Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 1.21 - 17 november 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Schenkels saboteerde eigen gemeenteraad

Wanneer de gemeenteraad er niet in slaagt de agenda op een fatsoenlijk uur af te werken, voorziet het reglement dat de overige punten worden verder behandeld op een tweede vergadering twee dagen later. Op de gemeenteraadszitting van 6 november raakte de agenda niet afgewerkt. Toch besliste Schenkels de tweede zitting niet te laten doorgaan omdat hijzelf een andere vergadering had en zich niet wou (of durfde) laten vervangen en er daarnaast toch maar hoofdzakelijk punten van de oppositie op de agenda stonden. Dit typeert zijn diep misprijzen voor de oppositiepartijen. Hij voelt zich vandaag immers oppermachtig. Met de overlopers van ZOW als schoothondjes erbij heeft de SP.A immers de absolute meerderheid. SPanders? Inderdaad.

CD&V-fractieleider Martin Acke pikt deze gemene zet van de burgemeester niet en diende klacht in bij de gouverneur. Volgens hem overtrad de burgemeester immers de Gemeentewet en het huishoudelijk reglement van de Zelzaatse gemeenteraad. Hij drong bij de gouverneur ťn het schepencollege bovendien aan om zo snel mogelijk een nieuwe gemeenteraad te organiseren om de onbehandelde punten af te werken. Blijkbaar is de meerderheid dit niet van plan... in de pers kon men immers reeds lezen dat er in december wellicht drie gemeenteraden zullen doorgaan. Ook de behandeling van een klacht door de gouverneur duurt al vlug enkele maanden. December wordt dus een politiek bewogen feestmaand... zoveel is zeker.

zie voorlopige agenda van de volgende gemeenteraad

http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011218.html

 

bullet

Verdwijnen de postkantoren van Zelzate?

Diverse kranten blokletteren het: "De Post" wil op termijn zowat 400 onrendabele postkantoren sluiten. Hiermee vervolgt onze regering, met minister van overheidsbedrijven Daems op kop, haar afbraakbeleid. Gisteren Sabena, vandaag De Post, wat volgt morgen?

Maar hoe zit het in eigen gemeente? Het is geen geheim meer dat de sorteeractiviteiten reeds volgend jaar zullen worden overgebracht naar Sint-Amandsberg. Ook voor diverse Zelzaatse personeelsleden zal dit effecten hebben en voor velen een verandering van standplaats met zich meebrengen. Zoals men de situatie nu aankondigt kan men ervan overtuigd zijn dat het postkantoor Zelzate 2 (kantoor Debbautshoek) zal worden gesloten. Wat Zelzate 1 (kantoor Suikerkaai) betreft vragen we ons af welke dienstverlening overeind zal kunnen blijven.

De Zelzaatse CD&V-fractie verwerpt de sluitingsplannen van De Post en roept het gemeentebestuur op alles in het werk te stellen om de afbouw van deze dienstverlening in eigen gemeente tot een minimum te beperken. Desnoods, en pas indien andere middelen zijn uitgeput, moet de gemeente ook zelf haar verantwoordelijkheid opnemen en in de begroting van 2002 financiŽle middelen voorzien voor het garanderen van een basispakket van dienstverlening door De Post in Zelzate-Oost en Zelzate-West.

Martin Acke zal dit punt alvast ter bespreking toevoegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad.

zie voor meer details: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#DePost

 

bullet

Politiediensten hebben nieuw onderdag, maar...

Onze beide politiediensten hebben vorige week intrek genomen in het nieuwe politiegebouw. Lokale en federale polieagenten lopen er nu kriskras door elkaar. Het is nog wel wat improviseren... maar de zaak krijgt vorm. Ook de omgevingswerken zijn nog niet volledig klaar. Het is nu wachten geblazen op de officiŽle opening.

Maar ook op minder zichtbare domeinen krijgt de eenmaking verder gestalte. Zo wordt momenteel volop uitgerekend wat de nieuwe structuur binnen de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate alles samen zal kosten en wat het aandeel is van elke gemeente. Het blijft voor een groot stuk inschatting.

In het Reclameblad van Zelzate en Omstreken kon men lezen dat de politiehervorming de Zelzaatse belastingbetaler niets zal kosten. Burgemeester John Schenkels gebruikt stoere taal door nu al te stellen dat de 24 miljoen frank meerkost die de hervorming met zich zal meebrengen dan maar uitsluitend moet opgehoest worden door buurgemeenten Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi, tenzij de federale regering met extra geld over de brug komt.

Ook voor de CD&V-fractie moet de regering haar belofte nakomen en extra financiŽle middelen voorzien. We hebben het echter wel moeilijk met de houding van Schenkels die blijkbaar het falen van het regeringsbeleid volledig wenst af te wentelen op de andere gemeenten uit de zone... We twijfelen er sterk aan of de andere burgemeesters en gemeenteraden dit zo maar zullen slikken. Een diplomatische houding van onze eerste burger lijkt me meer aangewezen. Bovendien vinden we zijn stelling dat er voor de Zelzaatse belastingbetaler niets verandert merkwaardig omdat de begrotingen nog niet rond zijn.

Tot slot gaat men voorbij aan het feit dat de politiepermanentie binnen onze zone momenteel alles behalve optimaal verloopt. Zo wees Martin Acke de gemeenteraad reeds vroeger op het probleem van te lange aanrijtijden. Enig begrip voor de huidige organisatieproblemen moet kunnen... op voorwaarde dat deze van tijdelijke aard zijn! Verbeteringen op dit vlak zullen echter ook ongetwijfeld centen kosten.

De begrotingsbespreking van de politiezone is momenteel volop aan de gang. CD&V-politieraadslid Martin Acke zal ook hier volop aandacht vragen voor de bestaande problemen. Een goed functionerende politie kan immers in belangrijke mate bijdragen tot de kwaliteit van onze leefomgeving. En daar is het ons vooral om te doen.

zie voor meer details: http://www.acke.info/politie.html#Politiebegroting

 

bullet

Wat met onze gemeentesecretaris?

Onze gemeentesecretaris, Willy De Meyer, solliciteerde enige tijd terug voor de post van gemeenteontvanger in Evergem. Hij slaagde in het examen en werd ondertussen reeds aangesteld door de gemeenteraad van Evergem. Het is begrijpelijk dat de man wacht om in Zelzate zijn ontslag aan te bieden tot hij zekerheid heeft en effectief aan de slag kan in onze buurgemeente.

De huidige Evergemse OCMW-ontvanger meent aanspraak te kunnen maken op een prioriteitsregel en diende bij de gouverneur klacht in tegen de benoemingsprocedure. Het ziet er naar uit dat de behandeling nog een tijd kan aanslepen. Een pijnlijke zaak voor onze secretaris en voor het gemeentebestuur van Evergem, dat trouwens de laatste tijd met haar bont gekleurde meerderheid van de ene probleemsituatie in de andere terechtkomt. Ook voor het Zelzaats gemeentebestuur schept deze onduidelijkheid echter problemen.

Dit voorval illustreert nogmaals duidelijk dat een gemeente besturen vandaag een zeer complexe zaak is geworden. Op alle niveau's is een doorgedreven dossierkennis noodzakelijk om procedurefouten en technische misslagen te voorkomen. De nood aan degelijk opgeleid en gemotiveerd personeel is zeer hoog.

Helaas blijkt de Zelzaatse meerderheid tot nu toe onvoldoende bereid om te investeren in personeel met hoge opleiding. Nog steeds wordt door onze bestuurders meer belang gehecht aan de juiste partijkaart dan aan de kwaliteit.

Het is vanzelfsprekend dat degelijk opgeleid personeel geld kost. Het is ten zeerste de vraag of hiervoor in Zelzate financiŽle ruimte zal overblijven met de resolute keuze voor sterke verhoging van de toelage voor het OCMW. Daardoor zal minder geld beschikbaar zijn voor diverse andere beleidsdomeinen. Wetende dat er nog andere financiŽle uitdagingen op ons af komen (politiehervorming, aangekondigde belastingverlaging door de regering, lager dividend VEM door liberalisering elektriciteitsmarkt en door opgelegde tariefverminderingen,...) wachten wij bang de gemeentebegroting af.

zie voor meer details: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#Personeel

 

bullet

Binnekort komen de eerste plezierjachten...

In het voorjaar startten de werken aan de Zelzaatse Jachthaven. Bij een bezoekje vandaag waren de werken aan de steigers volop aan de gang. Tegen eind november zou men graag plaats bieden aan een 20-tal plezierjachten. Dit is hoognodig want de club noteerde reeds 25 ŗ 30 inschrijvingen.

zie voor een foto-verslagje: http://www.acke.info/toerisme_geschiedenis/jachthaven.html

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.