Zelzate, 23 juli 2004

 

 

 

Verslag van de evaluatie vergadering van donderdag 22 juli 2004 i.v.m. de kleiduifmanifestatie dd. 26 en 27 juni 2004 op de terreinen van GSI aan de Westkade te Zelzate.

 

 

 

 

Alle partijen, zowel de bewoners, de organisatoren als de aanwezige gemeenteraadsleden zijn aan het woord gekomen.

 

De conclusie van de vergadering wordt genomen door de Burgemeester:

 

“Het gemeentebestuur juicht elke vorm van organisatie, waarbij mensen samen komen, toe.

Het gemeentebestuur betoelaagt georganiseerde wijkkermissen en geeft voor elke vorm van samenkomst van mensen logistieke steun.

 

De vergunning voor het bekomen van een éénmalige schietstand is de uitsluitende bevoegdheid van de heer Provinciegouverneur.

De gemeente kan enkel de randvoorwaarden opleggen.

 

De keuze van de bovenvermelde site voor het organiseren van een kleiduifschieting is geen gelukkige keuze, de hinder voor de omwonenden is te groot

 

Er wordt daarom uitgekeken naar een alternatieve plaats ver van de bewoonde kern.

 

De Burgemeester zal op dat vlak een voorstel formuleren aan de organisatoren.

 

Een nieuwe aanvraag voor dezelfde plaats zal door het gemeentebestuur negatief geadviseerd worden”

 

 

John Schenkels

Burgemeester