Natuurverenigingen

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next                21-12-2003

 

Juist omdat Zelzate sterk omringd wordt door industrie, is bescherming van dat beetje natuur dat ons nog rest van groot belang. Gelukkig kunnen wij voor natuurbeleving ook terecht in de ons omringende gemeenten. Tal van verenigingen in en om Zelzate zijn actief op dit vlak.

 

Natuur en Landschap Meetjesland V.Z.W.

NLM is een regionale erkende milieu- en natuurvereniging met als voornaamste doel de bescherming, het behoud, de valorisatie en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in het Meetjesland. De vereniging is werkzaam in het hele Meetjesland, dit is in de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem.

 

Natuurpunt Meetjeslandse Kreken

Natuurpunt is de fusievereniging van Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw. Deze vereniging eist van de Vlaamse overheid een degelijk natuurbeleid en landschapszorg. Daarnaast is Natuurpunt de grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen. De vereniging beschermt meer dan 11.000 hectare natuur. Aankoop blijkt immers de enige zekerheid om de natuur veilig te stellen. Natuurpunt Meetjeslandse Kreken is de trotse beschermer van meer dan 10 dijken en kreekgebieden in het Meetjesland, waaronder de Asseneedse Grote Geul, ruim 40 jaar in hun beheer.

 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede

Het Heidebos is een prachtig natuur- en wandelgebied in Wachtebeke en Moerbeke. Natuurpunt beheert hier een oppervlakte van 205 hectare, het Heidebos is meteen het grootste natuurgebied van Natuurpunt in Oost-Vlaanderen.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede is de afdeling van Natuurpunt die het Heidebos beheert. De afdeling is actief in de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi. Ook de Turfmeersen in Moerbeke en de Reepkens in Wachtebeke zijn in beheer bij deze afdeling.

 

Regionaal Landschap Meetjesland

Een rondetafel rond landschapszorg. Het RLM is een juridische structuur, die een forum ondersteunt met als voornaamste doel alle krachten in de streek te bundelen om samen te werken aan een duurzaam landschap.

 

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw

JNM is een groep jonge creatievelingen, idealisten, toffe mensen van minimum 8 en maximum 25 jaar oud die zich bezig houden met natuurstudie en milieubescherming.

Onder natuurstudie verstaan zij het regelmatig gaan bestuderen, herkennen en inventariseren van beestjes (vogels, zoogdieren, insecten, enz...) en plantjes.

Regelmatig houden zij ook acties voor het behoud van ons leefmilieu, niet alleen voor de bloemetjes en de boompjes, maar ook voor de mensen rondom ons. Steevast strijden zij voor vrede (op vreedzame wijze), zuinig omspringen met energie, afval sorteren, enzovoort. Dan gaan ze bijvoorbeeld heidestruiken weghalen of overwoekerende zaadlagen verwijderen, zodat andere, bedreigde planten de kans krijgen er te groeien.

 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Sinds 1971 houdt Bond Beter Leefmilieu (BBL) de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen in het oog en als resultaat daarvan ook de levenskwaliteit van iedere individuele Vlaming. Wat begon als een gezellig clubje gemotiveerde, maar discrete ‘hoofden uit hogere kringen’, is nu uitgegroeid tot een volwassen milieukoepel. Maar liefst 120 verenigingen maken deel uit van BBL, terwijl de koepel zelf fungeert als een belangrijke politieke spreekbuis voor de Vlaamse milieubeweging.

 

Vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen

De vogelwerkgroep tracht volgende doelstellingen te bereiken:

  • inzicht verkrijgen aangaande de avifauna van de regio
  • kennis vergaren betreffende ornithologie in het algemeen en deze aan zijn leden door te geven
  • (amateur)ornithologen een gespreks- en discussieforum te bieden
  • zich inschakelen bij regionale, nationale en internationale vogelprojecten
  • alle waarnemingen te verzamelen en jaarlijks te publiceren in een jaarboek

De vogelwerkgroep is actief in een groot gedeelte van het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen in België. Het werkingsgebied bestrijkt volgende gemeenten: Maldegem, St. Laureins, Kaprijke, Assenede, Eeklo, Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Evergem, Knesselare, Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Aalter en Nevele.

 

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw

Velt fundeert haar werking op het respect voor de samenhang van alle dingen op aarde. Velt wil de ecologische leefwijze concreet gestalte geven: in huis, tuin, keuken en daarbuiten. Want Velt gelooft, dat de oplossing voor milieu- en natuurproblemen en voor de rechtvaardige wereldwijde verdeling van voedsel dichterbij komt, als mensen in hun dagelijks leven een duurzame levensstijl kunnen ontwikkelen.

Velt vzw is een grote vereniging die actief is in Vlaanderen en Nederland. De rol van Velt is, mensen te informeren over prettige en bruikbare ecologische alternatieven. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe kennis en dragen we die uit: in publicaties, in het tijdschrift Seizoenen en in de werking van de afdelingen. Velt telt zo’n 14.000 leden. Zij kunnen rekenen op advies en dienstverlening van de stafmedewerkers op het secretariaat van Velt. Bovendien organiseren de honderd afdelingen van Velt plaatselijk heel wat activiteiten. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan leden is Seizoenen, het tijdschrift van Velt. Daarin zitten vaste rubrieken: voeding, maar ook de ecologische moes- en siertuin, groene consumentennieuwtjes, milieubeleid.

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014