Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.11 - 11 juni 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

  Auditeur Raad van State spreekt zich negatief uit over Zelzaatse vennootschapsbelasting 

In 1997 voerde de Zelzaatse gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, een gemeentebelasting in voor bepaalde categorieën van vennootschappen. In de periode 1998-1999-2000 bracht dit de gemeentekas 20 miljoen frank op. Wellicht zag het schepencollege de bui al hangen, want tot op heden werd de belasting nog niet hernieuwd. Toch voorziet de gemeentebegroting 2001 hiervoor een kleine 8 miljoen inkomsten. 
Een groot aantal bedrijven stapte naar de Raad van State om deze belasting aan te vechten, zich ondermeer beroepend op de schending van het gelijkheidsbeginsel. De belasting treft immers alleen de zaken die een vennootschapsvorm hebben aangenomen en ontziet bijvoorbeeld de eenmanszaken. De Auditeur van de Raad van State geeft de klagers nu gelijk. Als de Raad zijn advies volgt, wat meestal gebeurt, riskeert Zelzate de 20 miljoen geïnde belastingen, vermeerderd met intresten, aan de klagers terug te moeten betalen.
 
Reeds bij de invoer van deze belasting op 17 april 1997 wees de CVP-fractie op het discriminerend karakter van deze belasting, ondermeer omdat zij slechts een deel van de lokale economische activiteit trof. Wij stemden toen tegen en kondigden aan dat het college zijn slecht huiswerk zou moeten herdoen. De auditeur van de Raad van State geeft ons vandaag gelijk.
 
Bij de behandeling van de latere begrotingen heeft de CVP steeds gepleit voor het opbouwen van een financiële reserve om bij negatieve uitspraak de gemeentelijke financiën niet te destabiliseren. De SP-VLD-meerderheid heeft hier nooit naar willen luisteren. Loontje komt om zijn boontje?
 
            Voor meer details zieVennootschapsbelasting

 

bullet

  Martin Acke dient klacht in tegen drugsadvertentie in reclameblad 

Zelzaats CVP-gemeenteraadslid Martin Acke geloofde zijn eigen ogen niet toen hij in de rubriek “Nieuwe en vernieuwde zaken in de regio” van een lokaal reclameblad een advertentie las van een Nederlandse zaak, waarin de uitbaters hun “deskundig advies” en materiaal aanprijzen voor het telen en gebruiken van canabis. Dit is aanzetten tot teelt en gebruik van drugs en dus in strijd met de strafwet. Prompt diende hij klacht in bij de politie. 
 
De advertentie verscheen op pagina 9 van het Reclameblad van Zelzate en Omstreken van 6 juni en gaat uit van een zaak uit Sas van Gent. In de tekst windt men er geen doekjes om: in deze zaak kan men terecht voor het telen van canabis voor eigen gebruik en voor een deskundige uitleg van de materialen die men nodig heeft voor de kweek van dit gewas. Er is keuze uit een twintigtal zaden. Ook bijkomende smartproducten zoals pijpjes en boeken over de teelt zijn er te verkrijgen. Een waterpijptafel kan men er zelf laten samenstellen… zodat men tijdens het schaken, dammen of backgammon rustig kan blowen. 
 
Dergelijke publiciteitsvoering druist (nog steeds) in tegen de Belgische strafwet die het aanzetten tot gebruik van drugs verbiedt. Uit de verwijzing naar “telen voor eigen gebruik” kan men vermoeden dat de adverteerder zich heeft geïnspireerd op het legaliserend drugsbeleid van onze paars-groene regering. Ongetwijfeld een gevolg van de verkeerde signalen en verwarrende berichten die de regering hieromtrent heeft verspreid. De teelt van cannabis is vandaag nog steeds strafbaar en dat moet volgens Martin Acke ook zo blijven. Met advertenties zoals deze worden blijkbaar de tolerantiegrenzen afgetast. Het is onbegrijpelijk dat een reclameblad zich tot dergelijke publicaties laat verleiden. 
 
Volgens Martin Acke kan er van tolerantie van dit soort reclame geen sprake zijn. Zelzate is een centrumgemeente waar duizenden kinderen school lopen. Als ouder van twee tieners én als gemeenteraadslid ligt het welzijn van de jeugd hem te nauw aan het hart om deze praktijken ongestraft te laten. Hij diende zonder aarzelen klacht in bij de politie tegen de omstreden publicatie teneinde toekomstige herhaling te voorkomen. De haalbaarheid van een bijkomende klacht bij de Nederlandse politie wordt nog onderzocht.
 
 
           Zie voor meer inlichtingenhttp://www.acke.info/Politieke_actualiteit.html#Drugsreclame 

  Wat is uw mening over dit soort reclame?  Stuur me gerust uw reactie!   martin@acke.info

 

bullet

  Verslag gemeenteraad van 5 juni 2001 

De laatste zitting van de Zelzaatse gemeenteraad ging door op dinsdag 5 juni u reeds eerder hieromtrent.  Het werd een marathonzitting die duurde tot 2 uur 's nachts.
 
De vaststelling van de Diftar-belasting voor huisvuil, de geplande tewerkstelling van jobstudenten, de algemene invoering van de zone 30 in de Scholenzone-Oost, wegen- en rioleringswerken in Leegstraat, Notelaarstraat en Lappersfort, zijn slechts enkele belangrijke punten die werden besproken. Een groot deel van het verslag is reeds beschikbaar op mijn website. De rest wordt de komende dagen aangevuld.
 
           Zie hiervoor:  Gemeenteraad_Zelzate_20010605.html 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terugvinden op 
               
Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.