Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.25 – 14 november 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Kinderprovincieraad op 16 november

Zaterdag 16 november 2002 is het zover. De eerste kinderprovincieraad van Oost-Vlaanderen komt bijeen in de raadzaal van het Provinciehuis. Ongeveer 60 kinderen komen bijeen om hun ideeën te overhandigen aan de Oost-Vlaamse bestendige deputatie en provincieraad. Onder hen de Zelzaatse kinderburgemeester Joey Van Kenhove, de kinderschepenen Pasquino Verstichel en Michiel Laureys en raadslid Talisa De Groot.

Het programma ziet er als volgt uit :

14-14.30 uur : verwelkoming

14.30-15.20 uur : uitleg over de plannen van de kinderen door de begeleiders van Vivès en de kinderen zelf

15.20-15.45 uur : pauze

15.45-16.30 uur : officiële presentatie en overhandiging van de ideeën aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen

16.30-17.30 uur : receptie

De bestendige deputatie en de provincieraad zullen met veel belangstelling luisteren naar wat de kinderen te zeggen hebben. De bestendige deputatie engageerde zich er toe om de voorstellen op hun haalbaarheid en inpasbaarheid in het provinciaal beleid, te toetsen.

>>> zie samenstelling en foto’s Zelzaatse kindergemeenteraad

 *  OCMW-Raad op 18 november 2002

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert op maandag 18 november 2002 om 18.00 in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, B.J. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate. Het publiek is welkom tijdens de openbare vergadering.

I. OPENBARE ZITTING

1. Notulen openbare zitting van 30 september 2002 + notulen vast bureau dd. 30 september 2002

2. Mededeling(en) van de voorzitter

ALGEMEEN

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. Verslag IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang)

6. Verhoging prijs voor het drukken van De Maardrager door Schaubroeck - bespreking

7. Bijzonder comité ouderenzorg - oprichting

8. Werkgroep'Reorganisatie ROB-RVT: dienst verpleging & verzorging – taakomschrijving

9. Renovatie bejaardenwoning Burg. Jos. Chalmetlaan 82: prijsoffertes vernieuwen sanitaire leidingen, sanitaire toestellen en vernieuwen centrale verwarming - toewijzing

10. Uitslag onderhandelingsprocedure aankoop voedseltransportwagens - toewijzing

11. Uitschrijven onderhandelingsprocedure aankoop combi-steamer - goedkeuring bestek

12. Aankoop paneelzaag technische dienst - mededeling

13. Tussenkomst van het Sociaal Fonds van de Elektriciteit en Gas voor 2002 - mededeling

14. Liberalisering energiemarkt: bespreking brief van VEM dd. 30 oktober 2002

15. Brief van Ernst & Young dd. 30 oktober 2002 i.v.m. personeelswissel - mededeling

16. Overdracht aandelen: overeenkomst Rütgers VFT - OCMW Zelzate inzake aandelen Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate

17. Kinderdagverblijf: verlenging van de erkenning voor 5 jaar - mededeling

18. Privaat patrimonium Kerkstraat 121, 9060 Zelzate: schattingsverslag + regeling verkoop

19. Verwerving patrimonium van gemeente (voormalige polyvalente zaal Debbautshoek en kinderdagverblijf Burg. Jos. Chalmetlaan) - mededeling

20. Procedure in geval van alarm via branddetectiecentrale

21. Kwaliteitszorg gezins- en bejaardendienst: enquéte 2002

22. Budgetwijziging 2002

23. Notulen overlegcomité dd. 5 november 2002 – mededeling

PERSONEEL

24. Uurrooster verplegend en verzorgend personeel

25. Loopbaanonderbreking: afschaffing vervangingsplicht - gevolgen voor lopende contracten - mededeling

26. Sectoraal akkoord 2002

II. GEHEIME ZITTING

Pro memorie                 >>> nadere toelichting van sommige punten volgt later

 *  De lijdensweg van het Rode Kruisgebouw

De vrijwilligers van het Rode Kruis in Zelzate zitten al jaren te wachten op een fatsoenlijke huisvesting. Net voor de verkiezingen van oktober 2000 kwam er schot in de zaak. Helaas duurde dit niet lang.

De kranten Het Volk en Het Nieuwsblad berichtten deze week op ludieke manier dat er een deur in brandhout voor dit gebouwtje is voorzien. Was dit maar het enige. Het gebouwtje kreeg te maken met tal van problemen. Het is in elk geval te hopen dat de vrijwilligers vlug hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe stek.

>>> zie pagina zwarte vlekken

 *  Sinterklaas op 23 november in Zelzate

Op 23 november, eigenlijk twee weekjes te vroeg, komt Sint-Niklaas op bezoek in Zelzate. Het gemeentelijk feestcomité zorgde voor een koets en een huifkar zodat de heilige man en zijn Zwarte Pieten de gemeente kriskras kunnen doorkruisen om allerlei lekkers uit te delen. 

Om 16 uur is het verzamelen geblazen aan het gemeentehuis, waar elk kindje tussen 2 tot 8 jaar een zak snoep kan afhalen en waar de winnaars van de teken- en kleurwedstrijd zullen worden bekend gemaakt.  Opgelet: de  kinderen moeten vooraf een bonnetje afhalen aan de receptie van het gemeentehuis.

Sinterklaas komt waarschijnlijk met de auto naar Zelzate want zijn tournee begint aan de Molenstraat (De Katte). Hopelijk heeft hij geen vertraging omwille van files. Waarom hij niet met de boot is gekomen is ons een raadsel.  Zelzate beschikt immers over een mooie jachthaven, waar Sinterklaas met zijn schip rechtstreeks vanuit Spanje kan aanleggen.

Waarschijnlijk heeft het gemeentebestuur hem hiervan vergeten verwittigen. Misschien lukt dat volgend jaar wel.

>>> Jachthaven van Zelzate

Ook voor de grotere kinderen en volwassenen is er één en ander te doen de komende weken. Ga gerust eens kijken in

Martin Acke’s activiteitenkalender.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.