Reglementen Derden 1

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back

04-01-2004     

REGLEMENTEN VAN DERDEN

5.01. Sociale korting op een drinkwateraansluiting  (01-07-2003)

Om de toegang tot drinkwater voor iedereen laag te houden krijgen klanten die het financieel moeilijker hebben sinds 01 juli 2003 een sociale korting van € 125,00 op de aansluitingsprijs.

Wie komt in aanmerking?

 • Klanten die genieten van het gereguleerde specifieke sociaal tarief voor elektriciteit en gas.

 • Concreet betekent dit dat iedere klant recht heeft op deze aansluitingskorting als hij kan bewijzen dat hijzelf of één inwonende persoon zich in een situatie bevindt die leidt tot toekenning van:
  - een leefloon hem/haar toegekend door het OCMW van zijn/haar gemeente;
  - een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  - een inkomensgarantie voor ouderen;
  - een tegemoetkoming aan gehandicapten met een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van tenminste 65%;
  - een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  - een tegemoetkoming voor hulp van derden.

 • De aansluitingskorting is niet van toepassing voor:
  - tweede verblijfplaatsen;
  - gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  - professionele klanten;
  - tijdelijke klanten.

Inwerkingtreding:

 • Drinkwateraansluitingen waarvan de offerte werd opgemaakt na 01 juli 2003 komen in aanmerking voor de toekenning van de sociale aansluitingskorting.

Wat moet u doen?

 • U vraagt een nieuwe huisaansluiting aan via het telefoonnummer 078-35 33 33.

 • De attesten die bewijzen dat u in aanmerking komt voor het gereguleerd specifiek sociaal tarief van elektriciteit en gas, kunnen opgevraagd worden bij volgende instanties:
  - OCMW;
  - Rijksdienst voor Pensioenen;
  - Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

 • Het volstaat een kopie van dit attest mee te sturen met de prijsofferte water die u na ondertekening terugstuurt naar de Gewestelijke Exploitatiezetel van de TMVW.

 • Voor meer info: Gewestelijke Exploitatiezetel Gent, Stropkaai 14, 9000 Gent  - tel.: 09-240 04 28 – fax: 09-245 27 58

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014