Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.08 – 1 april 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Klacht tegen onwettige aanleg gemeenteparking

 

Eind maart legde het Zelzaatse gemeentebestuur een parking aan voor het schepencollege en het gemeentepersoneel. Tussen het nieuwe politiekantoor en de betalende parking aan de Vredekaai werd daartoe een terrein van ongeveer 15 op 15 meter afgegraven, afgeboord met betonprofielen en verhard met dolomiet. Op zich geen groot nieuws ware het niet dat de aanleg van deze gratis parking zeer omstreden is op een moment dat in het centrum van Zelzate betalend parkeren wordt ingevoerd. Bovendien werd deze parking aangelegd zonder toelating van de gemeenteraad, zonder rooivergunning voor de bomen en zonder bouwvergunning. Om die reden diende CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke klacht in bij het schepencollege, de provinciegouverneur en de provinciale stedenbouwkundige dienst ROHM.

CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke verzet zich al geruime tijd tegen de realisatie met overheidsgeld van een gratis parking voor schepencollege en gemeentepersoneel. De lege gemeentekas vereist volgens hem andere prioriteiten. Deze maatregel is bovendien discriminerend voor de werknemers van de bedrijven in het centrum die wel parkeergeld moeten betalen. Iedereen gelijk voor de wet !

Een eerste voorstel voor een parking langsheen de Havenlaan kreeg ook binnen de meerderheid tegenwind omwille van de hoge kostprijs. Een goedkoper alternatief, waarbij een deel van de betalende parking Vredekaai werd afgesloten via een slagboom, stuitte dan weer op wettelijke bezwaren. Om die reden werd het op de vorige gemeenteraad van de agenda afgevoerd.

Groot was dan ook de verontwaardiging van Martin Acke toen hij vaststelde dat iemand toch opdracht had gegeven tot aanleg van deze parking, zonder akkoord van de gemeenteraad. Zelfs binnen het schepencollege zou hieromtrent geen beslissing zijn genomen. Ook van een stedenbouwkundige vergunning en een kapvergunning voor een aantal verwijderde bomen is geen spoor terug te vinden. Genoeg redenen dus om klacht in te dienen bij de bevoegde instanties.

Inzake de bouwovertreding verwacht hij van het schepencollege dat de werken worden stilgelegd, een proces-verbaal wordt opgesteld en een onderzoek wordt gevoerd. Parallel met deze klacht werd de bouwovertreding gemeld aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - provinciale afdeling R.O.H.M. Oost-Vlaanderen.

Voor wat de onwettige opdracht voor de werken betreft, vraagt hij aan het schepencollege te onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is, hem hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen en over te gaan tot terugvordering van de kosten voor aanleg en herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat. Tegelijkertijd werd een klacht ingediend over deze handelswijze bij de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

>>> zie brief 31-03-2003 met klacht aan schepencollege

 

 *  28ste Internationaal Volleybal Tornooi

 

Op zaterdag 5 en zondag 6 juli 2003:


      
28ste Internationaal Volleybal Tornooi van V.C. Spectrum Moerbeke-Waas

Wellicht zijn er Zelzaatse ploegen geïnteresseerd in dit evenement. Opgelet, er kunnen slechts 250 ploegen deelnemen.

AANVANG: Zaterdag om 10 u stipt. Zondag om 09u30.

REEKSEN: Heren en dames nationaal, Provinciaal A, Provinciaal B, Recreatief, Recreatief Geoefend en Recreatief Gemengd.

Prijzen ter waarde van 2.500 euro. Elke ploeg ontvangt een aandenken.

INFO EN INSCHRIJVINGEN: Linda Van Megroot, Kloosterstraat 32,  9190 Stekene (België), Tel. 09 346 79 06, Fax 09 346 82 37, E-mail linda.vanmegroot@myonline.be, of on-line op http://www.vcspectrum.be

GRATIS: Camping (vanaf donderdag) vlakbij de speelvelden. Douches en sanitair.

UITSTEKENDE CATERING: Aan zeer democratische prijzen

GRATIS: Animatie voor de kinderen: springkasteel, gezicht beschilderen, enz…

2 Gratis Reuzefuiven: op vrijdag & zaterdag met  “BnS Twistersound”.

HAPPY HOUR VAN 21 TOT 22 U: TWO DRINKS FOR THE PRICE OF ONE.

Schrijf in vóór 15 juni 2003 – slechts 250 ploegen kunnen deelnemen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 45 euro per ploeg, te storten ten laatste 20 juni 2003 op rek.nr. 961-1745660-43 van V.C.Spectrum Moerbeke-Waas v.z.w. of vanuit Nederland,  45 euro  op Rabobank 3304 St.Jansteen, 33.04.20.763 op naam van A.A.P.De Baudringhien-Weemaes, Statiestraat 30, 9180 Moerbeke-Waas.

 *  Stempelcontroles voortaan enkel in het gemeentehuis

 

Het lokaal in de voormalige school van Klein-Rusland, waar tot eind maart de stempelcontrole voor Zelzate-linkeroever doorging, bevindt zich volgens het schepencollege in een zodanige slechte staat dat het niet meer verantwoord is om de administratieve medewerker in die omstandigheden de stempelcontrole te laten uitvoeren.

Het gemeentebestuur vroeg daarom begin dit jaar aan de Gewestelijke Maatschappij van de Huisvesting van Zelzate de toestemming om, net zoals vroeger, opnieuw het lokaal in de Dimitri Peniakofflaan hiervoor te mogen gebruiken.

De huisvestingsmaatschappij, waarvan OCMW-voorzitter Freddy De Vilder waarnemend directeur is, wilde echter niet ingaan op die vraag.

Het schepencollege besliste dan maar om de stempelcontrole vanaf 1 april 2003 zowel voor de linker- als de rechteroever in het gemeentehuis te laten doorgaan, telkens om 14 uur op de gestelde dagen. Deze beslissing is uiteraard niet bevorderlijk voor het vlotte verloop van de stempelcontrole en brengt nodeloze verplaatsingen met zich mee.

Het valt te betreuren dat de liefde tussen gemeentebestuur en huisvestingsmaatschappij blijkbaar slechts in één richting bestaat. Of zou het te maken hebben met de verhouding tussen personen?

*   Wilskracht 10: Het CD&V-programma in tien solide stellingen

 

1. Zorgwaarborg voor iedereen: betaal-, beschik- en betrouwbaar

2. Beter evenwicht arbeid-gezin met de Kwali-Tijd-Kaart

3. Meer jobs door gezonde bedrijven

4. Geen gedoogbeleid. Drugs, niet met ons

5. Vrijheid van onderwijs, de beste garantie voor kwaliteit

6. Voluit steun voor alle vrijwilligers en verenigingen

7. Een effectief jeugdsanctierecht

8. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor elk gezin

9. Geen belastingen afwentelen op de gemeenten

10. Betrouwbaar beleid op maat, door meer Vlaamse autonomie

>>> Lees hierover meer op www.cdenv.be

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.