Nieuwsbrief van en over Zelzate - N░ 4.05 ľ 17 februari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Tijdelijke sluiting R4-West uitgesteld

In vorige nieuwsbrief meldden we de tijdelijke sluiting van de R4-West op 18 en 19 februari 2004 als gevolg van de geplande wegenwerken aan de R4 te Zelzate. Deze werkzaamheden worden echter uitgesteld. De nieuwe planning is voorzien rond midden/eind maart 2004.

We berichten u hierover van zodra hieromtrent concreter nieuws beschikbaar is.

Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007

Naar aanleiding van het hoofdstuk "Toegankelijkheid" in het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 zal op woensdag 18 februari 2004 om 17 u een hoorzitting plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. De hoofdco÷rdinator van dagcentrum De Boei komt spreken over de kansarme jeugd in onze gemeente. Op deze manier zal er worden getracht om tot enkele mogelijkheden te komen om deze doelgroep inzake jeugdwerk beter te bereiken.

CD&V en N-VA in kartel naar verkiezingen

Op 13 juni 2004 zullen de verkiezingen plaatsvinden. De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in onze gemeente, kunnen zich nu reeds en dit tot 31 maart 2004 registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement (maar niet voor de Gewestraadsverkiezingen). Ook de burgers uit de 10 toekomstige lidstaten van de Unie kunnen zich inschrijven als kiezers.

     >>> voor meer info

Op 14 februari hebben de partijraden van CD&V en N-VA beslist om een kartel aan te gaan voor de komende Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen. De kans op een beter beleid was nooit groter dan vandaag. Het komt er nu op aan om die kans met twee handen te grijpen. CD&V en N-VA nemen die verantwoordelijkheid. Als twee onafhankelijke partijen, elk met hun eigen programma, slaan ze in een open Vlaams kartel de handen in elkaar.

Samen kunnen ze zorgen voor een beter en betrouwbaar beleid voor de Vlamingen. Tegenover een kwakkelende paarse regering, kan deze samenwerking uitgroeien tot een sterk en geloofwaardig alternatief.

Zij streven samen naar een Vlaanderen met meer en volwaardige bevoegdheden, zodat ze beter werk kunnen maken van de problemen van de Vlamingen. Ze kiezen voor een positief alternatief: geen ik-maatschappij maar een open en warme, menselijke samenleving, die aandacht heeft voor verantwoordelijkheid en solidariteit, ondersteund door een betrouwbare overheid die werk maakt van meer welvaart en welzijn.

     >>> voor meer info

Tasia Pleune behaalt zilveren medaille in Belgisch jeugdkampioenschap boogschieten

Tasia Pleune nam afgelopen weekend deel aan het Belgisch jeugdkampioenschap indoor handboogschieten in Braine-L'Alleud. Ze behaalde zilver op de 18 m in de categorie "benjamins recurve". Eerste werd Catherine Peeters.

We wensen deze beloftevolle Zelzaatse jongere van harte proficiat met deze puike prestatie.

     >>> meer info over Tasia Pleune

Belastingen met kadastraal inkomen als grondslag: Vlaams Gewest niet bevoegd.

Door een arrest van de Raad van State van 18 maart 2003 werd een gemeentebelasting van Lanaken vernietigd omdat die gebaseerd was op het kadastraal inkomen.

Naar aanleiding van dit vonnis besliste het Zelzaatse gemeentebestuur (in een paar episodes) tot ingrijpende wijziging van de bedrijvenbelasting voor 2003. Er kwam een basistarief, vermenigvuldigd met een factor evenredig met de milieuklasse.

     >>> zie belastingreglement 2003

De Vlaamse Regering wilde hier een mouw aan passen en keurde een voorontwerp van decreet goed om in de toekomst toch gemeente- en provinciebelastingen toe te laten die gebaseerd zijn op het kadastraal inkomen. Hiervoor werd een artikel in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gewijzigd. Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State die echter oordeelde dat de ontworpen regeling niet kan ingepast worden in de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De oplossing moet dus allicht komen van de federale wetgever.

De Zelzaatse gemeenteraad heeft de gemeentelijke bedrijvenbelasting voor 2004 nog niet goedgekeurd. Het voorstel om dezelfde regeling dan 2003 toe te passen werd vorige gemeenteraad teruggetrokken omdat er in Brussel plannen zouden zijn om in de toekomst opcentiemen op de vennootschapsbelasting mogelijk te maken. Zelzate is eerder voorstander om dit principe toe te passen en wacht dus nog af.

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.