Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.10 – 23 april 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Hoorzitting voor renovatie containerpark

Weldra wordt het gemeentelijk containerpark grondig gerenoveerd. Eind vorig jaar hechtte het schepencollege reeds zijn goedkeuring aan het ontwerp van S.W.K. Op 6 januari werden de plannen toegelicht aan de Zelzaatse milieuadviesraad die hierbij geen opmerkingen had.

Op donderdag 24 april om 19 uur zal in de raadzaal van het gemeentehuis een informatievergadering doorgaan waar het dossier inzake de aanpassingswerken van het containerpark aan de inwoners wordt toegelicht.

Zoals gewoonlijk in Zelzate zal de gemeenteraad pas in laatste instantie geraadpleegd worden over het ontwerp.

De totaalkost wordt geraamd op € 445.453,00 waarvan € 203.608,00 overheidssubsidies.

>>> zie ontwerpplannen

* Diefstallen van en in voertuigen in onze politiezone.

Binnen onze politiezone werden in 2002 maar liefst 145 feiten van diefstallen en inbraken in voertuigen, of pogingen daartoe, vastgesteld: 69 in Lochristi, 17 in Moerbeke, 15 in Wachtebeke en 44 in Zelzate.

Dit zijn er het meest in Lochristi, maar rekening houdend met het aantal inwoners per gemeente, heeft men de hoogste kans van diefstal van of in een voertuig in Zelzate (3,7 feiten per 1.000 inwoners). Pas daarna volgen Lochristi en Moerbeke (3,4 feiten) en Wachtebeke (2 feiten).

De wijken in Zelzate die op dit vlak het slechtst scoren zijn Rechteroever-Zuid met 20 feiten (A. Vanderlindenstraat, Heidelaan, Europaplein,…), Linkeroever-Zuid met 15 feiten (O. De Bruyckerstraat, E. Zwissiglaan, Blende,…) en Rechteroever-Noord met 9 feiten (Kerkstraat, Groenstraat,…). Opmerkelijk: in de wijk Linkeroever-Noord (Vogelzang) werd geen enkel geval geregistreerd. Wellicht is het toeval… daar wonen veel Zelzaatse politieagenten.

Maar liefst 85% van de inbraken in en diefstallen van voertuigen gebeuren tijdens de nachturen (van 22 tot 06u). De inbraken gebeuren hoofdzakelijk op de openbare weg of op openbare parkings, de voertuigdiefstallen in private garages, op opritten of in carports.

Bij voertuigdiefstallen worden in de meeste gevallen de sleutels weggenomen in de woningen. Bij diefstallen in voertuigen zijn ruitverbrijzeling en braak op de deur de meest voorkomende fenomenen. De autoradio blijkt het meest aantrekkelijk voor de dieven.

De 145 hierboven vermelde feiten hebben geleid tot 22 effectieve diefstallen van voertuigen (13 na wegnemen sleutels in woning en 3 niet slotvast). Onze zone kende in 2002 gelukkig geen car- of home-jackings.

>>> meer informatie hieromtrent (bron: Jaarboek 2002 van de Politiezone Regio Puyenbroeck)

* Voorkom diefstal in uw voertuig.

Met het voorgaande in het achterhoofd, voerde de politie rond de jaarwisseling een preventieve anti-inbraakcampagne voor voertuigen. Daarbij werden tussen 20 december 2002 en 10 januari 2003 controles uitgevoerd op slotvastheid en waardevolle inhoud op de parkings van de warenhuizen en op plaatsen waar in de eindejaarsperiode veel voertuigen samenkomen.

Van de 5.091 gecontroleerde voertuigen bleken er uiteindelijk 266 (5,22%) niet in orde. De eigenaars werden hiervan verwittigd via een kaartje met anti-inbraaktips.

>>> meer informatie hieromtrent (bron: Jaarboek 2002 van de Politiezone Regio Puyenbroeck)

De voornaamste problemen bij die 266 gevallen waren :

* deuren niet slotvast (89);

* waardevolle voorwerpen in auto (85);

*  koffer niet slotvast (38);

*  deuren en koffer niet slotvast (24);

*  deuren niet slotvast en waardevolle voorwerpen (10).

 

In Zelzate voldeden 80 (7,60 %) van de 1.052 gecontroleerde voertuigen niet.

Hierbij een aantal detailgegevens van de actie voor wat onze gemeente betreft:

*  Rijkswachtlaan: 264 ok en 24 niet ok;

*  Westtragel-Suikerkaai: 227 ok en 21 niet ok;

*  Grote Markt: 190 ok en 9 niet ok;

*  Colruyt – Westkade: 125 ok en 8 niet ok;

*  Groenplein: 70 ok en 11 niet ok;

*  Maisstraat: 38 ok en 4 niet ok;

*  Andere: 43 ok en 3 niet ok.

 

De gelegenheid maakt de dief… voorkomen ligt voor een groot stuk bij uzelf!

* Vervroegde ontbinding van de intercommunale VEM

In Zelzate zorgt de intercommunale VEM voor de distributie van elektriciteit en aardgas. Deze zuivere intercommunale werkt op een gedecentraliseerde wijze met afzonderlijke groepscomités die over een zeer ruime autonomie beschikken. Zo heeft Zelzate een eigen groepscomité waarin alle gemeenteraadsleden zetelen, wat een lokale controle over de activiteiten, promoties en investeringen voor de plaatselijke energiedistributie vergemakkelijkt.

De liberalisering van de energiesector brengt echter een hele omwenteling mee in de bestaande structuren, verantwoordelijkheden en opdrachten van de intercommunales en energieleveranciers. Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur van VEM eind vorig jaar beslist om de aangesloten gemeenten te vragen over te gaan tot vervroegde ontbinding van de intercommunale en aan te sluiten bij een coördinatieaandeelhouder (voor Zelzate zou dit IVEG zijn).

Indien alle aangesloten gemeenten akkoord gaan, wat te verwachten is, dan houdt de VEM eind juni op te bestaan.

Uiteraard brengt dit de gas- en elektriciteitslevering van de inwoners van Zelzate niet in het gedrang. Op dit vlak staat de komende maanden nochtans één en ander te gebeuren. Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt kan u vanaf 1 juli 2003 immers zelf kiezen bij wie u uw gas en elektriciteit koopt. U krijgt hierover binnenkort de nodige informatie.

* Oefenterrein rijles

Het gemeentebestuur wil de jonge leerling-chauffeurs helpen bij het  behalen van hun rijbewijs en wil een deel van het gemeentelijk terrein in de Burgemeester Camille Leynlaan inrichten als oefenterrein voor de rijles.

De huidige parking van ongeveer 20 op 50 meter naast de Petanqueclub Zelzate zal worden uitgerust met enkele verplaatsbare uitrustingen om een aantal basisvaardigheden van het autorijden te oefenen: het passeren van een smalle doorgang, het inrijden van een parkeergarage en het parkeren tussen twee hindernissen langs de weg.

Ongetwijfeld een nuttige beslissing voor onze jeugd

* Nieuwe slijtlaag van de brug brokkelt nu al af

Aandachtige gebruikers van Zelzate-brug zullen het al gemerkt hebben. Een groot deel van de splinternieuwe slijtlaag is nu al afgebrokkeld. Deze vaststelling gaf eerder dit jaar aanleiding tot enige beroering bij de handelaars van de Grote Markt van Zelzate, die nog aan het bekomen zijn van de miserie van vorig jaar.

>>> zie foto’s.

Ondertussen liet het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap weten dat de aannemer in gebreke werd gesteld en dat de herstelling in onderzoek is. Zij menen te mogen stellen dat de herstelling beperkt zal blijven tot enkele dagen. De herstelling wenst men echter om twee redenen nog wat uit te stellen: er is een minimumtemperatuur van 10°C nodig voor het aanbrengen van de toplaag en men wil de evolutie van de afbrokkeling opvolgen.

Wegens de geringe dikte van deze slijtlaag bestaat er geen hinder of gevaar voor het verkeer.  Van zodra nadere gegevens inzake de herstelling gekend zijn, zal het Vlaams Gewest het gemeentebestuur contacteren.

* De verkiezingen naderen met rasse schreden

Nog minder dan een maand en het is zo ver. Hier en daar verschijnen de verkiezingspanelen waarin de kandidaten van allerlei partijen zichzelf aanprijzen.

Na het gestuntel van paarsgroen van de voorbije vier jaren wordt het hoogtijd dat er terug wat stabiliteit komt in onze federale regering. De huidige meerderheidspartijen hebben hun kans gegrepen door CD&V aan de kant te zetten.

Zij hebben vier jaar de tijd gehad om hun waarde te bewijzen, maar wees eerlijk… wat hebben ze er van gebakken? Is de modelstaat er nu wel gekomen? Gaat de economie beter? Is de werkloosheid verminderd? Worden onze behoeftigen beter verzorgd of vier jaar geleden?

Is die beloofde belastingverlaging er werkelijk gekomen? Neen. Op het eerste zicht werden inderdaad een aantal belastingverlagingen doorgevoerd. Anderzijds werden een aantal bijkomende taksen op stille wijze geïntroduceerd. Diverse beslissingen van de paarsgroene regering maakten tevens dat de gemeentelijke financiën sterk onder druk komen te staan, waardoor de gemeentebesturen verplicht worden hun belastingen zoals aanvullende onroerende en personenbelasting te verhogen. In Zelzate weten we hier ondertussen alles van.

Het is welletjes geweest. De CD&V staat klaar om terug verantwoordelijkheid te nemen, maar moet daartoe de kans krijgen. En dat zal van u allen afhangen. Ook in onze provincie staan we klaar met heel wat ervaren en nieuwe kandidaten.

>>> zie lijst met kandidaten

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 
Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.