Beloftes Meerderheid 2001-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up  

25-03-2007
 

In deze tabel staan de verkiezingsbeloften en andere engagementen van de SP.A/VLD-VVD-meerderheide van vorige legislatuur.  De basis van deze tabel wordt gevormd door de verkiezingsprogramma's van beide partijen.

U kan hiermee beoordelen in hoeverre zij hun beloften aan de kiezer hebben waargemaakt.

  • Een punt in het ROOD werd niet gerealiseerd.

  • Een maatregel die gedeeltelijk is uitgevoerd wordt in  ORANJE gemarkeerd.

  • Pas na volledige realisatie krijgt een belofte een GROEN kleurtje. 

  • Vage, vanzelfsprekende of reeds bestaande programmapunten of zaken die niet tot de bevoegdheid behoren of geen realisatie zijn van het Zelzaatse gemeentebestuur werden in GRIJS aangeduid. 

Martin Acke - fractieleider CD&V

 
Nr.Beloofde maatregelBeloofd opDoorCommentaarIn orde op
 

INSPRAAK - OPENBAARHEID

    
1Inspraak verbeteren via de oprichting van een open seniorenraad10-08-00SP-programma  
2Inspraak verbeteren via wijkraden10-08-00SP-programmahet schepencollege kondigt op de gemeenteraad van 22-01-2001 de oprichting van 5 wijkraden aan. In februari 2005  nog geen resultaten 
3voorstellenbus in de dienstencentra10-08-00SP-programmaEr ligt een klachten- en ideeënregister 
4vragenuurtje bij de aanvang van iedere gemeenteraad 10-08-00SP-programmadit vragenuurtje ging de eerste keer door op de gemeenteraad van 5 juni 200105-06-2001
 

COMMUNICATIE - DIENSTVERLENING

    
1gemeentelijke informatieblad zal driemaandelijks verschijnen10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In In februari 2005 nog geen resultaten - wel verschijnt 14-dagelijks een gemeentelijke halve pagina in reclamebladen  
2oprichting gemeentelijke website www.zelzate.be10-08-00SP-programmaop 04-12-2002 ging de website van start04-12-02
3ter beschikking stellen van de inwoners van één of meerdere computers in de dienstencentra10-08-00SP-programma  
4speciale voorlichtingssessies in verband met het gebruik van internet10-08-00SP-programma  
5administratieve dienstverlening in alle nieuwe dienstencentra10-08-00SP-programma  
6internet voor iedereen10-08-00SP-programma  
7een e-mailadres voor iedereen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8toegang tot een gemeentelijke informatie-databank10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9een gemeentelijke  Infofoon10-08-00VLD-VVD-
programma
  
10gratis communicatiepakketten met o.m. info over gemeentediensten, containerpark, veiligheidsdiensten, rekendienst, zorg- en hulpverlening, verenigingsleven, onderwijsinstellingen, enz...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
11gratis kennismakingspakket voor nieuwe inwoners10-08-00VLD-VVD-
programma
  
12permanente verspreiding van actuele gemeentelijke informatie o.m. over planning en uitvoering van werken, festiviteiten, openingen via teletekst, lokale radio, lokale krant, folders,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
13basis infopakket over de gemeente voor de onderwijsinstellingen met informatie over veiligheidsroutes, jeugddienst, jeugdverbroedering, museaum, heemkundige dienst,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
14een degelijk en klantvriendelijk onthaal10-08-00VLD-VVD-
programma
  
15één gemeentelijk contactpunt10-08-00VLD-VVD-
programma
  
16gratis gemeentelijk oproepnummer (call-service met meldings- en klachtendienst)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
17elektronische versturing van administratieve documenten10-08-00VLD-VVD-
programma
Gedeeltelijk via E-loket 
18dienstverlening op afspraak (speciale lokettendienst)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
19een snelloket (klaar terwijl u wacht)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
20opzetten van samenwerkingsverbanden tussen gemeente, scholen en de diverse verenigingen met het oog op realisatie van projecten inzake verkeersveiligheid, naschoolse sportbeleving en culturele evenementen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
21grondige reorganisatie technische dienst met 'rapid interventie team' en een 'clean team', gericht op snelle en efficiënte aanpak van probleemsituaties, opknapbeurten en herstellingen10-08-00VLD-VVD-
programma
reorganisatie werd aangekondigd op de gemeenteraad van 3 april 2001 - in In februari 2005 nog weinig van te merken op het veld 
22intergemeentelijke samenwerking tot stand brengen (projectwerking, partnerwerk, netwerking,...)10-08-00VLD-VVD-
programma
gebeurt op vlak van cultuur, gezondheid en drugbestrijding 
 

SOCIAAL BELEID

    
1voorzien van personenalarmsysteem voor bejaarden10-08-00SP-programmaOCMW biedt deze dienst aan 
2oprichting mindermobielencentrale10-08-00SP-programmaOCMW heeft vervoerdienst 
3oprichting oppasdienst voor bejaarden10-08-00SP-programma  
4oprichting boodschappendienst voor bejaarden10-08-00SP-programma  
5inrichting dagopvang voor zorgbehoevende bejaarden in samenwerking met ander bejaardentehuis10-08-00SP-programma  
6modernisering van het  bejaardentehuis met een eigen appartement of studio voor iedere inwoner10-08-00SP-programma  
7oprichting van een nieuw rust- en verzorgingstehuis10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
toelagedossier werd halfweg 2002 geweigerd door Minister Mieke Vogels. Aanvraag moet opnieuw gebeuren. Goedkeuring van minister Inge Vervotte begin februari 2005 - plannen ok - wachten op goedkeuring subsidiëring overheid 
8nieuwe moderne keuken met 7 dagen op 7 vers klaargemaakte maaltijden10-08-00SP-programmaIn het OCMW werd een nieuwe keuken ingericht 
9sociale dagrestaurants in alle dienstencentra10-08-00SP-programmawarme maaltijden te bekomen in Home Bloemenbos en De Kastanje 
10uitgifte van een seniorengids10-08-00SP-programma  
11kinderopvang aan beide kanaaloevers10-08-00SP-programma  
12vakantieopvang en speelpleinwerking aan beide kanaaloevers10-08-00SP-programma  
13gemeentelijke dienst onthaalmoeders en babysitdienst10-08-00SP-programma  
14maatschappelijke dienstverlening verder optimaal verzekeren10-08-00SP-programma  
15gratis juridisch advies in samenwerking met de Orde van Advocaten10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In september 2003 nog geen resultaten 
16iedere wijk zijn dienstencentrum10-08-00SP-programmaKlein Rusland is erbij gekomen 
17uitbreiding dienstverlening in het dienstencentrum 'De Kastanje' in Zelzate-West10-08-00VLD-VVD-
programma
er is een behoorlijke dienstverlening 
18het OCMW het lokaal aanspreekpunt en de draaischijf maken van een lokaal sociaal- en welzijnsbeleid10-08-00VLD-VVD-
programma
  
19installatie van een sociaal loket waar men terecht kan voor inlichtingen en begeleiding voor de administratieve formaliteiten.10-08-00VLD-VVD-
programma
  
20OCMW laten bemiddelen in de relatie tussen kansarmen en overheid10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

    
1alle culturen betrekken -  emancipatie op alle terreinen10-08-00SP-programma  
 

WERKGELEGENHEID

    
1oprichting van een gemeentelijk tewerkstellingsbureau10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In maart 2004  nog geen concrete resultaten 
2gestructureerde samenwerking tussen RVA - VDAB - vzw PWA - gemeente - sociale dienst OCMW - SIF - interimbureaus - werkgevers- en werknemersorganisaties10-08-00SP-programmaOCMW besliste om nog geen werkwinkel op te richten 
3invoeren van de sociale clausule bij openbare werken van OCMW en gemeente10-08-00SP-programma  
4oprichting van een eigen gemeentelijk kringloopcentrum10-08-00SP-programmahet Zelzaatse kringloopcentrum in de Groenstraat is een nieuw filiaal van  De Cirkel vzw, een initiatief van  het OCMW van Lokeren, dus geen realisatie van het gemeentebestuur van Zelzate01-02-01
5organisatie van rommelmarkten10-08-00SP-programmadit gebeurt door allerlei wijkcomité's, niet door het gemeentebestuur 
 

PLAATSELIJK BEDRIJFSLEVEN

    
1oprichting van een gemeentelijke Economische Raad10-08-00SP-programmaop 04-09-2002 had de startvergadering plaats. Is echter nog maar één keer samengekomen.04-09-02
2lokale economie wordt de bevoegdheid van één van de schepenen10-08-00SP-programmaFrederik Uyttendaele (VLD-VVD) werd schepen van lokale economie; werd ondertussen vervangen door Rony Schatteman (SP.a)02-01-01
 

BETER WONEN

    
1oprichting van een woonwinkel10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. Nog geen concrete resultaten in maart 2004 
2opmaak van een gemeentelijk structuurplan10-08-00SP-programmaOpmaak structuurplan werd gegund op 8-10-2002 - in februari 2005 is startnota in eindfase 
3verwezenlijking van het woonuitbreidingsgebied De Katte - Denderdreve10-08-00SP-programma  
4omvorming van de vroegere watertoren tot een appartementsgebouw met 13 koopappartementen10-08-00SP-programmadit is geen realisatie van het gemeentebestuur van Zelzate  maar van de Huisvestingsmaatschappij. Begin 2003 werd het project afgeblazen wegens te duur 
5oprichting van 10 koopwoningen en 8 aangepaste huurwoningen voor bejaarden op terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat10-08-00SP-programmadit is geen realisatie van het gemeentebestuur van Zelzate maar van de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.; de gemeente verkoopt hierbij enkel haar patrimonium. In februari 2005 trouwens nog geen concrete resultaten 
6oprichting van een polyvalent centrum ten dienste van nieuwe en bestaande initiatieven (vb. Kind en Gezin)10-08-00SP-programma Dienst Kind en Gezin is in Parochiaal Centrum in de Kerkstraat gevestigd 
7oprichting sociale woonwijk met sociale koopwoningen en aangepaste huurwoningen voor bejaarden aan de Groene Briel10-08-00SP-programma  
8instelling van een gemeentelijke premie voor ecologisch verantwoord bouwen/verbouwen10-08-00SP-programma  
 

LEEFBAARHEID - VEILIGHEID

    
1totale renovatie van de wijk Klein Rusland met groenvoorziening, voetpaden, verlichting, bloembakken, zitbanken, speeltuigen, ontspanningsmogelijkheden,...10-08-00SP-programmaDe voetpaden van diverse straten werden al aangepakt.  
2het slibstort van Callemansputte wordt groene zone10-08-00SP-programma  
3aanleggen groenbermen en groenschermen om hinder van industie en verkeer te beperken (vb Molenstukken)10-08-00SP-programma  
4totale renovatie van alle voetpaden te Zelzate10-08-00SP-programmastelselmatig worden stukken voetpaden vernieuwd 
5omvormen van alle kleine straatjes tot aangename woonstraatjes (bijv. Notelaarstraat, Pompstraatje, Lappersfort, Debbautshoekstraat,...)10-08-00SP-programmaDe meeste van die straatjes zijn uitgevoerd 
6overname Assenedesteenweg als gemeenteweg 10-08-00SP-programma  
7Herinrichting wijk De Katte door aanleg van voetpaden, fietspaden, snelheidsremmende maatregelen,...10-08-00SP-programma  
8aanleg laterale weg langsheen de N49 als parallelweg voor De Katte10-08-00SP-programmadit zal geen realisatie zijn van het Zelzaatse gemeentebestuur maar van het Vlaamse Gewest - de aanzet hiertoe is trouwens gegeven door een CVP-actie op De Katte met medewerking van de bevolking 
9uitbouw fietspadenplan 10-08-00SP-programmaChalmetlaan en Pierets De Colvenaerplein + Leegstraat-Oost is reeds uitgevoerd + tijdelijk fietspad naar Industriepark Rostijne 
10een permanent aanwezig cleanteam zal instaan voor opkuis en netheid van de straten en pleinen10-08-00SP-programmaHiervan zijn in februari 2005  nog niet veel concrete resultaten te zien 
11jaarlijkse grote opkuis van de gemeente in de zomerperiode door vakantiejobbers10-08-00SP-programma16 en 17-jarigen oefenden in de zomer van 2001 vakantiejobs uit01-07-01
12bewegwijzering in gans de gemeente met aanduiding van alle openbare gebouwen, sportpleinen,...10-08-00SP-programmaeen deel wegwijzers langsheen gewestwegen diende terug worden verwijderd wegens geen vergunning 01-10-02
13verdere uitbouw brandweerkorps tot een van de modernste en meest efficiënte korpsen van de omgeving10-08-00SP-programmadiverse investeringen inzake communicatiemateriaal en uitrusting 
14totale renovatie van de bestaande brandweerkazerne10-08-00SP-programmaiwerken zijn begonnen in het voorjaar van 2003. De nieuwe uitrukhal is afgewerkt in voorjaar 2004 
15behoud centrumfunctie voor Zelzate  in de nieuwe politiestructuur10-08-00SP-programmaHet nieuwe politiekantoor van Zelzate is inderdaad één van beide hoofdlocaties voor de politiezone01-03-2002
16wijk- en buurtacties naar veiligheid toe met o.m. wijkagenten, toezichthouders, omgevingsverantwoordelijken,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
17een correct en consequent toezicht op geluidsoverlast, verkeersagressie, vandalisme, sluikstorten,...10-08-00VLD-VVD-
programma
De gemeente schiet over het algemeen sterk tekort op dit vlak 
18een doordacht preventiebeleid met nuttige tips tegen inbraak en diefstal, tegen home- en carjacking en inzake brandveiligheidsmaatregelen10-08-00VLD-VVD-
programma
De politiezone regio Puyenbroeck (gemeenten Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate) doet hiervoor de nodige inspanningen 
19nauwgezette opvolging van de op te knappen wegen, lichtarmaturen, brugoppervlak, enz... met tussenkomsten bij de daartoe bevoegde Vlaamse overheidsdiensten10-08-00VLD-VVD-
programma
De gemeente schiet over het algemeen sterk tekort op dit vlak 
 

JONGERENBELEID

    
1organisatie van een open jeugdraad 10-08-00SP-programmaIn februari 2005 nog geen concrete resultaten 
2oprichting kindergemeenteraad en jongerenkabinet10-08-00SP-programmade kindergemeenteraad werd geïnstalleerd op 25-05-2002.25-05-2002
3oprichting van een polyvalente, multifunctionele feest - fuif - theater en cultuurzaal10-08-00SP-programmaIn maart 2004  nog geen concrete resultaten. Schepen Tollenaere liet al weten dat die er niet komt 
4volwaardige uitbouw van de jeugddienst in het gemeentelijk personeelskader met aanwerving van geschoold en gediplomeerd personeel10-08-00SP-programma  
5organisatie van een actief preventief drugbeleid in samenwerking met scholen, verenigingen, op te richten wijkraden en geïnteresseerden 10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
enkel samenwerking met de scholen 
6verdere uitbouw van de speelpleinwerking10-08-00VLD-VVD-
programma
speelpleinwerking draait 
7verder zetten van de Roefeldagen10-08-00VLD-VVD-
programma
In 2001, 2002, 2003 en 2004 ging deze activiteit door. Wordt stopgezet omdat Provincie niet meer subsidieert. 
8inrichting en uitrusting van een jeugdontmoetingsbus met job-info, internet,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9verdere uitbouw van het jeugdontmoetingscentrum 'Kiepietiezie'10-08-00VLD-VVD-
programma
Kiepietiezie is opgedoekt - de vzw is ontbonden begin 2004 
10verder uitbouwen van de gemeentelijke jeugduitleendienst10-08-00VLD-VVD-
programma
er wordt regelmatig nieuw materiaal aangeschaft 
11stimuleren en ondersteunen van de diverse jeugdorganisaties en jeugdinitiatieven10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

SPORTBELEID

    
1afschaffing vzw Zelzaatse Sportinstellingen en omvorming tot puur gemeentelijke dienst onder rechtstreekse controle van de gemeenteraad 10-08-00
SP-programma
de vzw Zelzaatse Sportinstellingen werd ontbonden op 29 maart 200429-03-2004
2aanleg nieuwe gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur (tennis-, basket-, volley- en minivoetbalvelden) in de bufferzone van de Molenstukken. 10-08-00SP-programma  
3aanleg nieuwe gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur (tennis-, basket-, volley- en minivoetbalvelden) aan het Hoogbouwplein10-08-00SP-programma  
4gratis zwempas gedurende één jaar voor  6, 15 en 55 jarige inwoners10-08-00SP-programmainvoering van gratis zwempas voor 6-jarigen op 05-03-2002 - 15 en 55-jarige in 2005 
5verdere ontwikkeling van op de jeugd en op de senioren afgestemde sport- en bewegingsactiviteiten10-08-00VLD-VVD-
programma
Sportdienst biedt waaier van activiteiten aan 
6bevorderen van sportkampen en stimuleren van sportmanifestaties10-08-00VLD-VVD-
programma
De sportinitiatieven zijn onder impuls van de sportbeambte inderdaad toegenomen 
7streven naar een gemeentelijke voetbalclub met gemeentelijke investering10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8aanmoedigen van scholen om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van de lokale gemeenschap10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9uitbouw van de jachthaven met recreatiemogelijkheden10-08-00VLD-VVD-
programma
De Jachthaven is van start gegaan via de vzw Zelzaatse Watersportvereniging. Het gemeentebestuur van  Zelzate ligt echter dwars inzake aanleg van de nutsvoorzieningen 
 

CULTUURBELEID

    
1uitgebreide internetafdeling in gemeentelijke bibliotheek met meerdere computers10-08-00SP-programma  
2regelmatige kennismakingscursussen in gemeentelijke bibliotheek voor internetgebruik10-08-00SP-programma  
3aanpassing openingsuren bibliotheek in samenspraak met de gebruikers10-08-00SP-programma  
4oprichting gemeentelijke kunstacademie in samenspraak met die van Eeklo10-08-00SP-programmahet principe is goedgekeurd door de gemeenteraad. Concrete acties blijven nog uit (toestand februari 2005)  
5betrekken van bestaande initiatieven zoals muziekscholen, teken- en schilderacademie bij de uitbouw van de Gemeentelijke Kunst Academie10-08-00SP-programmahet principe is goedgekeurd door de gemeenteraad. Concrete acties blijven nog uit (toestand februari 2005) 
6oprichting gemeentelijke uitleendienst waar verenigingen en clubs terechtkunnen voor gebruik van podia, stoelen, tafels.10-08-00SP-programmadeze dienst bestaat reeds meerdere jaren 
7aanwerving volwaardige cultuurambtenaar om het gemeentelijk cultuurbeleid te begeleiden10-08-00SP-programma  
8coördineren van alle cultureel gerichte initiatieven10-08-00VLD-VVD-
programma
Dit gebeurde al min of meer via de vroegere gemeentelijke culturele raad. Er gebeuren meer eigen organisaties van de culturele raad. 
9realisatie van jaarlijkse cultuurweek in samenwerking met o.a. de lokale kunstenaars10-08-00VLD-VVD-
programma
  
10aanmoedigen van de creatieve ontwikkeling van kinderen (tekenen, schilderen, muziek, ballet,...)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
11realisatie van een cultureel conferentie- en communicatiecentrum via intergemeentelijke samenwerking10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

EUROPA

    
1gemeentelijk beleid afstemmen, op Europa en de internationale samenwerking10-08-00VLD-VVD-
programma
  
2verdere ontwikkeling en uitbouw van onze verbroederingsinitiatieven10-08-00VLD-VVD-
programma
Verbroedering werkt zoals voorheen - nog geen concrete vernieuwende resultaten merkbaar 
3het aantrekken van Europese ondersteuningsfondsen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

    
1aankoop derdewereldproducten in de gemeentelijke diensten10-08-00SP-programmaGebeurt occasioneel in beperkte mate 
2aankoop derdewereldproducten in de OCMW- diensten10-08-00SP-programmaGebeurt occasioneel in beperkte mate 
3besteden van percentage van de gemeentebegroting aan ontwikkelingssamenwerking10-08-00SP-programmaGeen percentage, doch vast bedrag + logistieke steun 
 

RUIMTELIJKE ORDENING

    
1woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk geschikt maken voor sociale woningbouw10-08-00SP-programma  
2woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk geschikt maken voor privé woningbouw met aanvaardbare grondprijs10-08-00SP-programma  
3woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk aanwenden voor kleine en middelgrote bedrijven, afgeschermd van de woonzones10-08-00SP-programma  
4bebossing van de bufferzones tussen industrie en woonzones, tenzij in gebruik voor landbouw10-08-00SP-programmaintegendeel - de gemeente heeft een deel van deze gronden verkocht aan NV Sidmar zodat het bedrijf over compensatie beschikt voor hun bedrijfsuitbreidingen 
5uitbouwen zones in omgeving van gipsberg en slibput van Callemansputte tot recreatieve zones10-08-00SP-programmaZal geen realisatie van gemeentebestuur zijn maar wel van ROME-project 
6de overblijvende woon- en leefruimte optimaal benutten en zorgen voor voldoende huisvestingsmogelijkheden met o.m. inbreidingsgerichte sociale woonprojecten10-08-00VLD-VVD-
programma
De Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van Zelzate realiseert regelmatig dergelijke sociale huisvestingsprojecten 
 

VERKEER

    
1veilig fiets- en voetgangersverkeer10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001 via een jaarlijks buitengewoon krediet voor aanleg fietspaden. De situatie is aan het verbeteren. 
2bouw van overdekte en veilige fietsstallingen 10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
aan de bushaltes werden in 2002 diverse overdekte fietsstallingen geplaatst31-12-02
3creëren van veilige schoolomgevingen10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
De gemeenteraad van 05-06-2001 besliste tot inrichting van een zone 30 in de Scholenzone-Oost - uitgevoerd in 2002. In 2004 werd de zone 30 rond het Koninklijk Atheneum aangepakt - Scholenzone-Oost in 2005/2006 
4opmaak totaalplan "Veilige Schoolomgeving" met aandacht aan de straat en de omgeving van alle Zelzaatse scholen (Onteigeningsstraat - Leegstraat - Verbindingsstraat - Patronagestraat - Wachtebekestraat - Kerkstraat - Grijphoek - Schwarzenbeklaan - Emiel Caluslaan - Assenedesteenweg - Europaprijslaan - Koningin Astridlaan)10-08-00SP-programmaZie hierboven 
5alle oversteekpunten aan de Zelzaatse scholen worden voorzien van extra veilige verlichting en signalisatie10-08-00SP-programmawerd uitgevoerd in 200231-12-02
6gratis graveren en registreren van fietsen10-08-00SP-programmagraveertoestel aangekocht in 2004 
7aanpak gevaarlijke en onveilige verkeerspunten in overleg met de wijkraden10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001 via een jaarlijks buitengewoon krediet voor verkeersveiligheid. In februari 2005 nog geen concrete resultaten. 
8totaalaanpak aansluiting Westerschelde Oeververbinding op het Zelzaatse wegennet in samenspraak met de inwoners10-08-00SP-programma  
9gratis openbaar vervoer voor alle 65 plusser vanaf 1 oktober10-08-00SP-programmadit is geen realisatie van het Zelzaatse gemeentebestuur maar van het Vlaamse Gewest. Had Zelzate tijdig haar werk gedaan dan kon dit al eerder in voege zijn getreden01-10-00
10gratis openbaar vervoer voor alle jongeren onder de 12 jaar10-08-00SP-programma  
11oprichting van een minder-mobielencentrale10-08-00SP-programmaOCMW heeft eigen vervoerdienst 
12 de verkeersafwikkelingen oordeelkundig uitvoeren en de verkeershinder tot het minimum reduceren10-08-00VLD-VVD-
programma
  
13 mobiliteitsproblematiek op de voet volgen en bijsturen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
14 algemene gedachtenoefening houden omtrent het binnengemeentelijk en het doorgaand verkeer10-08-00VLD-VVD-
programma
  
15 verdere opvolging en ontwikkeling van het structuurplan en het ROM-project10-08-00VLD-VVD-
programma
  
16 opmaak fietslussenplan10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

MILIEU

    
1oprichting van een gemeenschappelijke groendienst voor gemeente en OCMW10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
  
2uitbreiding containerpark met vestiging op westelijke kanaaloever (indien dit nodig blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van het bestaande park)10-08-00SP-programmaDe gemeenteraad keurde op 02 september 2003 de plannen voor een herinrichting van het containerpark goed. Er is echter geen sprake van een vestiging in Zelzate-West. 
3streven naar splitsing van afvalwater en hemelwater bij de aanleg van nieuwe rioleringen10-08-00SP-programmais verplichting van de overheid wil men voor subsidiëring in aanmerking komen 
4gemeentelijke initiatieven voor promotie van rationeel energiegebruik (bij openbare verlichting en gebouwen)10-08-00SP-programmagebeurt i.s.m. VEM en nadien met IVEG15-03-2003
5voortouw nemen in de oprichting van een intergemeentelijke milieudienst10-08-00SP-programmaZelzate heeft zelf geen eigen milieuconsulente meer en doet beroep op een intergemeentelijke ambtenaar  
6daadwerkelijk betrekken van de gemeentelijke leefmilieuraad bij het milieubeleid10-08-00SP-programmaDit gebeurde al, doch de werking van de milieuraad is verbeterd. 
7zorgen voor een positief gerichte milieu-uitstraling10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8realisatie van het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9nauwgezette en grondige behandeling en opvolging van exploitatievergunningen die voorafgaandelijk worden getoetst aan hun milieu-effect10-08-00VLD-VVD-
programma
de organisatie van de openbare hoorzittingen is een stap in de positieve zin 
10degelijke voorlichting en informatieverstrekking over de milieuproblematiek door de overheid10-08-00VLD-VVD-
programma
evolueert in de positieve richting 
11verdere uitbouw van het afvalvoorkomingsbeleid met o.m. sensibiliseringsacties, milieu-actiedag,... met actieve betrokkenheid van de bevolking10-08-00VLD-VVD-
programma
IDM speelt hierin een zeer positieve rol 
12opvoering van de frequentie inzake huisvuilophaling10-08-00VLD-VVD-
programma
  
13verdere uitbouw van het containerpark met grotere toegankelijkheid10-08-00VLD-VVD-
programma
het bestek voor optimalisatie en uitbreiding van het containerpark  is goedgekeurd - uitvoering OK in 2005/2006 
14realisatie van een groene gordel rond Zelzate10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

FINANCIEEL BELEID

    
1opmaak meerjarenplanning met financieel plan met vastlegging van de prioriteiten  in samenspraak met de bevolking10-08-00SP-programmade volledige gemeenteraad wordt hierbij amper betrokken, laat staan de bevolking 
2de belastingsdruk mag niet stijgen boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten en steden10-08-00SP-programmaSedert  2003 is de belastingsdruk in Zelzate  bij de hoogste in Vlaanderen (verhoging aanvullende personenbelasting van 6 naar 8%,  onroerende voorheffing van 850 naar 1450 opcentiemen, invoering van gezinsbelasting van 150 euro, parkeerbelasting,...). Gezinsbelasting onder druk van oppositie niet meer hernieuwd voor 2004. 
3nemen van initiatieven om de gemeentelijke inkomsten tijdig te kunnen innen10-08-00SP-programmaHierin faalt het gemeentebestuur volledig. 
4afschaffing verhaalbelasting op het vernieuwen van riolering, voetpaden en straten10-08-00SP-programmaIntentie werd eerst bevestigd door het schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. Deze belofte werd echter terug ingeslikt bij de begroting. Komt er dus niet. 
5verdere handhaving van het principe "de vervuiler betaalt" met o.m. invoering van het DIFTAR-systeem voor huisvuilophaling10-08-00VLD-VVD-
programma
het Diftar-systeem is ingevoerd in Zelzate 01-07-01
6billijke verdeling van de belastingen tussen de inwoners en de andere gebruikers van onze infrastructuren10-08-00SP-programma  
7alle adviesraden krijgen de nodige financiële werkingsmiddelen ter beschikking - boeking inkomsten en uitgaven via de gemeenterekeningen en -begrotingen10-08-00SP-programma  
8vereenvoudiging van de gemeentelijke administratie met als doel een snellere behandeling voor de inwoner10-08-00SP-programma  
9aanmoediging gebruik van de nieuwe informatietechnieken (bijv. elektronische aanvraag documenten)10-08-00SP-programmaGaat in de goede richting 
10zoeken naar systeem van renovatiepremies voor aanpassing van woningen van 50-plussers aan hun oude dag10-08-00SP-programmaAanvullende premie op die van Vlaamse Gewest 
11besparingen op energie, water en grondstoffen10-08-00SP-programmaIs voorzien in milieujaarplan - echter te weinig concrete initiatieven inzake uitvoering 
12nemen van initiatieven naar gemeentepersoneel ter bevordering van het fietsgebruik10-08-00SP-programmaGemeentepersoneel dat per fiets komt werken krijgt een vergoeding van 6 fr/km. 
13verdere middelenbeheersing via tussentijdse budgetcontroles10-08-00VLD-VVD-
programma
  
14een verantwoord en zuinig uitgavenbeheer10-08-00VLD-VVD-
programma
  
15een oordeelkundig investeringsbeleid zonder luxeprojecten10-08-00VLD-VVD-
programma
  
16opbouw van een reservefonds10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

OPENBARE WERKEN

    
1volledige vernieuwing Burgemeester Jozef Chalmetlaan (riolering, voet- en fietspaden, wegdek en openbare verlichting)10-08-00SP-programmaUitgevoerd in zomer van 2003 
2heraanleg Havenlaan, Oostkade, Verbindingsstraat, Champetterstraatje, Onteigeningsstraat, Leegstraat, Oudenburgse Sluis,...10-08-00VLD-VVD-
programma
Deels gerealiseerd - deels in uitvoering 
3aansluiting fietspad Poelstraat-Denderdreve op het fietspad op de oude spoorwegbedding Zelzate-Eeklo10-08-00SP-programmade begroting 2001 voorziet een krediet hiervoor, doch dit wordt wellicht gebruikt voor het fietspad van de Chalmetlaan omdat het bedrag onderraamd was. In februari 2005 nog geen concrete resultaten. 
4totale renovatie van het Groenplein met meer aandacht voor groen, bloemen en planten10-08-00SP-programmaafgewerkt in januari 200501-02-05
5doortrekking fietspad voormalige spoorwegbedding in de Groenstraat tot aan de Suikerkaai10-08-00SP-programma  
6uitvoering VMM-meerjarenprogramma voor wegen- en rioleringswerken Akker en Leegstraat10-08-00SP-programmahet dossier van de wegen- en rioleringswerken in een deel van de Leegstraat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 05-06-2001 - realisatie pas verwacht in 2004 De verruiming van de grachten in de Akker zijn uitgevoerd in 2002 
7verkeersvriendelijke herinrichting van de Denderdreve in samenspraak met de bevolking10-08-00SP-programma  
8aanleg van verkeersplateau's o.a. in Klein-Rusland , Denderdreve,...10-08-00VLD-VVD-
programma
In Klein Rusland ok 
9nieuw wegdek voor de niet verharde wegen10-08-00SP-programmaDiverse wegen zijn reeds verhard 
 

ONDERWIJS

    
1verdere ondersteuning met alle middelen van het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
  
2grondige opknapbeurt centraal schoolgebouw Debbautshoek met aanpassing aan huidige normen en vereisten10-08-00SP-programmade schoolgebouwen vereisen permanent ernstige investeringen en onkosten 

Klik hier om commentaar toe te voegen in het gastenboek

 

Back Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014