Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.22 – 28 september 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Rampoefening in VFT Belgium in Zelzate

Op dinsdag 28 september 2004 in de namiddag vond in Zelzate de fase 3-rampoefening Prometheus plaats. De oefening verliep in samenwerking met het Sevesobedrijf VFT Belgium.

Het scenario van de oefening zag er als volgt uit. Er was een lichte aanvaring van twee schepen aan de kade van VFT Belgium. Bij de aanvaring was de laad-losarm beschadigd waardoor de noodstop niet goed werkte. Ruwe benzol vormde een plas op de kade en kwam ook in het kanaalwater terecht. De medewerker van het bedrijf probeerde manueel in te grijpen, maar werd bedwelmd door de dampen en viel bewusteloos in de benzolplas. De opgeroepen ambulance probeerde de plas te ontwijken. Hierdoor raakte hij echter de beschadigde laad-losarm en ontstak de plas. De inzittenden werden zwaar verbrand. Terwijl aan de kade de verschillende hulpdiensten zich ontplooiden, kreeg de havenkapiteinsdienst de melding van een zware bezoedeling op het kanaal richting Nederland. Deze kon alleen ingedamd worden door het plaatsen van oil-booms. Ook de duikers van de brandweer werden opgeroepen voor het lokaliseren van een eventueel lek aan het schip. Ondertussen namen de coördinatiecomités van het gemeentebestuur Zelzate en het provincie Oost-Vlaanderen de nodige maatregelen voor de bevolking en verzorgden ze de contacten met Nederland.

Via dit draaiboek wilde men tal van zaken oefenen waaronder de samenwerking met andere Belgische en Nederlandse brandweerkorpsen en andere instanties, de werking van het medisch interventieplan niveau A, werken met oil-booms, scheepvaartbegeleiding, werking van het intern noodplan van VFT, communicatie naar pers en publiek, enz...

Door het internationale karakter van de oefening had Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, toegezegd de oefening bij te wonen als waarnemer.
 

Maagd van Gent wordt gesloopt

Vorige week is men begonnen aan de afbraak van het vroegere hotel "De Maagd van Gent" op de hoek van de Stationsstraat aan de voet van de westelijke brugafrit. Dit gebouw beleefde zijn hoogtepunt in de periode dat zich op die plaats het station van Zelzate bevond. Het Stationsplein was omgeven door statige gebouwen zoals "Wapens van Zeeland", "De Graaf van Vlaanderen", "Café de la Station", "Hôtel des Voyageurs" en "De Maagd van Gent", alle opgericht in de periode 1865-1867.

Na ongeveer 100 jaar dienst werd op 11 september 1961 het traject Wondelgem-Zelzate voor het reizigersverkeer gesloten. Dit betekende uiteraard een grote streep door de rekening van de aanliggende herbergen en hotels. Met de verlegging van het kanaal Gent-Terneuzen verdween nadien het stationsgebouw onder de nieuwe brugopritten.

De "Maagd van Gent" werd verder uitgebaat als hotel-restaurant door de familie De Muynck, die echter in 1985 hun zaak overbrachten naar het huidige "Den Hof" in de Stationsstraat. Vanaf dan ging het sterk bergaf met het gebouw. Na vele jaren leegstand verviel het totaal.

De Zelzaatse sociale huisvestingsmaatschappij "CVBA Wonen" zal op deze plaats een gloednieuw gebouw met twaalf sociale appartementen oprichten. Een gerecupereerd stenen ornament met beeltenis van de Maagd van Gent zal een visuele link vormen met het verleden. Wellicht wordt ook de naam in ere gehouden.

     >>> meer info over de geschiedenis van Zelzate

 

Provincie maakt Kloosterbos aantrekkelijker

Jaarlijks koopt het provinciebestuur een belangrijk aantal hectaren waardevol natuurgebied aan. Zo werd ook het interessante Kloosterbos ten zuiden van Zelzate aangekocht ten behoeve van de natuurminnende recreant. Dit bos van ongeveer 90 hectaren groot is gelegen op Wachtebeeks grondgebied tussen de Kennedylaan, de Gebroeders Naudtslaan, de N49 en de Langelede. U kan er nu al wandelen, joggen en deels ook fietsen in een natuurrijke omgeving.

Het Kloosterbos is een restant van een groot loofbos dat zich uitstrekte over de historische zandrug Stekene-Maldegem. In de vorige eeuw werd het echter omgevormd naar dennenbos voor de houtwinning. Vooral de adelaarsvaren is als bodembedekker dominant aanwezig. Van andere houtige ondergroei is weinig sprake. De huidige gezondheid van het bos is eerder zwak te noemen. Een groot deel van de dennenbomen is bovendien meer dan kaprijp.

Onlangs maakte de provincie haar beheersplan betreffende de toekomst van het Kloosterbos bekend. Dit plan werd opgesteld door Milieustudiebureau "Esher".

Het is de bedoeling om via een gerichte kap en heraanplant het bos geleidelijk aan zijn historische fauna en flora terug te geven. Zo moeten inheemse bomen zoals eiken en beuken, evenals heide terug meer kansen krijgen.

Het bos moet daarnaast vooral aantrekkelijker worden voor zachte recreatie. Het gebied rond de 'Witte heuvel' wordt al lang gebruikt als speelzone, ondermeer door jeugdbewegingen. In een stadsbos moet dit nog kunnen. Het huidige aanbod aan wegjes en paden wordt herbekeken in functie van wandel- en fietspaden. Er komt ook aansluiting met een netwerk van fietsroutes naar het provinciaal domein Puyenbroeck, het Moerbeekse Heidebos en de Turfmeersen en de Wachtebeekse Reepkens aan de Moervaart.

Uit veiligheidsoverwegingen worden enkele doorsteken naar de Gebroeders Naudtslaan gesloten. Wie met de auto Taverne Den Bos wil bereiken zal een ommetje moeten maken via de parallelweg aan de N49. Het stuk bos tussen de Gebroeders Naudtslaan en de Kennedylaan, waar intussen de boswachterswoning werd gesloopt, blijft gesloten voor het publiek.
Deze ingrepen moeten de garantie geven dat ook onze nakomelingen nog kunnen blijven genieten van het Kloosterbos.
 

Week van het bos

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede heeft samen met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en met financiële ondersteuning van de Europese Commissie een fietsroute uitgewerkt. Deze route van 32 kilometer verbindt de natuurgebieden in Wachtebeke.

Op zaterdag 9 oktober 2004 wordt deze nieuwe natuurfietsroute ingehuldigd ter gelegenheid van de week van het bos. De route start op de parking van het provinciaal domein Puyenbroeck en bezoekt vervolgens de Reepkens, het Kloosterbos, het Heidebos, de Turfmeersen om vervolgens via het provinciaal domein langs de Zuidlede terug te eindigen op de parking.
Het aanvangsuur is 14u00 en het einde is tussen 17u30 en 18u00. Afspraak aan parking 1 van het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke (aan het bezoekerscentrum).

     >>> meer info: http://users.pandora.be/heidebos/heidebos/paginas/pagina3.html
 

Kevin Hamerlijnck Belgisch crosskampioen

Zelzate is nog een kampioen rijker. De 14-jarige Kevin Hamerlijnck uit de Veldbrugstraat, werd Belgisch Kampioen Motorcross 2004 bij de aspiranten. Eerder behaalde hij reeds de kampioenstitel van Vlaanderen en won maar liefst dertig van de in totaal veertig gereden wedstrijden. Door het opgebouwde puntenklassement van tien wedstrijden werd hij op 19 september in Beervelde met zijn 150 kilogram zware Honda 125 cc Belgisch kampioen.

Kevin kwam in 1999 via een vriend in aanraking met deze sport. Nadat hij enkele keren op de motor van zijn vriend mocht zitten, begon het ook bij hem te kriebelen. Intussen is motorcross bij hem een ware passie geworden. Trainen doet hij vooral in het Nederlandse Axel.

Hij behoort tot een 12-koppig team piloten rond motorliefhebber en sponsor Peter De Bakker. Springen, bochtenwerk en snelheid behouden zijn de voornaamste kwaliteiten in de motorsport. Kevin heeft hierin duidelijk talent. Minstens even belangrijk: als een echte sportman is hij ook sterk gemotiveerd en steeds bezig met zijn sport. Zelfs zijn studies, opleiding tot mechanicien in het Technisch Instituut Sint-Laurens – Maria Middelares ligt in het verlengde van deze hobby.
 

Tasia Pleune behaalt nogmaals goud

Het provinciaal kampioenschap outdoor boogschieten bij de jeugd ging door in Nijlen op zaterdag 18 september. Daar stond de jonge Zelzaatse Tasia Pleune na de kwalificaties terug op de 1ste plaats. Na de middag begonnen de eliminaties gevolgd door de finales. Tasia won van Lisa Melsens met een score van 113 op 120. Genoeg voor goud.

Dit jaar heeft Tasia dus de titels van Provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen boogschieten outdoor bij de jeugd behaald. Nu wordt het afwachten wat het indoor seizoen wordt.

     >>> meer info
 

OCMW-Raad op 29 september

De eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op woensdag 29 september 2004 om 19.00 uur in de wintertuin van rusthuis Home Bloemenbos, Burg. Jos. Chalmetlaan 82 te 9060 Zelzate.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALLERLEI

1. Notulen openbare raadszitting van 30 augustus 2004
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
4. Mededeling: verslag aankopen
5. Aanpassing voorwaarden collectieve hospitalisatieverzekering
6. "Welzijnsband Meetjesland" -mededeling goedkeuring door Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
7. "Welzijnsband Meetjesland" -verkiezing leden algemene vergadering
8. "Welzijnsband Meetjesland" -verkiezing lid raad van bestuur
9. "Welzijnsband Meetjesland" -verkiezing kandidaat-lid college van commissarissen
10. Administratief handboek: procedure courante aankopen
11. Uitschrijven onderhandelingsprocedure voor de levering van maaltijdcheques + goedkeuren bestek

HOME BLOEMENBOS

12. Uitschrijven onderhandelingsprocedure voor de levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten + goedkeuren bestek
13. Uitschrijven onderhandelingsprocedure voor de levering en plaatsing van friteuses voor de centrale keuken + goedkeuren bestek
14. Onderhandelingsprocedure levering 10 hoog-laag bedden: toewijzing
15. Onderhandelingsprocedure levering 10 anti-decubitusmatrassen: toewijzing
16. Onderhandelingsprocedure levering aardappelen 2004-2005: toewijzing
17. Onderhandelingsprocedure levering 1 passieve tillift: toewijzing

IBO

18. Mededeling: werkingsverslag
19. Mededeling: verslag vakantiewerking
20. Voorstel sluitingsdagen 4e kwartaal 2004

KINDERDAGVERBLIJF

21. Mededeling: werkingsverslag
22. Mededeling: resultaten tevredenheidsonderzoek
23. Voorstel sluitingsdagen 4e kwartaal 2004.

OPENBARE ZITTING

pro memorie
 

Activiteiten in Zelzate

Het verenigingsleven organiseert ook de komende week tal van activiteiten.

     >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.