Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.20 – 01 september 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Aanvullende punten gemeenteraad

Op verzoek van diverse gemeenteraadsleden worden volgende agendapunten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadszitting van dinsdag 02 september 2003 of, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt, aan de agenda van donderdag 04 september 2003.

I. OPENBARE ZITTING

34. Herhaalde stroomuitvallen bij Sidmar: hoe hebben de veiligheidsplannen gewerkt? Bespreking van het rapport van de interventiediensten vanuit Zelzate. Waarom zijn de noodgeneratoren op Sidmar niet gestart? Waarom heeft de burgemeester niet gereageerd op een vraag naar informatie vanwege een gemeenteraadslid? (verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

35. Werken t.h.v. klaverblad Zelzate-West

a) natuurlijke geluidsmuur ter hoogte van Hans Kochlaan en Kasteelstraat

b) Vaststelling eerste scheuren aan woning Hans Kochlaan + vraag om uitleg inzake beschrijf van de woningen vóór start van de werken (verzoek VLD-raadslid Frank Bruggeman)

36. Parkeermeters - vraag om herziening van de tarieven (verzoek van VLD-raadslid Frank Bruggeman)

37. Opeisen nalatigheidsintresten wegens verlate doorstorting personenbelasting aan gemeente (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

38. Snelheidsvertragende maatregelen voor de Tweede Gidsenlaan (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

>>> voor meer gegevens over deze agendapunten

* Verlofregeling schooljaar 2003-2004

Voor het schooljaar 2003-2004 gelden voor het gemeentelijk onderwijs volgende vakantie- en verlofdagen:

- Hervatting van de lessen:

    maandag 1 september 2003

- Herfstvakantie:

    vanaf maandag 27 oktober 2003 t.e.m. zondag 2 november 2003

- Wapenstilstand:

     dinsdag 11 november 2003

- Kerstvakantie:

    Vanaf maandag 22 december 2003 t.e.m. zondag 4 januari 2004

- Krokusvakantie:

    Vanaf maandag 23 februari 2004 t.e.m. zondag 29 februari 2004

- Paasvakantie:

     Vanaf maandag 5 april 2004 t.e.m. zondag 18 april 2004

- Hemelvaart:

     donderdag 20 mei 2004 t.e.m. zondag 23 mei 2004

- Pinkstermaandag:

     maandag 31 mei 2004

- Facultatieve dagen: maandag 29 september 2003 dinsdag 01 juni 2004

- Begin zomervakantie:

     woensdag 30 juni 2004

* Terug naar school... bij de VDAB !!!

De VDAB voorziet, naast haar ‘in company trainingen’, ook 'open werknemersopleidingen' voor personeelsleden van ondernemingen. Het najaarsaanbod rond bureautica, informatica, taalopleidingen, management, communicatie, bedrijfsadministratie, techniek, ... vindt u op http://www.vdab.be/werknemersopleidingen.

Hun gedreven trainers, omkaderd door een stevige organisatie, bieden in diverse leerformules korte, intensieve én bedrijfsgerichte cursussen aan.

Tenslotte zijn er heel wat speciale reducties: zo kan u gebruik maken van de opleidingscheques (http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques) cumuleerbaar met de vrijstellingsmaatregelen van het Vlaams Stimuleringsbeleid (vermindering van 25% tot 50% voor KMO's).

Bent u hun volgende klant? Kijk dan vlug op http://www.vdab.be/werknemersopleidingen wat ze u kunnen aanbieden of contacteer Katrien Neumann op 09-2541144 of katrien.neumann@vdab.be.

* Opening Rode Kruis-gebouw

Hoera... op zaterdag 06 september 2003 om 16 uur wordt het nieuwe gebouwtje van het Rode Kruis naast de gemeentelijke bibliotheek feestelijk ingehuldigd. Wij wensen de vrijwilligers van het Rode Kruis een vruchtbare werking toe in hun nieuwe woonst.

Daarmee komt een eind aan een lange lijdensweg die ruim zeven jaar geleden begon met een principiële goedkeuring van de oprichting door de gemeenteraad. Uiteindelijk startte men de uitvoering pas in 2000 maar het faillissement van de aannemer gooide roet in het eten. Nadat de zaak juridisch vrijgegeven werd, besliste men tot afwerking door de gemeentelijke technische diensten. Met een intussen afgeslankte technische dienst liep ook dit niet van een leien dakje, zodat uiteindelijk toch aannemers onder de arm moesten worden genomen.

Eind goed al goed… maar door de weinig efficiënte aanpak van het schepencollege kostte het gebouwtje de gemeente een pak meer dan initieel ingeschat.

>>> voor meer gegevens.

Voorlopig blijft het gebouw op de terreinen van het voormalig open zwembad nog zonder adres. Nadat de terreinen langsheen de Burgemeester Jozef Chalmetlaan verkaveld zijn, moet daar een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd. Het gemeentebestuur vroeg de cultuurraad alvast om hiervoor een straatnaam voor te stellen.

* Zelzaatse verenigingen in de kijker

De maand september kenmerkt zich niet alleen door de start van het nieuwe schooljaar. Ook de meeste verenigingen ontwaken uit hun zomerslaap. Traditioneel is september dan ook een zeer drukke maand.

>>> zie mijn activiteitenkalender

Zelzate is dermate rijk aan verenigingen dat het niet gemakkelijk is hiervan een compleet overzicht te geven. Toch deed ik een poging. 

>>> zie pagina verenigingen

Gelieve aanvullingen of verbeteringen door te spelen aan martin@acke.info.

Wil u in een aparte pagina uw eigen vereniging uitgebreid voorstellen dan kan dit gratis en voor niks. Gewoon het blanco inlichtingenformulier op voornoemde pagina downloaden en me ingevuld terug bezorgen. U mag ook steeds uw activiteitenkalender of jaarprogramma ter publicatie opsturen.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.