Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.08 – 13 maart 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Onrustwekkende verdwijning: Elke D'Hondt

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 maart 2004 is Elke D'Hondt uit haar ouderlijke woonst te De Pinte verdwenen. Door de Cel Verdwijningen wordt deze verdwijning als onrustwekkend bestempeld.

Elke is 1,78m groot en heeft een tengere lichaamsbouw. Ze heeft bruin halflang haar en bruine ogen.
Bij haar verdwijning droeg ze een lichtblauw/kobaltblauwe vest, een ribfluwelen bruine broek, een groene trui met kap, zwarte schoenen van het merk Nike en een blauwe rugzak van hetzelfde merk.

Wie informatie heeft in dit verband, wordt verzocht contact op te nemen met Child Focus op het nummer 110 of met de Federale Politie op het algemeen nummer 0800/91.119.

Toegevoegd op 19 maart 2004:

De vermiste Elke D’Hondt uit De Pinte is op 19 maart dood teruggevonden in de Schelde in Merelbeke. De 21-jarige studente werd ondanks intense zoekacties niet teruggevonden. Het parket kan nog niets kwijt over de toestand van het lichaam. Ook de omstandigheden van het overlijden van het meisje en de doodsoorzaak zijn nog niet bekend.

Gemeenteraad op 16 en 17 maart 2004

Zoals enkele dagen terug gemeld vergadert de gemeenteraad op dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2004 telkens om om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis. Het publiek kan deze vergaderingen bijwonen.

Inmiddels zijn er een aantal punten door de oppositiepartijen aan de agenda toegevoegd:

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

48. Alternatief voorstel van de CD&V voor de door SP.A-ZOW aangekondigde beperking van het betalend parkeren tot de Grote Markt en het Pierets-De Colvenaerplein (op verzoek van de CD&V-fractie)

Opmerking: aangezien dit punt vorige gemeenteraad niet werd afgehandeld doordat de burgemeester vroegtijdig de gemeenteraad afsloot, zal het normaal gezien op dinsdag 16 maart aan het begin van de agenda worden behandeld.

49. Ontslag van politieraadslid – verkiezing nieuw politieraadslid (op verzoek van de CD&V-fractie)

50. Geen afschaffing van het niet dringend liggend ambulancevervoer (op verzoek van de PVDA­fractie)

51. Gezinsbelasting: regels gebruikt voor het toekennen van de gunst van gespreide betalingen (op verzoek van de PVDA­fractie)

52. Vrijwillige brandweer – erkentelijkheidspremie - rechtzetting (op verzoek van de CD&V­fractie)

     >>> De komende dagen worden de agendapunten op de website met commentaar aangevuld
 

Politie boekt resultaten bij drugsbestrijding

In de avond en nacht van 4 op 5 maart hield de politie Regio Puyenbroeck in onze gemeente een grootscheepse actie op de Traktaatweg en de Beneluxlaan. Er werd actief gespeurd naar personen in het bezit van verdovende middelen met als doel het drugstoerisme tussen Nederland, België en Frankrijk tegen te werken. Daarnaast werd ook bijzondere aandacht besteed aan het rijden onder invloed van verdovende middelen.

In totaal werden 184 voertuigen gestopt en onderzocht. 135 bestuurders werden gecontroleerd op het rijden onder invloed van verdovende middelen en op het bezit van drugs, 61 inzittenden op het bezit van drugs. Er werden 120 negatieve en 2 positieve ademtesten afgelegd. 10 chauffeurs reden onder invloed van verdovende middelen en dienden een aantal testen te ondergaan. Zij moesten hun rijbewijs voor 12 uur inleveren. Van de in totaal 196 gecontroleerden werden 6 Belgen en 32 Fransen in het bezit gevonden van drugs.

Ook de inbeslaggenomen buit was niet mis: 243 gram marihuana, 33 gram hasj, 14 joints, 12 space-cakes, 22 gram chocoladepoeder en 3 verboden wapens (pepper-spray, baseballknuppel en japans gevechtswapen nunchaku).


     >>> voor meer info

 

Bibliotheek sluit van 22 tot 26 maart

De bibliotheek is gesloten van 22 maart tot en met 26 maart 2004 wegens omschakeling van het computernetwerk! Op zaterdagmorgen 27 maart bent u er opnieuw welkom.

In het Dienstencentrum De Kastanje in Zelzate-West konden de 55-plussers tot nu toe op woensdagvoormiddag terecht voor het uitlenen van boeken. Het uitleentijdstip wordt verlegd naar maandagnamiddag van 13u00 tot 15u00. Er zouden op dat moment in het centrum meer bezoekers aanwezig zijn.

Ter informatie vermeld ik hierbij ook de openingsuren van de bibliotheek in de Burgemeester Jozef Chalmetlaan:

maandag: 15u00 tot 19u00
dinsdag: 15u00 tot 19u00
woensdag: 13u30 tot 18u00
donderdag: gesloten
vrijdag: 13u30 tot 18u00
zaterdag: 09u30 tot 12u30

De reglementen voor de gebruiker van de bibliotheek en het retributiereglement worden op komende gemeenteraad lichtjes aangepast. Ook het retributiereglement wordt bijgestuurd rekening houdend met de invoering van de afdeling audio-visuele media en het nieuw computersysteem.

Uit informatie van inwoners blijkt dat de reservatie van boeken niet altijd optimaal verloopt. Bij de bespreking van die reglementen op de gemeenteraad zal Martin Acke een aantal voorstellen doen om dit proces te verbeteren.

     >>> Reglement voor de gebruiker van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

     >>> Retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

 

Inwoners "'t Vergeten Stuk" vragen meer controle en snelheidsremmende maatregelen

Aan het begin van "'t Vergeten Stuk", het deel Wachtebekestraat ten zuiden van de Rijkswachtlaan, wordt nog regelmatig te snel gereden. Plaatselijke bewoners drongen reeds eind 2000 in een petitie aan tot het nemen van snelheidsremmende maatregelen. Het schepencollege besliste toen een verfmarkering "30 km/uur" aan te brengen. Om verdwaald vrachtverkeer te vermijden werd een wegwijzer richting Gent geplaatst.

Na de heraanleg van de Burgemeester Jozef Chalmetlaan en de aanleg van het ronde punt aan de Rijkswachtlaan kon men veronderstellen dat deze toestand zou verbeteren. Toch blijkt dat er nog steeds te snel wordt gereden. Er wordt vooral met de vinger gewezen naar de werknemers van de bedrijven in de Michel Gillemanstraat en de inwoners van wijk Bloemenbos.

Daarom werd aan de politiediensten gevraagd een bezoek te brengen aan de plaatselijke bedrijven om de directie te verzoeken hun werknemers aan te manen hun snelheid aan te passen en de snelheidslimiet van 30 km/u te respecteren. In het verleden werden reeds snelheidscontroles uitgevoerd. De politionele diensten kregen opdracht om deze verder te zetten.
Regelmatig terugkerende snelheidsmetingen uitvoeren op die plaats is uiteraard echter niet haalbaar. Er bestaan andere prioriteiten. Om die reden lijkt me de vraag naar een aantal snelheidsremmende maatregelen zoals een verkeersdrempel of een verkeersplateau aan de ingang van de Begoniastraat niet onterecht.

Met het openstellen van het fietspad naar de Industriezone Rostijne maken tegenwoordig meer fietsers gebruik van dat stuk Wachtebekestraat. Bij de realisatie van het rond punt aan OCAS met bijbehorende fietstunnels zal het fietsverkeer er nog toenemen. Ook dit kan een extra stimulans betekenen om werk van te maken van een duurzame oplossing.

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.