Intercommunales

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
                 08-11-2002  

Intercommunales met Zelzaatse afgevaardigden

Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen - kortweg Intercommunale Westlede

Is opgericht als Samenwerkende Vennootschap blijkens onderhandse akte van stichting van 17 september 1979 (B.S. van 17 april 1980) voor een termijn van 30 jaar. De termijn verstrijkt op 05 januari 2010. De statutair bepaalde duur kan telkens verlengd worden met 18 jaar.
 
De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intercommunale begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden. De werking van de vereninging is niet beperkt tot de bevolking van haar deelnemende gemeenten. De raad van bestuur kan, onder meer wat de tarieven voor de te leveren prestaties betreft, bijzondere voorwaarden vaststellen voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
 
Smalle Heerweg 60,  9080 Lochristi
09-355 51 78
09-355 62 63

Lid van de Algemene Vergadering: Willy Leclercq 
        vervanger Charles Reynhout

 

Intercommunale TeveOost

De distributie van informatie- en communicatiesignalen (kabeldistributie, 
ook televisie- en radiodistributie genoemd) wordt verzorgd door de
Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in Oost-Vlaanderen,
Teveoost nv, met als prive-partner Electrabel.

IMEWO-Electrabel, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent,

078-35 35 35  De Energielijn
            alle werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
            op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

078-35 35 00
            voor het melden van een defect - 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7

 

www.electrabel.com                                             klik hier voor het frequentieschema van de televisiekanalen

Lid van de Algemene Vergadering: Charles Reynhout 
        vervanger Frederik Uyttendaele
Leden van het gewestelijk comité Gewest Centrum: Gino D'haene en Willy Leclercq
Lid van het College van Commissarissen: Frank Bruggeman 

 

Intercommunale voor Huisvuilverwerking en Milieuzorg "Durme-Moervaart"

kortweg IDM

    De intercommunale heeft tot doel:
     
  • de uitbating van een bedrijf tot het verwijderen, verwerken, valoriseren en/of vernietigen van vuilnis opgehaald in de aangesloten gemeenten;
  • de afzet van al dan niet verwerkt vuilnis en/of van alle produkten die uit enige verwerking of bewerking voortkomen;
  • het ophalen van vuilnis in eigen bedrijf of ter uitvoering gegeven aan derden
  • de realisatie van een intergemeentelijke milieudienst ter bevordering van een gemeentelijk natuur- en milieubeleid overeenkomstig de richtlijnen van de hogere overheid.
 
Zelebaan 42, 9160 Lokeren
09-348 43 97
09-349 07 94
info@idm.be

Lid van de Algemene Vergadering: Margriet Colpaert
            vervanger Kurt Van Weynsberghe 

Leden van de Raad van Bestuur: Rony Schatteman en Charles Reynhout


 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014