Tussenkomst van Martin Acke bij het begrotingsdebat op de gemeenteraad van 22-12-2004

 

Brandweer Zelzate op de schoolbanken

Op donderdagavond 06 januari 2004 gaf commissaris Marc Van Nevel van de Operationele Steundienst van onze politiezone Regio Puyenbroeck, op verzoek van de brandweerleiding, een les over het gebruik van en het rijden met prioritaire voertuigen aan de leden van de vrijwillige brandweer Zelzate.

Een 45-tal brandweermannen en ambulanciers volgenden deze didactisch ondersteunde uiteenzetting. De interesse en aandacht waren uitzonderlijk groot, wat ook bleek uit het afsluitend vragenhalfuurtje.

 

Oost-Vlaamse Sporttrofeeën

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen reikte vroeger jaarlijks een sporttrofee uit aan de individuele sport(st)er en aan de sportvereniging die een buitengewone prestatie geleverd heeft op internationaal vlak. Vanaf dit jaar wordt één sporttrofee uitgereikt. Zowel individuele sport(st)ers als sportverenigingen komen in aanmerking voor deze Oost-Vlaamse Sporttrofee.

Voor de derde maal wordt ook een sporttrofee uitgereikt aan een verdienstelijke sport(st)er die in 2004 zijn/haar sportloopbaan reeds heeft beëindigd en die bijgedragen heeft tot de groei (ontwikkeling) van zijn/haar sport in Oost-Vlaanderen. Ook sportverantwoordelijken die een bijzondere inspanning geleverd hebben voor de sport komen in aanmerking. De Oost-Vlaamse trofee voor Sportverdienste ging eerder reeds naar Karel Blondeel (2002) en Frans De Beule (2003).

Aan beide trofees is een geldprijs verbonden.

Iedereen kan kandidaturen voordragen. Alle kandidaturen kunnen uiterlijk tot 31 januari 2005 ingediend worden bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Sport op onderstaand adres. Voor de reglementen kan men eveneens terecht bij de Dienst Sport.

 

Lokaal sociaal beleid in Zelzate

Gelijktijdig met de start van de werken aan een nieuw administratief centrum gaf het OCMW ook het startschot voor de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan voor onze gemeente. De verbouwingswerken aan de voormalige winkelruimte aan de Burgemeester Jos. Chalmetlaan 80 tot een nieuw administratief centrum moeten leiden tot een écht sociaal huis. Niet enkel het uizicht wordt hiermee veranderd, maar men wenst ook inhoudelijk de dienstverlening verder te optimaliseren.

Zoals voorzien in het nieuw decreet op het lokaal sociaal beleid zal het OCMW dit doen in nauw overleg met de gemeente en met alle andere actoren die op één of andere manier met sociale dienstverlening in Zelzate bezig zijn. En dat zijn er heel wat. Denk bijvoorbeeld maar aan de diverse mutualiteiten en de thuiszorgverleners.

Ook het ACW van Zelzate werkt al geruime tijd aan dit dossier en bood het gemeentebestuur enige maanden geleden zijn medewerking aan. Momenteel loopt een informatieronde waarbij ACW-bestuurslid en CD&V-gemeenteraadslid Rik Laureys de leden van de diverse deelverenigingen op een bondige manier uitlegt waar het om gaat.

Laat ons hopen dat de diverse betrokkenen snel worden uitgenodigd door OCMW en gemeentebestuur om samen de handen aan de ploeg te slaan. De inzet is niet min: een doordacht beleidsplan voor een verzekerde sociale toekomst voor Zelzate.

 

Algemene vergadering gemeentelijke raden

De gemeentelijke erkende raden geven op vrijdag 21 januari 2005 om 20 uur gezamenlijk hun Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie in de raadszaal van het Zelzaatse gemeentehuis.

Meer bepaald gaat het om volgende raden:

- de gemeentelijke culturele raad
- de gemeentelijke sportraad
- de gemeentelijke jeugdraad
- de gemeentelijke milieuraad
- het gemeentelijk verbroederingscomité
- de gemeentelijke economische raad
- de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening
- de gemeentelijke feestcommissie
- de raad van beheer plaatselijke openbare bibliotheek

U wordt hierop van harte uitgenodigd.

 

Gratis openbaar vervoer in Zelzate

Begin van 2004 vroeg de CD&V-fractie aan de gemeenteraad om een aantal mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer te onderzoeken.

Artikel "Naar een beter openbaar vervoer in Zelzate" in Zelzate@rem N° 4.02

Onze burgemeester wou de voorstellen van de oppositie niet laten onderzoeken en lanceerde zonder enige voorbereiding zelf een idee voor een gratis lokale busdienst. Na raadpleging van De Lijn bleek een dergelijk initiatief de gemeente 100.000 euro per jaar te zullen kosten, maar daarmee zou slechts een beperkt deel van de gemeente kunnen worden bediend. De gemeenteraad oordeelde mijns inziens terecht dat dit niet verantwoord is.

Artikel "Busje komt zo ?" in Zelzate@rem N° 4.26

Het gemeentebestuur is nu van plan om zelf een kleine bus aan te schaffen die wel overal in de gemeente kan komen.  Bedoeling is dat hiervoor één gemeentelijk personeelslid wordt ingezet. De brandweer dient te zorgen voor de verzekering van de dienst bij onbeschikbaarheid van dat personeelslid. De begroting voorziet een investering van 70.000 euro voor aanschaf van de bus en jaarlijks 50.000 euro werkingsmiddelen. Daarnaast schatten we de jaarlijkse personeelskost op 25.000 euro. Rekening houdend met de afschrijvingen van de bus en de inzet van brandweerdienst zal dit de gemeente dus zowat 90.000 euro per jaar kosten, wat neerkomt op ongeveer € 7,40 per inwoner.

Graag vernam ik uw mening over dit laatste voorstel door het beantwoorden van onderstaande vraag. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gratis lokaal busvervoer in Zelzate


Bent u voorstander van de hierboven geschetste vorm van gratis lokaal busvervoer in Zelzate ?

Ja
Neen

Huidig Resultaat

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info .

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.