Voormalig fort Sint-Antoon

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
 13-10-2002

Voormalig fort Sint-Antoon

In het uiterste noorden van Zelzate, op de rechterroever van het kanaal Gent-Terneuzenaan en vlak aan de Nederlandse grens, bevinden zich de restanten van een fort uit de 80-Jarige Oorlog in de grond: het fort Sint-Antoon. 

In 'Frontier Steden en Sterckten' - Vestingswerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 van P. Stockman en P. Everaers (Uitgeverij 'De Maelstede' lezen we hierover volgende beschrijving:

Eind 1586 werd fort St.-Anthonis door de Spanjaarden aangelegd. Het lag aan de oostzijde van de Gentse Vaart ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van Sas van Gent, tegen de grens. Het was een vrij groot fort dat bestond uit vier bolwerken en een middenplein en werd omgeven door een rondgaande gracht, afgesloten door een contre-escarp. De omstreeks 1634 aangelegde dijk die van Hulst tot bij Sas van Gent liep, eindigde op de plaats waar fort St.-Anthonis lag.

Op een uit 1644 stammende belegeringskaart van Sas van Gent en omgeving ligt tegenover de zuidelijke courtine van fort St.-Anthonis een ravelijn in de vestinggracht. Een andere, vermoedelijk tussen 1645 en 1652 getekende, manuscriptkaart maakt van een ravelijn geen gewag, maar toont aan de zuidoostzijde van het fort een hoornwerk. In de door Athony Hattinga's 'Atlas van Staats-Vlaanderen' opgenomen kaart van fort St.-Anthonis worden geen ravelijn en geen hoornwerk afgebeeld. In 1644 kwam het fort aan Staatse zijde. Tot eind zeventiende eeuw bleef het zijn militaire functie behouden. Bij de laatste kanaalverbreding is het grotendeels verdwenen: een gedeelte van de omwalling en bijbehorende omgrachting aan de noord- en oostzijde van het voormalig fort zijn vaag herkenbaar. 

                                          

De belegering van Sas van Gent in 1644 door Frederik Hendrik (detail)
( Kaartenverzameling Oudheidkundige Kring 'De vier Ambachten', Hulst)

                                                     

Voorbeeld van dergelijk fort, het Fort Zandberg ten noordoosten van Hulst
(detail van de 'Perfecte Caarte van de Belegering en Verovering der Stadt Hulst' 
door A. Santvoort -  Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie Bodel-Nijenhuis)

 

Back Home Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014