Beheerraad Bibliotheek

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


28-03-2003       

DOEL   Als culturele instelling valt de bibliotheek onder het Cultuurpact en moet er een Raad van Bestuur samengesteld worden waarin de ideologische en filosofische strekkingen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Bestuur stippelt het beleid uit van de openbare bibliotheek zoals advies voor de begroting, opmaak van het beleidsplan, opmaak van het dienstreglement, organisatie van speciale activiteiten, enz...

 
DOELGROEP
 
LIDGELD -
 
VERZEKERING -
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender
 
WERKING  
 
LOKAAL Burgemeester Jozef Chalmetlaan 50  9060 Zelzate 09-342 38 30
 
PUBLICATIES
 
BESTUUR Samenstelling Raad van Bestuur:

Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt de raad van bestuur ontbonden. Binnen de eerste 6 maanden van de nieuwe legislatuur, benoemt de gemeenteraad de leden van de nieuwe Raad van Bestuur.

De raad van bestuur van de Zelzaatse bibliotheek is samengesteld uit 14 personen: 2 vertegenwoordigers van de gebruikers, 5 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en 7 vertegenwoordigers van de verschillende fracties in de gemeenteraad. De schepen van cultuur en de bibliothecaris(sen) kunnen de vergaderingen ambtshalve bijwonen.Naast de 14 leden van de Raad van Bestuur zijn op elke vergadering ook de schepen van cultuur en de bibliothecaris ambtshalve aanwezig.

Vivien De Baets (voorzitter - vertegenwoordiger van vrijzinnige strekking)
      John Schenkelsstraat 9 9060 Zelzate 09-345 83 11

Marcel Acke Sint-Sebastiaanstraat 12 9060 Zelzate 09-345 74 91
          vertegenwoordiger van katholieke strekking

Rudi Bellemans Dimitri Peniakofflaan 9 9060 Zelzate
          vertegenwoordiger CD&V-fractie

Robert De Bock Grijphoek 22A 9060 Zelzate 09-345 77 72
          vertegenwoordiger zonder strekking

Jeannine De Fleurquin Grijphoek 22A 9060 Zelzate 09-345 77 72
          vertegenwoordiger van de gebruikers

Lucien De Paepe Kreekstraat 15 9060 Zelzate 09-345 83 13
          vertegenwoordiger SP.a-fractie

Marie-Thérèse De Vlieger Leegstraat 196C 9060 Zelzate 09-345-72 21
          vertegenwoordiger van katholieke strekking

Luc Holvoet Stationsstraat 21 9060 Zelzate 09-345 06 16
          vertegenwoordiger VLD-VVD-fractie

Martine Holvoet Sint-Sebastiaanstraat 2 9060 Zelzate 09-345 73 66
          vertegenwoordiger van vrijzinnige strekking

Elke Ongena Leegstraat 75 9060 Zelzate 09-345 77 77
          vertegenwoordiger SP.a-fractie

Antoon Roegiers Schepen René De Deckerlaan 21 9060 Zelzate 09-345 61 37
          vertegenwoordiger van de gebruikers

Cindy Temmerman Cederstraat 8 9060 Zelzate 09-328 77 20
          vertegenwoordiger ZOW-fractie

Werna Van der Burgt Wachtebekestraat 114 9060 Zelzate
          vertegenwoordiger SP.a-fractie

Rita Verspreet Antoon Vanderlindenstraat 33 9060 Zelzate
          vertegenwoordiger PvdA-fractie

Paul Tollenaere  Lijsterlaan 27 9060 Zelzate 09-344 84 64
          lid ambtshalve - schepen van cultuur

Mario Tondeleir  Burg. Jos. Chalmetlaan 50  9060 Zelzate 09-342 38 30
          lid van ambtshalve - bibliothecaris

Rita De Vilder  Burg. Jos. Chalmetlaan 50  9060 Zelzate 09-342 38 30
          lid van ambtshalve - bibliothecaris

 
MEER INFO BIJ Mario Tondeleir - Burg. Jos. Chalmetlaan 50  9060 Zelzate 09-342 38 30
 
WEBSITE 
 
E-MAIL

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014