Gemeenteraad 20-12-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

19-12-2007;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 20 december 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

OPENBARE  ZITTING met agendapunten:

1. Beleidsprogramma 2008-2012

Pro memorie 

2. Opheffen van het forfaitair gedeelte (80 / 50 euro) in de belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (op voorstel van de PVDA+-fractie).

Pro memorie

 

Omstreeks 20.00 uur worden volgende personen gehuldigd:

wegens het behalen van de titel en het bronzen erekenteken van Laureaat van de arbeid:

de heer Roger Declercq

wegens het behalen van de titel en het zilveren erekenteken van Laureaat van de arbeid:

de heer Frankie Cornette

op rust gestelde personeelsleden:

Mevrouw Nelly De Witte

De heer Roger Celie

De heer Paul Poppe

De gemeenteraad wordt afgesloten met een receptie ter ere van de gehuldigden.

 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014