Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 1.12 - 21 juni 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

  Graag uw mening over reclamevoering voor drugs  

Een tweetal weken terug diende Martin Acke bij de Zelzaatse politie klacht in tegen de publicatie van een reclameadvertentie van een Nederlandse drugszaak in het Reclameblad van Zelzate en Omstreken.

Klik hier voor meer informatie over de klacht

Na informatie te hebben genomen bleek een bijkomende klacht bij de Nederlandse politie niet haalbaar. De klacht in BelgiŰ was echter wel degelijk ontvankelijk en het onderzoek hieromtrent is lopende.

Reporter Willy de Groff haalt via een artikel "AANVAL" (in het eigen reclameblad van 20 juni 2001) scherp uit naar Martin Acke. Hij meent dat Martin Acke zich niet met een legaal Nederlands bedrijf en met de Nederlandse wetgeving moet bemoeien. Hierin heeft hij gelijk... maar dat gebeurt ook niet. Uit informatie bij de Zeeuwse politiediensten bleek immers dat klacht indienen tegen de zaak in Nederland geen zin had wegens de liberale wetgeving.

In zijn stevig betoog gaat de (Nederlandse) reporter van het reclameblad wel voorbij aan het feit dat met deze publicatie de Belgische strafwet wordt overtreden. Zowel de Nederlandse zaak als het Reclameblad gaan hier in de fout. Het buitenlands bedrijf is hiervoor wellicht moeilijk te vervolgen, maar het Reclameblad is daarentegen wel bereikbaar voor het gerecht. Het doel van de klacht van Martin Acke is noch min noch meer dergelijke publicaties in de toekomst te vermijden.

De Belgische wethandhavers zijn volgens de Groff mans genoeg om te oordelen. Ongetwijfeld is dit zo. Maar er bestaat ook nog zoiets als burgerplicht die iedereen ertoe zou moeten bewegen om dergelijke - naar Belgische wetgeving - onaanvaardbare praktijken te melden. Dit heeft niets met persoonlijke vrijheid of voorkeur te maken, des te meer met verantwoordelijkheidszin.

De reporter geeft Martin Acke nog de raad om zich als gemeenteraadslid te beperken tot het helpen meebesturen van Zelzate. Wellicht beseft hij niet dat het geld dat het gemeentebestuur elk jaar uitgeeft aan drugpreventie voor een stuk wordt tenietgedaan door dergelijke advertenties die onze jeugd aanzetten tot drugsconsumptie en tot het telen van het spul. Een verkozene van het volk draagt zelfs extra verantwoordelijkheid op dit vlak.

Met deze klacht zou Martin Acke de bedrijfsvoering van het reclameblad schaden. De redactieverantwoordelijke van het reclameblad zou beter moeten weten. Financieel gewin mag nooit een reden zijn om bepaalde ethische normen aan zijn laars te lappen, laat staan om de strafwet te overtreden.

Recht op antwoord!

Deze argumentatie wordt aan het reclameblad toegestuurd met het verzoek tot publicatie. We zijn benieuwd of de redactie zo fair is dit antwoord op een persoonlijke aanval aan het adres van Martin Acke te publiceren.

Graag verneem ik uw persoonlijke mening over dergelijke drugsadvertenties. Neem hiervoor deel aan de webpoll 

Voor aanvullende commentaar (persoonlijk of publiekelijk) kan u ook terecht in het   Gastenboek van de website  of stuur een e-mailberichtje.  

Wat is uw mening over dit soort reclame?  Stuur me gerust uw reactie!   martin@acke.info

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terugvinden op  
                  
Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.