Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.23 - 4 december 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Het hek is van de dam... de rode belastingen komen eraan !

De winter nadert met rasse schreden. Onder invloed van regen en wind verliezen de bomen hun laatste bladeren. Op dit tijdstip van het jaar zijn de meeste gemeentebesturen volop bezig met de opmaak van hun begroting van volgend jaar. Tussen de natte buien en een aantal hevige windstoten door, sijpelden al een aantal belangrijke financiële beslissingen van onze paarse meerderheid door.

bullet

Eerst het goede nieuws:

De aanvullende personenbelasting zou symbolisch dalen van 7% naar 6,7%. Daarmee is echter al het positieve gezegd. Deze aalmoes gaat immers gepaard met heel wat negatieve maatregelen die het gat van 28 miljoen in de begroting moeten dichten. Aan uitgavenzijde zou immers weinig wijzigen, behalve de toelage voor het OCMW die nog maar eens zou stijgen van 82 naar ongeveer 89 miljoen BEF (€ 2.206.252,40).

Ik som u de voornaamste bijkomende belastingen op:

bullet

Parkeermeters in Zelzate-Centrum:

Voor parkeren op de Grote Markt, het Pierets De Colvenaerplein, de Oost- en Westkade zal de bezoeker aan het Zelzaatse economische hart voortaan in zijn portemonnee moeten tasten. De lang gevreesde parkeertaks komt er dan toch.

De CD&V-fractie heeft zich in het verleden met hand en tand verzet tegen deze zware aanslag op het Zelzaatse commerciële hart. En wij blijven ons hier om allerlei redenen tegen verzetten.

bullet

De onroerende voorheffing verhoogt nogmaals spectaculair:

Begin dit jaar verhoogden de opcentiemen op de onroerende voorheffing reeds van 850 naar 1050, wat een verhoging betekende van 23,5% van de grondlasten. Nu staat men op punt nogmaals te verhogen van 1050 naar 1450, dus een verhoging met maar liefst 38%. Voor een woning met niet-geďndexeerd KI van respectievelijk 10.000, 30.000 of 50.000 BEF komt dit ongeveer overeen met een gemeentelijke belastingstoename van 1.300, 3.900 of 6.400 BEF.

Dit betekent dat onze SP-ZOW-VLD-meerderheid ervoor zal zorgen dat de gemeentelijke grondlasten straks 70,5 % hoger liggen dan in het jaar van de verkiezingen. Hiermee vergeleken zijn de verhogingen afgerond respectievelijk maar liefst 2.000, 6.000 en 10.000 BEF (€ 50,00, € 150,00 en € 250,00).

Wellicht is het de bedoeling dat elke Zelzaatse eigenaar zijn huis voor een prijsje verkoopt aan de sociale huisvestingsmaatschappijen waar de socialistische burgemeester Schenkels en de socialistische OCMW-voorzitter De Vilder de scepter zwaaien. Ik vraag me echt af of de Zelzatenaar hiervoor heeft gestemd.

bullet

Geen vrijstelling meer van de drijfkrachtbelasting:

De omstreden vennootschapsbelasting blijft gehandhaafd zoals zij al enkele jaren bestaat. Het schepencollege negeert hiermee het feit dat de kans groot is dat deze belasting binnenkort door de Raad van State zal worden geschorst. Niettegenstaande de CD&V-fractie enkele maanden geleden heeft kunnen voorkomen dat deze taks werd uitgebreid naar alle zelfstandigen en vrije beroepen, heeft ons creatief bestuur een andere manier gevonden om de kleine middenstander geld uit de zakken te jagen. De vrijstelling van drijfkrachtbelasting van de eerste 100 kW wordt afgeschaft. Voor vele kleine middenstanders betekent dit een extra aderlating van 650 BEF of € 16,11 per kilowatt geďnstalleerd vermogen. Voor de bedrijven die boven de 100 kW uitkomen betekent dit aan het huidig geldend tarief 6.500 BEF of € 1.611,00 extra belasting.

U kan uw persoonlijke aanslag berekenen aan de hand van het gemeentelijk reglement op mijn website:

zie: http://www.acke.info/gemeentereglementen/belastingreglementen-1.htm#1.03.Drijfkracht

SP-ZOW-VLD wil met deze maatregelen zowaar 40 miljoen BEF ((€ 991.574,10) meer inkomsten verwerven. Niet alleen genoeg om het begrotingsgat te vullen maar zij hopen op die manier op het einde van 2002 zelfs nog 12 miljoen BEF (€ 297.472,23) overschot te hebben.

De politieke meerderheid in Zelzate bekent duidelijk kleur. Al wat niet potentieel socialistisch is moet eruit. Men wil Zelzate terug bloedrood kleuren. Zoveel is duidelijk.

Nochtans is er ten opzichte van vroeger een levensgroot verschil in de stijl waarmee men dit wil realiseren. De vorige socialistische burgemeesters Chalmet en Danschutter kleurden Zelzate rood door de gemeente uit te bouwen tot een centrumgemeente met tal van voorzieningen. Schenkels en De Vilder willen dit doen door Zelzate éénzijdig uit te zuigen, te verarmen, leeg te laten lopen en te laten verloederen. Of dergelijke afbraakpolitiek op termijn zal lukken... dat zal de tijd wel leren. Zij hebben momenteel de macht en de tijd... de verkiezingen liggen immers nog veraf.

Arm Zelzate... dit verdient u niet.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.