Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.12 – 03 mei 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 * Viering 125 jaar Sint-Laurentiuskerk in 2004

De oorspronkelijke Sint-Laurentiuskapel dateerde van omstreeks 1377 en situeerde zich aan het Endeken, het huidige kerkhof.  Lees meer over de geschiedenis van de vorige kerk.

Na tal van verbouwingen barstte de kapel, ondertussen kerk geworden, uit haar voegen en kon niet meer uitgebreid worden. Katholiek Zelzate streefde naar een nieuw gebouw in het nieuwe centrum van Zelzate.  Na een lange (politieke) lijdensweg werd de nieuwe Sint-Laurentiuskerk uiteindelijk opgericht langsheen het kanaal Gent-Terneuzen, op de toenmalige Oosttragel. De kerk werd officieel ingewijd op 7 augustus 1879.  Lees meer over de strijd voor de huidige kerk.

In 2004 bestaat de kerk 125 jaar. Reden om te vieren vond de Kerkraad van de Sint-Laurentiusparochie. Voorzitter Gilbert Willems riep op 2 april de Zelzaatse verenigingen samen om te overleggen welke mogelijkheden er zijn.

Tal van verenigingen namen deel aan dit eerste overleg dat doorging in de Kring: Kerkfabriek - Harmonie Noorderlicht - Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring - K.W.B. - K.A.V.-Centrum - K.A.V.- Debbautshoek - Ziekenzorg - Vakantiegenoegens - Koor Ter Looveren - Oud-leerlingenbond Sint-Laurensinstituut - Davidsfonds - A.C.W. - Gemeentelijke Culturele Raad - Chirojongens "Brug" - Chiromeisjes "Samjolé".

De vergadering resulteerde in een ganse waaier van mogelijke activiteiten (voorjaarsconcert - Open Monumentendag - voordracht - tentoonstelling - brochure - ...). Een aantal verenigingen verklaarden zich reeds bereid mee te werken aan bepaalde initiatieven.  Zie verslag vergadering va 02-04-2002.

De mensen die daadwerkelijk willen meewerken aan een werkgroep worden verzocht hun naam op te geven bij Jozef Peirens voor eind mei. De concrete voorbereidingen starten na de verlofperiode.

 *  Werken aan de brug… de zoveelste versie

De werken aan de Zelzaatse brug geraakten eind maart in de actualiteit.

Ik berichtte u hiervan reeds in mijn elektronische nieuwsbrieven Zelzate@rem 2.09 en  Zelzate@rem 2.11.

Na veel over en heen gepalaver zou er eindelijk een definitieve regeling zijn. Hiermee tracht men voor een stuk tegemoet te komen aan de bekommernissen van Zelzatenaars, bruggebruikers en scheepvaart.

De herstellingswerken aan Zelzate-Brug gaan op maandag 13 mei 2002 om 07u00 van start. Enkel voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders kunnen vanaf dan gebruik maken van de brug op de momenten dat ze niet gedraaid wordt. Tijdens de werken zal er ten behoeve van het scheepvaartverkeer en de haven van Gent immers steeds brugbediening mogelijk zijn. In tegenstelling met vroegere berichtgeving geldt deze regeling ook voor 's middags tussen 12u00 en 13u00.

Op een aantal dagen wordt niet gewerkt aan de brug: maandag 20 mei - donderdag 15 augustus - vrijdag 16 augustus.

De werken zullen vermoedelijk duren tot half september 2002.

*   Internationale paardenmenwedstrijd in Puyenbroeck

Tijdens het Pinksterweekend van 18, 19 en 20 mei 2002, vindt in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke voor de 6de maal de Internationale paardenmenwedstrijd plaats, de Puyenbroeck Marathon.

De "Puyenbroeck Marathon" is een officiële menwedstrijd op internationaal niveau. Momenteel is dit de enige wedstrijd in Vlaanderen met internationale erkenning en uitstraling. Onder impuls van de bestendige deputatie zal dit evenement voor het eerst een co-organisatie zijn tussen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de vzw De Oost-Vlaamse Menners.

Programma

Zaterdag 18 mei 2002

8 tot 17 uur: dressuurwedstrijd (presentatie)

namiddag: verkenning marathonparcours

Zondag 19 mei 2002 

8 tot 17 uur: marathonwedstrijd

doorlopend randactiviteiten en demonstraties (specifieke programmatie)

17 uur: (aansluitend aan de marathon): optreden bekende muziekgroep

avond: groomsparty en prijsuitreiking van de dressuur en marathon

Maandag 20 mei 2002                        

8 tot 17 uur: vaardigheidsproef met barrage      special cones club

17 tot 18 uur: protocollaire ceremonie

 *  Het wordt een druk weekend in Zelzate

Er zijn tal van activiteiten gepland de komende dagen:

- Viering 75-jarig bestaan Gemeenschapsonderwijs

- Openschool-weekend Sint-Laurensscholen

- Opendeurdagen van de Chemie met mogelijkheid bezoek VFT

- Jaarbeurs KSLV

- en tal van andere activiteiten door diverse verenigingen in komnd weekend en de volgende weken.

Te veel om hier allemaal op te noemen:  Raadpleeg mijn activiteitenkalender

 *  Agenda gemeenteraad van 7 mei 2002

De eerstkomende zitting van de gemeenteraad heeft plaats op 7 mei 2002 vanaf 18u00. De zitting wordt van 19u00 tot 19u30 onderbroken voor het halfuurtje van de burger.

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

2. Brandweer - aankoopprogramma 2002-2007

3. Diverse tarieven VZW Zelzaatse Sportinstellingen - aanpassing bedragen in euro

4. Toetreding tot Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (T.M.V.W.)

5. Opening van een kansspelinrichting op de Grote Markt - overeenkomst + bespreking op verzoek van Martin Acke (CD&V)

6. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

7. Aankoop veegwagen - goedkeuring bestek

8. Tijdsregistratiesysteem voor de bibliotheek

9. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester d.d. 09 april 2002

10. Bestek coördinator verwezenlijking project Burgemeester J. Chalmetlaan

11. Overdracht exploitatie containerpark - principebeslissing

12. Wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2001 in verband met aankoop notebooks ten behoeve van de werking van het schepencollege

13. Verkeersoverlast in de Leegstraat en de Oudenburgse Sluis omwille van sluipverkeer (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

14. Containerpark - aanbod van afvalstoffen - wijziging afgiftemogelijkheid van "algemeen plastiek" (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

15. Sluiting van Zelzate-Brug gedurende ongeveer 4 maanden - gevolgen voor de gemeente - te nemen maatregelen (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

16. Golf van inbraken in de gemeente - bespreking - te nemen maatregelen (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

17. Reactie van de gouverneur op klachten van de CD&V-raadslid Martin Acke i.v.m. het door het college onterecht niet laten plaatsvinden van de gemeenteraadszitting van 8 november 2001 - bespreking (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

18. Bodemsanering VFT (punt toegevoegd door PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Herstelbemiddeling - mededeling

2. Machtiging rechtszaken

3. Aanduiding vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen

4. Economische raad - samenstelling

5. Onderwijs - loopbaanonderbreking

6. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen

7. Brandweerpersoneel - bevordering

 

Voor meer details, zie Gemeenteraad 07 mei 2002. De komende dagen wordt het verslag verder aangevuld.

 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.