Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.18 - 15 oktober 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Politieraad Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate draagt Koen Eeckhout voor als zonechef

In geheime zitting beslisten de leden van de politieraad van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate Koen Eeckhout aan de Koning voor te dragen als kandidaat zonechef. Na de geheime zitting deelde de voorzitter van de politieraad, burgemeester John Schenkels van Zelzate, mee dat deze aanduiding unaniem gebeurde. Koen Eeckhout is 41 jaar oud en woont te Laarne. 
 
Voor meer informatie en een kort verslagje van de politieraad:
 

 

bullet

Zelzate een belastingparadijs? Vergeet het!

Onze gemeentelijke overheid laat geen gelegenheid onbenut om te beweren dat Zelzate één van de goedkoopste belastingregimes heeft van de omgeving. We zouden ons op de duur zowaar in een belastingparadijs wanen, ware het niet dat onze recente aanslagbrief voor de onroerende voorheffing van 2001 ons meteen terug met beide voeten op de grond catapulteerde.  
 
Het provinciebestuur verhoogde haar opcentiemen van 245 naar 295 en de Zelzaatse SP-VLD-meerderheid verhoogde de gemeentelijke opcentiemen van 850 naar 1050. Resultaat van deze operaties: een stijging van 24 à 25 % van onze belastingaanslag. De beweringen van de paarsgroene regering ten spijt: in Zelzate betalen we voortaan een fiks pak meer onroerende voorheffing.
 
De gemeentelijke belastingverhoging is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van hetgeen u meer moet betalen. 
 
Door deze maatregel mag worden gevreesd dat in de toekomst nog meer mensen met een behoorlijk of royaal inkomen Zelzate zullen verlaten. Iemand die zich een mooie woning kan permitteren vlucht nu zeker weg van Zelzate, niet alleen omwille van de omgevingsfactoren maar voortaan ook nog om fiscale redenen. Daardoor zal het sociale onevenwicht in Zelzate nog verder toenemen. De tendens van de voorbije jaren waarbij het inwonertal gestaag afnam en vooral minder vermogende mensen zich hier kwamen vestigen wordt door deze maatregel in de hand gewerkt. De vraag is hoelang Zelzate hierdoor nog financieel leefbaar is? 
 
Een degelijk gemeentebestuur moet streven naar een gezonde sociale mix van rijk en arm, zelfstandigen en werknemers, jong en oud, actieven en niet-actieven,... Solidariteit is een zeer belangrijk principe in onze maatschappij... maar kan slechts worden toegepast worden indien er voldoende mensen overschot hebben om steun te verlenen aan wie het minder breed heeft. De Zelzaatse socialisten hebben de voorbije decennia echter enkel oog gehad voor hun eigen kiespubliek, en verwaarloosden de rest. 
 
Voor meer gegevens i.v.m. de stijging van onroerende voorheffingen enkele berekeningsvoorbeelden:
 

 

bullet

Oktobermaand met tal van Zelzaatse activiteiten

September was een drukke maand voor de Zelzatenaar, maar oktober doet het minstens even goed. De Zelzaatse verenigingen draaien op volle toeren met voordrachten, info- en gespreksavonden, uitstappen, mosselsoupers, concerten, kinderparty,...
Dag in dag uit kan u tal van activiteiten binnen onze gemeente raadplegen op mijn website. Uw vereniging heeft een activiteit gepland? Een seintje volstaat om uw initiatief op te nemen in de kalender:    http://www.acke.info/activiteiten.html>

 

bullet

Oost-Vlaams netwerk van openbare bibliotheken

Ons provinciebestuur startte enige tijd terug met het project OVINOB, het Oost-Vlaams Netwerk van Openbare Bibliotheken, met als doel de dienstverlening van de openbare bibliotheken aan het Oost-Vlaamse publiek uit te breiden en efficiënter te maken. Ondertussen is dit project uitgegroeid tot een niet te missen gereedschap voor de fervente boekenworm. 
 
De basis van dit project is de Provinciale Centrale Catalogus, de gemeenschappelijke catalogus van de Ovinob-bibliotheken. Ook de aanwinsten sedert 1 juni 1999 van de Zelzaatse bibliotheek zijn hierin opgenomen. Een jeugd- of volwassenenboek opzoeken via het web wordt hiermee een fluitje van een cent. Neem de proef op de som: 
 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.