Stoma-Ilco

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

18-03-2003

NAAM VERENIGINGStoma-Ilco V.Z.W. Gent
DOELStoma-Ilco wil vooral informatie verstrekken en hulp bieden aan personen van wie de uitscheidingswegen operatief werden verlegd. Door stomapatiënten tips en adviezen te geven wil men hen helpen om minder afhankelijk te worden van dagelijkse medische of verpleegkundige hulp.
DOELGROEPStomapatiënten
KOSTENHet jaarlijks lidgeld bedraagt € 14,00, steunend lid € 20,00 en erelid € 25,00
ACTIVITEITENzie activiteitenkalender
WERKINGDe plaatselijke afdelingen of 'stomaclubs' organiseren, met medewerking van medisch en paramedisch personeel van bepaalde firma's en ziekenhuizen, infoavonden voor stomadragers. Op deze bijeenkomsten wil men stomadragers inlichten over recente ontwikkelingen in de sociale voorzieningen, stomaverzorging, nieuwe materialen enz...

Op vraag van de chirurg of de patiënt zelf wordt voor of na de ingreep ook een bezoek aan het ziekenhuis (en eventueel thuis) gebracht. De vrijwilligers van deze bezoekdienst zijn uiteraard ook allen stomapatiënt.

LOKAALParochiezaal Sint-Eligius, Sint-Eligiusstraat 36 te Gentbrugge
PUBLICATIESWie lid is ontvangt 4 keer per jaar het tijdschrift “Stoma-Nieuws”, samen met het boekje “Leven” van het Vlaamse Liga tegen Kanker.
BESTUUR - LEDENDe Keyser Paula - voorzitter
     Kerkstraat 47, 9050 Gentbrugge, 09-230 51 11

Vuylsteke Martial - ondervoorzitter
     Poelstraat 81, 9820 Merelbeke, 09-230 27 80

Van de Voorde Hilde - secretaris-penningmeester
     Schepen René De Deckerlaan 25, 9060 Zelzate, 09-345 59 00

De Poorter Fernand - lid bezoekdienst
     Brouwershoflaan 11, 9810 Nazareth, 09-385 48 71

Van der Elst Lia - lid bezoekdienst
     Gaffelstraat 40 bus 6, 9500 Geraardsbergen, 054-41 39 83

MEER INFO BIJVan de Voorde Hilde - Schepen René De Deckerlaan 25, 9060 Zelzate,
      09-345 59 00
E-MAIL
WEBSITEhttp://www.stoma-ilco.be/
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014