Davidsfonds

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


     

 

25-03-2008  

  
DOEL   Kort samengevat : bevorderen van de cultuurbeleving rondom de thema’s
 “Taal en Lezen - Geschiedenis - Kunst - Eigen kijk - Cultuur van de ontmoeting”.
               Zie opdrachtverklaring op de webstek van DF-Nationaal. 
 
DOELGROEP Zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdgroepen
 
LIDGELD Aankoop van 2 boeken en/of CD’s per jaar of een bijdrage van € 22,50 + € 4,00 voor de plaatselijke afdeling. Op het totaalbedrag van de aankoop krijgt men een korting van 5 tot 20%
 
ACTIVITEITEN - Lezingen en dia- en multimedia presentaties over allerhande onderwerpen (kunst in al zijn vormen, reizen, geschiedenis, patrimonium, wetenschap,…);
- Bijwonen van theater-, concert-, opera-, operette-, muziek-, dans-, ballet-, musical- en andere voorstellingen;
- Leesclub (samenwerking met Markant);
- Universiteit Vrije Tijd;
- Nationale zoektocht;
- Gegidste (dag)uitstappen;
- Culturele gegidste wandelingen.

      zie activiteitenprogramma

 
WERKING Maandelijkse bestuursvergaderingen en maandelijkse lokale activiteiten waarop iedereen welkom is. Daarnaast deelname aan landelijke activiteiten. 
Ieder werkjaar begint met een opendeurdag (ook startdag genoemd) waarop de leden het boeken- en CD pakket kunnen inkijken. 
De bedeling van de voor de vervulling van het lidmaatschap aangekochte boeken en/of CD’s worden op het ondertussen traditioneel geworden Kerstconcert aangeboden. 
Ieder werkjaar wordt afgesloten met een daguitstap en een gegidste stadswandeling. 
 
LOKAAL Parochiale Kring  Kerkstraat 56  9060 Zelzate.
 
PUBLICATIES Omtrent, Belleman, Clio
 
BESTUUR Samenstelling Bestuur:

- Voorzitter : 
     Jean Marie Staelens, Tunnellaan 104, 9060 Zelzate, tel. 09-343.04.75

- Ondervoorzitter : 
     Henri van Belleghem, Kastanjenstraat 13, 9060 Zelzate, tel. 09-344.56.49 

- Secretaris :
     Marcel Acke, St. Sebastiaanstraat 12, 9060 Zelzate, tel. 09-345.74.91

- Penningmeester :
     Hilde Killemaes, Merellaan 9, 9060 Zelzate, tel. 09-344.74.82

- Bestuursleden :
     Marc Bracke, Leegstraat 184, 9060 Zelzate, tel. 09-345.04.22
     Emiel Loomans, Heidelaan 52, 9060 Zelzate, tel. 09-345.64.84
     Helga Plasschaert, Sint Stevensstraat 26a, 9060 Zelzate, tel. 09-345.68.52
     William Slock, Heidelaan 115, 9060 Zelzate, tel. 09-345.75.06    
     Luc Verhelst, Schepen R. de Deckerlaan 13, 9060 Zelzate, tel. 09-345.55.26

 
MEER INFO BIJ Marcel Acke, St. Sebastiaanstraat 12, 9060 Zelzate, tel. 09-345.74.91
 
WEBSITE  www.zelzate.davidsfonds.be
www.davidsfonds.be
 
E-MAIL staelens.vanbelleghem@belgacom.net
h.vanbelleghem@belgacom.net
marc.bracke3@pandora.be
 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014