De vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen: hoe veranderen van leverancier? Wat bij verhuis?

 

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Het veranderen van leverancier is heel eenvoudig. Nochtans leven nog heel wat vragen bij de verbruikers. In dit artikel bekijken we enkele van de meest gestelde vragen.

Ik wil veranderen van leverancier, hoe pak ik dit aan?

Indien u besloten heeft een nieuwe energieleverancier te zoeken, moet u zich als eerste afvragen wie voor u de “beste” leverancier is. Is dat de goedkoopste leverancier, de leverancier met de beste leveringsvoorwaarden, de milieuvriendelijkste leverancier, de klantvriendelijkste, de leverancier die de beste dienstverlening biedt, …?

 

U kunt de leveringsvoorwaarden en de prijzen van de leveranciers vergelijken door bij de verschillende leveranciers offertes aan te vragen per telefoon, per brief, fax of e-mail, maar u kunt ook gebruik maken van de leveranciersvergelijking op de website van de VREG (www.vreg.be) onder <Particulieren>, <Vergelijking leveranciers> of telefonisch via 02/553.13.53.

Tip: hou in beide gevallen uw laatste afrekeningfactuur bij de hand.

 

Hoe milieuvriendelijk een leverancier is, kunt u ook nagaan in de leveranciersvergelijking op de VREG-website.

 

Dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn moeilijker te objectiveren. Of een afnemer tevreden is van de service van zijn of haar leverancier is een persoonlijke inschatting. Hierover vindt u dus geen informatie in de vergelijking.

 

Wie de energieleveranciers zijn, kunt u via de volgende kanalen nagaan:

·        TV1-Teletekst pagina 696

·        telefonisch via VREG (02/553.13.70) of de Vlaamse Infolijn (0800 3 02 01)

·        de VREG-website (www.vreg.be) via <Particulieren> en <Leveranciers>

·        per e-mail via info@vreg.be

 

Bij verandering van leverancier moet u rekening houden met de opzegtermijn in uw huidige contract. Bent u nog aangesloten bij de standaardleverancier, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige maand.

Wat doet mijn netbeheerder/intercommunale in de vrijgemaakte markt, wat doet mijn leverancier?

Uw netbeheerder of vroegere intercommunale is de plaatselijke maatschappij die instaat voor de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van het distributienet (het lokale elektriciteits- of aardgasnet). Uw netbeheerder kunt u contacteren voor aansluitingen, storingen, stroompannes of gasreuk, installatie van meters, opname van meterstanden (ofwel via zijn eigen personeel, ofwel via het afzonderlijk meterbedrijf Indexis).

Wie de netbeheerder is in uw gemeente en zijn contactgegevens kunt u opzoeken op de VREG-website via <Particulieren>, <Netbeheerders> of telefonisch via 02/553.13.53.

 

Uw leverancier is de firma die u elektriciteit en/of aardgas verkoopt en factureert. U kunt uw leverancier contacteren voor een offerte voor energielevering, voor vragen betreffende prijzen en voor vragen en klachten betreffende facturen. De contactgegevens van de energieleveranciers kunt u vinden via de bovenvermelde kanalen.

 


Wat bij verhuis?

 

Ik ga verhuizen. Wat moet ik melden aan mijn energieleverancier?

 

Als u verhuist, brengt u uw elektriciteits- en aardgasleverancier zo snel mogelijk op de hoogte van de verhuisdatum en uw nieuwe adres. Zorg ervoor dat u dit adres zo volledig en correct mogelijk doorgeeft (eventueel ook busnummer of appartementsnummer vermelden). Informeer bij uw leverancier of hij eventueel speciale formulieren heeft die u bij verhuis moet invullen.

 

Oude woning

Noteer de meterstand(en) van de oude woning, liefst op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis. Noteer het EAN-nummer (vindt u op uw facturen) en per meter het identificatienummer van de meter (vindt u op de meter) alsook de meterstand(en). Laat dit mee ondertekenen door de nieuwe bewoner van de woning. Voor aardgas heeft u meestal slechts één meter, voor elektriciteit kunnen dit er meerdere zijn (dagverbruik, nachtverbruik, exclusief nachtverbruik).

Door de meterstand(en) te laten ondertekenen door beide partijen, kunt u discussies achteraf over de toe te passen meterstand vermijden.

 

Nieuwe woning

Vraag indien mogelijk het (de) EAN-nummer(s) van de elektriciteits- en/of aardgasaansluiting van uw nieuwe woonplaats aan de vorige bewoner. Deze staan vermeld op zijn elektriciteits- en/of aardgasfactuur.

Noteer de meterstand(en) op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis met vermelding van de identificatienummers van de meters. Laat dit mee ondertekenen door de vertrekkende bewoner van de woning om discussies over de toe te passen meterstand te vermijden.

 

Indien u al deze gegevens tijdig doorgeeft, zal uw leverancier ervoor zorgen dat u vanaf het moment van uw verhuis, een elektriciteits- en aardgasfactuur ontvangt op uw nieuwe adres. U krijgt nog wel een afrekeningfactuur voor uw oude woning (op uw nieuwe adres).

 

Moet ik een contract afsluiten met een nieuwe leverancier als ik verhuis?

Neen. Uw elektriciteits- en aardgasleverancier zal u ook in uw nieuwe woning van elektriciteit en/of aardgas voorzien. In enkele gevallen kan dit om technische redenen niet mogelijk zijn.

 

Indien u tot nu toe nog geen contract met een leverancier had (bv. omdat u inwoonde bij uw ouders, maar nu alleen gaat wonen), dient u wel een leveringscontract af te sluiten.

 

Ik ben eigenaar van een verhuurde woning. Mijn huurder vertrekt en ik heb nog geen nieuwe huurder gevonden. Wat nu?

De meeste leveranciers bieden een “leegstandscontract” of “leegstandstarief” aan. Meestal is dit een gewoon elektriciteitscontract waarbij er een lager voorschotbedrag wordt gevraagd. Stap dus naar een elektriciteitsleverancier om hierover meer informatie te vragen.

Eventueel kunt u ook de energietoevoer volledig laten afsluiten.

Wat met kabeldistributie en watervoorziening?

De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt heeft geen gevolgen voor de kabeldistributie en watervoorziening. Uw huidige kabelmaatschappij en watermaatschappij blijven hiervoor instaan.

 

In sommige netgebieden kan de aanrekening van de kabeldistributie op uw elektriciteits- en/of aardgasrekening staan. Dit is het geval indien de kabel- en/of watermaatschappij aan de leverancier vraagt om de facturatie hiervan te doen. In gemengd netgebied gebeurt de facturatie van de kabelactiviteiten door Mixt-ICS/Telenet.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over de vrijgemaakte energiemarkt, dan kunt u steeds terecht op de website van de VREG (www.vreg.be). U kunt de VREG ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer 02/553.13.53 of via info@vreg.be.