Gemeenteraad 08-12-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

15-12-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

Reglement op het solidariteitsfonds van TMVW (voor abnormaal hoog waterverbruik)

3. OCMW - jaarrekening 2004 - kennisname

Pro memorie

4. OCMW - budgetwijziging 2005 nr. 2

Deze begrotingswijziging werd toegelicht door OCMW-voorzitter Freddy De Vilder. Na zijn toelichting bij de cijfertjes profiteerde hij van de gelegenheid om in het publiek een zware aanval te doen op de CD&V-fractie.

     >>> Zie de volledige tekst van de tussenkomst van Freddy De Vilder met de rechtzettingen van Martin Acke.

De Vilder heeft het recht niet op de gemeenteraad dergelijke tussenkomsten te houden. Hij moet zich tot de toelichting van zijn begroting beperken. Burgemeester Schenkels diende als voorzitter van de gemeenteraad hiervoor in te grijpen maar deed het niet. Bovendien gaf hij CD&V-fractieleider Martin Acke geen enkele kans om direct een wederwoord te doen. Dat kon pas na een kwartier schorsing, het halfuurtje van de burger, de huldiging van een aantal inwoners en de aansluitende receptie. Meer dan een uur later dus.

Die handelswijze van de twee oppersocialisten van Zelzate geeft stof tot nadenken... en voldoende grond voor een klacht bij Provinciegouverneur André Denys.

5. Recht van opstal aan OCMW voor oprichting kinderopvangcentra

Pro memorie

6. Vervanging meubilair gemeenteraadzaal

Pro memorie

7. Extra toelage aan harmonieën

Pro memorie

8. Overeenkomst tussen Zelzate, Gent en Terneuzen inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van calamiteiten en de hulpverlening bij ongevallen

Pro memorie

9. Brandweer - openstelling van een betrekking van sergeant bij bevordering

Pro memorie

10. Onderwijs - opzeg beleidscontract met het interstedelijk CLB

Pro memorie

11. Subsidie infrastructuur sportverenigingen

Pro memorie

12. Openbare verlichting - investeringen

Pro memorie

13. Groenaanleg Pierets De Colvenaerplein / Suikerkaai (voorstel milieuraad)

Pro memorie

14. Dotatie aan politiezone

Pro memorie

14. Dotatie aan politiezone

Pro memorie

15. Stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen (verzoek van de sp.a-fractie)

Pro memorie

16. Opheldering gevraagd over de hold-up op het drinkwater (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

17. Betalend parkeren – voorstel tot afschaffing (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op de debatavond over de rol van het centrum die CD&V organiseerde op 7 november 2005 kwam het betalend parkeren meermaals ter sprake. Er bleek duidelijk dat dit een doorn in het oog blijft van zowel de handelaars als de inwoners. Voldoende reden om volledige afschaffing te overwegen. En daar zijn diverse redenen voor.

Ik onderzocht de uiteindelijke opbrengst van het betalend parkeren nadat de zone werd ingekrompen tot de huidige situatie.

Periode juli 2004 tot juni 2005: 12 maanden

Ontvangen parkeergeld

€ 111.398,01

Verkoop Abonnementen

€ 0,00

Verkoop Bewonerskaarten

€ 665,00

Parkeerbonnen geďnd

€ 51.225,00

Werkelijke Inkomsten

€ 163.288,01

Voorschot op de onkosten

€ 121.428,24

Netto resultaat (voorlopig)

€ 41.859,77

 

BEF 1.688.619

 

Periode juli 2004 tot juni 2005: 12 maanden

Parkeerbonnen uitgeschreven

€ 57.350,00

Parkeerbonnen geanulleerd

€ 1.662,50

Te innen parkeerbonnen

€ 55.687,50

Parkeerbonnen nog te storten

€ 4.462,50

Theoretische inkomsten

€ 167.750,51

Uit de cijfers blijkt dat het netto resultaat, weliswaar onder voorbehoud van een mogelijk verschil tussen de uiteindelijke kostenverrekening en het betaalde voorschot op de onkosten, voor de periode van een vol jaar van juli 2004 tot en met juni 2005 amper 41.859,77 euro (nog geen 1,7 miljoen oude BEF) bedroeg. Mijn voorspellingen van vroeger komen dus perfect uit.

Bovendien blijkt uit de detaillering van de inkomsten dat er in die periode maar liefst 57.350 euro parkeerbonnen zijn uitgeschreven terwijl 111.398 euro parkeergeld werd ontvangen. Uit de afrekening blijkt dus dat het eigenlijk de parkeerovertredingen zijn die de winst uitmaken van het gebeuren. Met de opbrengst van het parkeergeld kunnen we zelfs nog niet de onkosten betalen.

Ik heb ook een steekproef uitgevoerd op de parkeerboetes om te zien van waar de overtreders afkomstig zijn. In oktober 2004 waren er 170 betalingen. De overtreders waren afkomstig van :

- Zelzate :         44 (26%)
- Wachtebeke : 11   (7%)
- Evergem :       21 (12%)
- Assenede :       9  (5%)
- Andere :         85 (50%)

Ook al laten de Zelzatenaars zich nog voor 25% vangen, toch is het duidelijk dat men hier vooral de vreemde bezoekers mee straft. Maar liefst 50% van de overtreders is niet afkomstig van een buurgemeente. Ik kan me niet voorstellen dat iemand bewust zal weigeren te betalen en aldus een parkeerbon zal riskeren. Zij hebben er dus gewoon geen erg in gehad. Dat kan niet anders dan dat het betalend parkeren onvoldoende duidelijk is aangegeven. Men lokt de bezoekers aan ons centrum als het ware in de val. Dit geeft nadien ongetwijfeld ergernis en een negatieve uitstraling voor ons commercieel centrum, met alle gevolgen vandien. Volgens handelaars en inwoners van het centrum ligt hierin een belangrijke oorzaak van omzetdaling en leegstand. Ok de Nederlanders blijven meer en meer weg.

Men verwijst naar een vroegere vergelijkbare situatie in Sas-van-Gent. Daar heeft men uiteindelijk ook beslist om de parkeermeters weg te nemen. De winst die het gemeentebestuur van het betalend parkeren opstrijkt is uiteindelijk ongeveer gelijk aan de opbrengst van de parkeerboetes. Dit negatief aspect is ons geen 42.000 euro op jaarbasis waard. Om die reden alleen wil de CD&V-fractie het betalend parkeren afschaffen. Alle remmen voor een groei van ons commercieel centrum moeten weggenomen worden, dus zeker de parkeermeters.

De ervaring van de voorbije jaren heeft bovendien aangetoond dat de mobiliteit niet veel gediend is met dit betalend parkeren. We zien inderdaad minder auto's op de Markt, maar ook in onze horecabedrijven en handelszaken. De klanten blijven weg. Zij houden er niet van steeds opgejaagd naar hun uurwerk te moeten kijken of hun parkeertijd al voorbij is. Onze handelaars verdienen dit niet. Ook daarom vraagt de CD&V-fractie om het betalend parkeren af te schaffen en er de blauwe zone in te voeren.

Ook de inwoners hebben last van het betalend parkeren. Ofwel moeten hun bezoekersde wagen op afstand zetten, ofwel dienen zij zelf hun wagen op afstand te zetten om bijvoorbeeld bezoekers op hun plaats te laten staan. Ook dit zorgt voor een vermindering van de aantrekkelijkheid van onze markt.

Uit voorgaande blijkt dat zowel handelaars, bezoekers en bewoners van ons centrum het betalend parkeren negatief ervaren. Dat gaat over veel mensen. De CD&V-fractie blijft daarom vragende partij om het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen, temeer dat het sop de kool niet waard is. Wij vragen ons trouwens af waarom APCOA geďnteresseerd blijft. Financieel brengt het aandeel van 3% op de winst hen immers nagenoeg niets op.

De CD&V-fractie zit wel met vragen i.v.m. de concessie-overeenkomst die het schepencollege heeft ondertekend met APCOA. Wij willen dan ook duidelijk vragen welke mogelijkheden er zijn om van dit contract af te geraken. Is dit uitkoopbaar? Tegen welke prijs? Hoe zit het met de inning van gedepenaliseerde overtredingen en de mogelijke uitbesteding ervan in ruil voor het opgeven van het parkeercontract. Welke afspraken zijn er momenteel met APCOA gemaakt? Het schepencollege handhaaft hieromtrent een sfeer van onduidelijkheid. Wij vragen dan ook dat het schepencollege de gemeenteraad eerlijk en duidelijk voorlicht waar we in deze materie staan.

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

Pro memorie

 
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014