datum         07 februari 2003

referte     Info-M-03.011

betreft     Brochure aanbod secundair onderwijs Oost-Vlaanderen

OP VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE IVAN VERLEYEN, BEVOEGD VOOR ONDERWIJS, DEELT DE BESTENDIGE DEPUTATIE HET VOLGENDE MEE :

Jaarlijks geeft de Provinciale Documentatiewerkgroep van de Oost-Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding (PRODOV) een brochure uit met het volledige aanbod van het secundair dagonderwijs (alle onderwijsnetten) in Oost-Vlaanderen.

 

Vanaf 2003 verleent het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zijn medewerking bij het aanmaken en verspreiden van deze brochure. De Oost-Vlaamse bestendige deputatie nam deze beslissing in het kader van de dienstverlening aan de Oost-Vlaamse bevolking.

 

PRODOV staat in voor de verdeling van de brochure aan de diverse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en aan alle provinciale scholen.

 

Via de stedelijke openbare hoofdbibliotheek in Gent zal dit informatieve document ook naar alle Oost-Vlaamse bibliotheken worden gestuurd, waar het ter inzage zal liggen.

 

De brochure is ook te verkrijgen bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Materiële Uitrusting (Onderwijs), op onderstaand adres.

Inlichtingen :

Gedeputeerde Ivan Verleyen

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09-267 82 36

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Dienst 72 – Materiële uitrusting

W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

contactpersoon : Arlette Rédélé

tel. 09-267 74 14

fax : 09-267 74 99

e-mail : arlette.redele@oost-vlaanderen.be

 

PRODOV

Holstraat 95, 9000 Gent

tel. 09-269 89 03

fax : 09-269 89 10

e-mail : gent.piet.dekoning@clb-net.be