Artikel uit BN/DeStem van 06-11-2003

Verkeersinfarct Zelzate nekt hele regio

Door Wout Bareman


Donderdag 6 november 2003 - ZELZATE – Op het wegenstelsel in en om grensgemeente Zelzate dreigt een verkeersinfarct door de groeiende verkeersstroom van en naar de Westerscheldetunnel.Daarom moeten de eerder geplande aanpassingen van de verkeersknooppunten in de Vlaamse Kanaalzone versneld worden uitgevoerd. Voorzitter Martin Acke van de CD&V-fractie in de raad van Zelzate ziet zijn voorspellingen bewaarheid nu Gedeputeerde Staten van Zeeland extra geld hebben uitgetrokken voor een studie naar aanpassing van de Tractaatweg, terwijl ook de voorbereiding van de aanleg van een kanaaltunnel bij Sluiskil in volle gang is.

Acke wil die ontwikkeling én de gevolgen voor de verkeerssituatie rond Zelzate tijdens de eerstvolgende raadsvergadering aankaarten. Hij herinnert eraan dat hij het college in het verleden regelmatig heeft gewaarschuwd ‘dat Nederland nooit de zware investering in de oeververbinding zou hebben gedaan zonder dieper liggende bedoelingen, zijnde een internationale ontsluiting’.

„Of we die internationale verbinding door Zelzate willen of niet... Ze zal er komen. België hangt nu eenmaal voor tal van andere dossiers af van de Nederlanders, zoals de nieuwe sluis in Terneuzen en de verruiming van het Kanaal Gent-Terneuzen“, aldus het raadslid. Acke stipt daarmee aan dat Vlaanderen bij de uitwerking van de plannen afhankelijk is van Nederlandse medewerking.

Zorgt Vlaanderen niet voor een vlotte afwikkeling van het verkeers, dan zou dat de sluis- en kanaalplannen kunnen dwarsbomen. Volgens hem is een versnelde herinrichting van de knooppunten Leegstraat, Rijkswachtlaan en N49 (Expresweg) daarom niet alleen van het grootste belang voor de leefbaarheid van Zelzate, maar ook voor de goede verhoudingen met de noorderburen.