Ziekenzorg St Lau

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

26-03-2008

  
DOEL   Ziekenzorg Sint-Laurentius van de Christelijke Mutualiteit staat voor zorgend vrijwilligerswerk als ondersteuning van de thuiszorg.
Ziekenzorg CM verenigt chronische zieken en vrijwilligers doorheen het huisbezoek, plaatselijke ontmoeting, vakanties of vormingscursussen.
Ziekenzorg CM komt op voor de belangen van langdurig zieken. Aangepaste vorming is erop gericht de weerbaarheid van zieken te verstevigen. Deskundige opleiding helpt vrijwilligers in hun engagement.
 
DOELGROEP Zieken en langdurige zieken
 
LIDGELD  
 
VERZEKERING Wordt geregeld via het verbond Gent
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender
 
WERKING  
 
LOKAAL "De Kring"  Kerkstraat 56  9060 Zelzate
 
PUBLICATIES Contactblad “Onder Ons”
 
BESTUUR Kernbestuur en ziekenbezoekers:

E.H. Vernimmen Willy - Grote Markt 43 - 09-345 57 66 - proost
Baecke Linda:  Leegstraat 83 - 09-345 71 85 - voorzitter - secretaris
Zuster Duym Yvonne: verslaggever
Van Damme Diana: boekhouder
Laurier Liliane en Gysels Gerarda: huisbezoeken
Broeder Beliën Pol: Onder Ons + pastoraal
D'Haese Martha: nationale tombola
Beda Maria en Bundervoet Agnes: ontspanning
Van Bouchaute Diana en Gysels Gerarda: ziekenvakanties

 
MEER INFO BIJ Baecke Linda - Leegstraat 83 - 9060 Zelzate 09-345 71 85
 
WEBSITE  algemene website ziekenzorg cm
 
E-MAIL  

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014