PERSBERICHT CD&V-ZELZATE††††† †††††† †††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† ††06 JANUARI 2004

 

CD&V-ZELZATE WIL BLAUWE ZONE I.P.V. BETALEND PARKEREN

 

SP.A-ZOW stelde aan de pers voor om het betalend parkeren vanaf 1 maart 2004 te beperken tot de Grote Markt en het Pierets de Colvenaerplein. De CD&V van Zelzate onthaalt dit voorstel matig positief maar heeft sterke twijfels bij de haalbaarheid en de timing. Door deze maatregel zullen de parkeeropbrengsten bovendien dermate verminderen dat het sop de kool niet meer waard is. De partij is dan ook voorstander om het betalend parkeren overal af te schaffen en op Markt en Colvenaerplein een blauwe zone te voorzien. Als compensatie voor de daardoor gemiste inkomsten wil de CD&V een strenger toezicht op parkeerovertredingen en wil dat de parkeerboetes in eigen gemeentekas terechtkomen. Gemeenteraadslid Martin Acke diende hiertoe een aantal voorstellen in die op de volgende gemeenteraad zullen worden besproken.

 

De CD&V-fractie heeft zich in het verleden steeds verzet tegen het betalend parkeren in het centrum van Zelzate omwille van verkeerstechnische, fiscale en economische redenen. Nog geen jaar na de invoering van het betalend parkeren in Zelzate, zijn de meeste van deze voorspellingen uitgekomen. In plaats van een mobiliteitsprobleem op te lossen heeft men er een gecreŽerd in de straten rond het centrum, de inwoners blijven volop gekant tegen de parkeerbelasting, de middenstanders in het centrum zien hun inkomsten drastisch dalen en er is zelfs sprake van een negatieve invloed op het aantal bezoekers van het gemeentelijk zwembad. De uiteindelijke opbrengst van het betalend parkeren blijft bovendien ver onder de ramingen, deels door randfenomenen zoals vandalisme

Martin Acke verheugt zich dat SP.A en ZOW niet blind blijven voor deze negatieve gevolgen en bereid zijn om al tegen 1 maart het betalend parkeren terug te schroeven. Toch gelooft hij niet dat alles zoín vaart zal lopen want er is nog niets concreet voorbereid. In het schepencollege kwam dit nog aan bod en parkeerbedrijf APCOA, waarmee Zelzate een langdurig contract heeft, weet nog van niets. De intentie van de socialisten is ook niet terug te vinden in de begroting van 2004.

Indien het voorstel wordt doorgevoerd dan verbetert de situatie gevoelig maar blijven toch een aantal negatieve gevolgen bestaan zoals verminderde aantrekkelijkheid van het centrum voor klanten en voor de vestiging van nieuwe bedrijven, verhoogde parkeerdruk in de Kerkstraat, Leegstraat, Chalmetlaan, Suikerkaai en Havenlaan, enzÖ Het is te verwachten dat de financiŽle opbrengst niet meer de moeite zullen zijn ter verantwoording van die overblijvende negatieve aspecten.

 

Alternatief voorstel van CD&V

De CD&V-fractie komt daarom terug op haar vroeger voorstel om het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen. Door de blauwe zone in te voeren op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein kan men het door de meerderheid aangevoerde mobiliteitsprobleem in de hand houden, zonder dat dit nefaste invloed zal hebben op het commerciŽle gebeuren. Om het financieel verlies voor de gemeentekas gedeeltelijk te recupereren kan de fractie akkoord gaan met een strengere controle op parkeerovertredingen in de gemeente, waarbij het geld voor die overtredingen gedeeltelijk terug naar de gemeentekas vloeit. Dit kan wellicht zeer binnenkort door de depenalisering van het toezicht op het parkeren met beperkte duurtijd. De wet van 7 februari die deze mogelijkheid voorziet treedt in werking op 1 maart 2004. Het is enkel nog wachten op de door de minister aangekondigde ondertekening en publicatie van het uitvoeringsbesluit hiervoor. Wil de gemeente snel gebruik maken van die mogelijkheid dan moeten er dringend een aantal zaken worden onderzocht en reglementen worden voorbereid. Eventueel kan daarbij beroep worden gedaan op het huidig parkeerbedrijf APCOA mits aanpassing van de parkeerconcessie.

De CD&V-fractie wil op constructieve wijze hiervoor met de meerderheid samenwerken. Martin Acke zal de gemeenteraad alvast een aantal concrete opties en belastingreglementen ter principiŽle goedkeuring voorleggen.

 

meer informatie op http://home.tiscali.be/martin.acke12/gemeenteraad/zelzate_gr_040113.html